bị động hiện tại hoàn thành

Như chúng ta tiếp tục biết, câu thụ động là câu dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nhập những cửa hàng phải chịu vày một hành vi. Vậy câu bị động hiện tại hoàn thành là gì? Cấu trúc và cách sử dụng của loại câu thụ động này như vậy nào? Hãy nằm trong VUS tìm hiểu cụ thể trải qua nội dung bài viết tiếp sau đây và nằm trong thực hành thực tế giải bài bác luyện về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện nhé!

Nắm vững vàng lý thuyết câu dữ thế chủ động trước khi tham gia học câu bị động hiện tại hoàn thành

Câu thụ động vốn liếng dĩ được xây cất và thay đổi kể từ câu dữ thế chủ động, vậy nên, nhằm hoàn toàn có thể học tập chất lượng về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện thì trước tiên bạn phải nắm rõ lý thuyết về câu dữ thế chủ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện. Việc hiểu về những bộ phận nhập câu dữ thế chủ động, những tín hiệu nhận thấy và cách sử dụng của câu tiếp tục giúp cho bạn xác lập và xây cất câu thụ động đúng đắn rộng lớn.

Bạn đang xem: bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc câu dữ thế chủ động thời điểm hiện tại trả thành

Khẳng định Phủ định Nghi vấn Câu căn vặn với WH
S + have/has + V3/ed + O

S + have/has + not + V3/ed + O

→ have not = haven’t

→ has not = hasn’t

Have/Has + S + V3/ed + O?

→ Yes, S + have/has

→ No, S + have/has not

Wh + have/has + S +  V3/ed…?
He has played football for years He has not played football for years Has he played football for years ? When have they visited this museum?

He/She/It/Tên riêng rẽ (thuộc group danh kể từ số ít) + has

I/You/They/We (thuộc group danh kể từ số nhiều) + have

Cách sử dụng thời điểm hiện tại trả thành

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chính thức ở quá khứ và kéo dãn dài cho tới hiện tại tại

→ They have lived in that house since 2010 (Họ tiếp tục sinh sống nhập mái nhà bại từ thời điểm năm 2010.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi xẩy ra tái diễn rất nhiều lần nhập quá khứ

→ They have visited that museum multiple times (Họ đã đi vào thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng bại rất nhiều lần.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi chỉ vừa phải mới nhất xảy ra

→ She has just finished her presentation. (Cô ấy vừa phải mới nhất hoàn thiện bài bác thuyết trình.)

 • Diễn miêu tả sự khiếu nại, hành vi nhưng mà người thưa ko hiểu ra thời hạn xảy ra

→ Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây viết chì của tôi.)

 • Mô miêu tả thưởng thức, kinh nghiệm tay nghề cho tới thời khắc hiện tại tại

→ I have learned a lot about different cultures through my travels. (Tôi tiếp tục học tập thật nhiều về những nền văn hóa truyền thống không giống nhau trải qua những chuyến du ngoạn của tôi.)

Các tín hiệu nhận thấy của thì thời điểm hiện tại trả thành

Để nhận thấy thì thời điểm hiện tại hoàn thiện, chúng ta cũng có thể địa thế căn cứ nhập kể từ và cụm kể từ sau: Already, before, ever, never, for, since, yet, just, recently, lately, until now, up to tướng the present, up to tướng now, ví far,…

Ví dụ:

 • I have already completed the assignment. (Tôi tiếp tục hoàn thiện bài bác luyện rồi)
 • I have been working at this company since 2022. (Tôi tiếp tục thao tác bên trên doanh nghiệp này từ thời điểm năm 2022 cho tới hiện tại tại)
 • Nam and Lan have been living in London for 2 years. (Nam và Lan tiếp tục sinh sống ở Luân Đôn 2 năm)
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Lý thuyết về câu bị động hiện tại hoàn thành

Dưới đó là toàn cỗ những kỹ năng cần thiết về câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện nhưng mà bạn phải bắt.

Cách sử dụng câu thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành

Câu thụ động của thì thời điểm hiện tại hoàn thiện (Present Perfect Passive) là câu dùng để làm nhấn mạnh vấn đề nhập những cửa hàng phải chịu vày một hành vi nào là bại chứ không triệu tập nhập đối tượng người sử dụng triển khai hành vi. Hiểu Theo phong cách giản dị câu thụ động về thì thời điểm hiện tại hoàn thiện là câu nhưng mà công ty ngữ sẽ không còn triển khai hành vi.

Ví dụ:

 • Câu công ty động: She has read the book. (Cô ấy tiếp tục phát âm cuốn sách.)
 • Câu bị động: The book has been read by her. (Cuốn sách và được phát âm vày cô ấy.)

Trong ví dụ bên trên hoàn toàn có thể thấy công ty ngữ nhập câu thụ động “Cuốn sách” ko triển khai hành vi của động kể từ “đọc” nhưng mà đơn thuần vật tiêu thụ hành vi và phải chịu.

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành

Cấu trúc của câu bị động hiện tại hoàn thành được liệt kê cụ thể nhập bảng tiếp sau đây và bao hàm những ví dụ ví dụ quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động sang trọng câu thụ động.

Khẳng định Phủ định Nghi vấn
S + have/ has + been + V3/ed + (by + O) S + have/ has + not + been + V3/ed + (by + O) Have/ Has + S + been + V3/ed + (by + O)?

Câu công ty động: 

→ They have completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has been completed by them

Câu công ty động: 

→ They have not completed the project.

Câu bị động: 

→ The project has not been completed by them

Câu công ty động: 

→ Have they completed the project?

Câu bị động: 

→ Has the project been completed by them?

“Chủ kể từ ” trong câu thụ động là “Tân ngữ” trong câu công ty động

“Tân ngữ ” trong câu thụ động là “Chủ kể từ ” trong câu công ty động

u ý khi thay đổi câu bị động hiện tại hoàn thành

 • Nếu người triển khai hành vi là những đại kể từ ko xác lập và ko nhập vai trò cần thiết như “someone, we, they, he, she, something, everybody, anything” thì tớ hoàn toàn có thể lược loại bỏ đi nhằm thực hiện mang lại câu thụ động trở thành giản dị, dễ nắm bắt và cộc gọn gàng rộng lớn.

Someone has taken my pencil. (Ai này đã lấy cây cây viết chì của tôi)

→ My pencil has been taken. (Cây cây viết chì của tôi đã trở nên lấy mất mặt.)

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá tài năng nằm trong kho tàng: Bế Tắc quyết học tập giờ Anh

 • Nếu công ty kể từ của câu dữ thế chủ động là “nothing, no one, nobody” thì khi gửi sang trọng câu thụ động cần ở thể phủ định.

No one has notified Lan. (Không đem ai thông tin mang lại Lan)

→ Lan has not been notified. (Lan đang không được thông báo)

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện phần mềm về câu bị động hiện tại hoàn thành

Bài luyện bị động của thời điểm hiện tại trả thành: Chia động kể từ ở thể bị động

 1. The glass window _________  (break).
 2. The room _________  (clean) since you left.
 3. _______________ (the room / clean) since you left?
 4. Guess what! Mike’s smartphone  _________  (steal).
 5. You always bởi well, Ruth. You_________  (not give) the school maths prize once, you’ve had it twice!

Đáp án:

1has been broken
2has been cleaned
3Has the room been cleaned
4has been stolen
5haven’t been given

Bài luyện câu thụ động thì thời điểm hiện tại trả thành: Sắp xếp lại những kể từ muốn tạo trở thành câu ở thể bị động

 1. been / the/ opened/ door / has
 2. stolen / the mèo / meat / has / been / by / your
 3. done / homework / our / been / has
 4. the meeting / until / postponed / been / the month / the kết thúc of / has
 5. a ngân hàng in Los Angeles / stolen / from / has / over / in cash / a million dollars / been

Đáp án:

1The door has been opened.
2The meat has been stolen by your mèo.
3Our homework has been done.
4The meeting has been postponed until the kết thúc of the month.
5Over a million dollars in cash has been stolen from a ngân hàng in Los Angeles.
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện bị động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Chọn đáp án đúng

1. They’re really angry because someone _____ their siêu xe.

A) has been damaged 

B) has damaged

C) damage 

D) was damaged

2. She’s going to tướng be late because her plane _____.

A) has been delayed 

B) has delayed

C) delayed 

D) was delayed

3. He _____ to tướng a senior designer.

A) has been promoted 

Xem thêm: văn tả cánh đồng lớp 5 ngắn gọn

B) has promoted

C) promoted 

D) are promoted

4. Bob’s wife _____ her job.

A) has lost 

B) were lost

C) was losing 

D) has been lost

5. My father _____ early retirement.

A) was taken 

B) has taken

C) has been taken 

D) take

6. My brother _____ the sack. His quấn said he was lazy.

A) has been given 

B) gave

C) given 

D) has given

7. The number of people out of work _____ to tướng nearly 3 million.

A) has risen 

B) have risen

C) have been risen 

D) has been risen

8. A strike _____ by the air traffic controllers.

A) called 

B) has called

C) has been called 

D) is given

9. The Prime Minister of Italy ____ .

A) has been resigned 

B) have resigned

C) resigned 

D) has resigned

10. A new prime minister _____ .

A) has elected 

B) has been elected

C) have elected 

D) elected

Đáp án:

12345678910
BAAABAACDB

Bài luyện thụ động của thì thời điểm hiện tại trả thành: Gạch chân những tân ngữ ko quan trọng hoàn toàn có thể lược bỏ

 1. My jewellery has been stolen by a thief!
 2. It has been decided by the authorities that Wednesday will be a school holiday.
 3. Harry was pushed over by someone standing next to tướng him in the queue.
 4. The goods are transported by rail to tướng our warehouse in the Midlands.
 5. I was told by someone that you have a vacancy for a computer operator.
 6. Sue has been picked by the selectors for the national sự kiện.
 7. The letter was sent by post on the 21st of last month.
 8. The larger portrait was painted by a little-known Flemish artist.
 9. It has been agreed by everyone that no smoking should be allowed,
 10. As I arrived at the conference a note was handed to tướng bủ by one of the delegates.

Đáp án:

1by a thief
2by the authorities
3by someone standing next to tướng him
4
5by someone
6by the selectors
7by post
8
9by everyone
10by one of the delegates
Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Bài luyện bị động thì thời điểm hiện tại trả thành: Hoàn trở thành đoạn văn với dạng bị động hiện tại hoàn thành hoặc sau này đơn

In 1900 there were 1.6 billion people in the world, but today that number is over 6 billion. In the last century, a lot of the world’s forests (1) __________ (destroy) to tướng provide wood for making furniture and paper. In addition, many of the world’s seas and rivers (2) _________ (pollute). Another problem today is how to tướng provide food for the growing number of people in the world. New ways of growing food (3) __________(need) very soon. Some new foods (4) __________  (discover) by scientists in the last few years, and in the future we will eat more of these. Living space will be another big problem in the future. Perhaps one day new cities (5) __________  (not build) on land any more − we will build them on or under the sea!

Đáp án:

1have been destroyed
2have been polluted
3will be needed
4have been discovered
5won’t be built

Xây dựng tài năng Anh ngữ hơn hẳn với những khóa huấn luyện độc quyền bên trên VUS

Bạn đang được ước muốn nâng cấp giờ Anh nhằm thăng hạng nhập sự nghiệp? quý khách hàng khát vọng nâng lên kỹ năng tiếp xúc tuy nhiên chương trình việc làm quá bận rộn? quý khách hàng mong muốn đạt kết quả chất lượng trong số kì thi đua lấy chứng từ quốc tế? Hay chúng ta đang được kỳ vọng con trẻ bản thân dùng giờ Anh chuẩn chỉnh như người bạn dạng xứ? Tất cả những khát vọng của người tiêu dùng đều sẽ tiến hành một cách thực tế hóa trải qua 4 khóa huấn luyện độc quyền bên trên VUS:

 • Phát triển toàn vẹn 4 tài năng Anh ngữ, khơi phanh toàn cầu quan liêu, không ngừng mở rộng sự nắm rõ và hoàn mỹ cỗ tài năng mượt hơn hẳn quan trọng nhập học hành nằm trong Anh ngữ thiếu hụt niên, giờ Anh trung học cơ sở Young Leaders (11- 15 tuổi).
 • Tập trung khơi sâu sắc từng dạng bài bác IELTS và phương án thi đua ví dụ, ôn luyện sâu xa, thuần thục từng tài năng, thoải mái tự tin đột phá band điểm, đoạt được những kỳ thi đua giờ Anh quốc tế với IELTS ExpressIELTS Expert
 • Cùng English Hub tiếng Anh cho tất cả những người mất mặt gốc, xây cất lại nền tảng Anh ngữ tiếp tục mất mặt, trở nên tân tiến toàn vẹn 4 tài năng nghe, thưa, phát âm, viết lách, tập luyện bản năng và tâm lý như người bạn dạng xứ, đáp ứng vận dụng những kỹ năng tiếp tục học tập nhập cuộc sống đời thường một cơ hội hiệu suất cao.
 • Khóa học tập iTalk tiếng Anh giao phó tiếp chuẩn hóa và nâng cấp phân phát âm mang lại học tập viên như người bạn dạng xứ, thoải mái tự tin tiếp xúc vào cụ thể từng trường hợp, lịch học tập linh động không phải lo ngại lắng về việc làm hoặc chương trình dành hết thời gian. Xây dựng nền tảng Anh ngữ vững chãi sẵn sàng mang lại hành trình dài thăng tiến thủ nhập sự nghiệp ngay lập tức ngày hôm nay.

Cam kết Output theo đuổi sườn chuẩn chỉnh quốc tế, học tập viên sau thời điểm nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS sẽ tiến hành chuẩn bị cỗ hành trang Anh ngữ vững chãi, trở nên tân tiến nhất quán 4 tài năng Anh ngữ nghe – thưa – phát âm – viết lách. Với khối hệ thống bài bác luyện chuẩn chỉnh sườn Cambridge chung học tập viên thoải mái tự tin, sẵn sàng đoạt được những kì thi đua học tập thuật và đạt những chứng từ quốc tế ứng với từng giới hạn tuổi như Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,…

Ngoài rời khỏi, khi ĐK nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS, học tập viên còn tồn tại thời cơ dùng phần mềm học hành độc quyền V-HUB. Ứng dụng được tích phù hợp với technology AI chung tập luyện và chuẩn chỉnh hóa phân phát âm mang lại học tập viên như người bạn dạng xứ, nâng lên tính tiện lợi hoàn toàn có thể ôn luyện từng khi, từng điểm. Sở bài bác luyện bám sát trước và sau buổi học tập chung học tập viên bắt dĩ nhiên kỹ năng, học tập sâu sắc, lưu giữ lâu. 

Khi ĐK nhập cuộc những khóa huấn luyện bên trên VUS học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận với những cỗ giáo trình có tiếng chuẩn chỉnh quốc tế được biên soạn vày những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thị trường quốc tế như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

VUS – Nơi quy tụ những tài năng Anh ngữ

VUS kiêu hãnh là khối hệ thống dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo Anh ngữ tiên phong hàng đầu bên trên nước ta. Với những trở thành tựu chất lượng nhập ngành dạy dỗ, tính cho tới mon 8 năm 2023, trung tâm tiếp tục đem tới 180.918 em học tập viên đạt những chứng từ Gianh Giá như Cambridge Starters, Movers, Flyers, KET, PET, và IELTS, kế tiếp lưu giữ vững vàng kỷ lục là khối hệ thống Anh ngữ có khá nhiều học tập viên nhận chứng từ quốc tế nhất nước ta.

Mới phía trên, VUS đã và đang thành công xuất sắc mừng đón ngay gần 80 cơ sở trên toàn nước, gia tăng và khẳng xác định thế na ná đáng tin tưởng về một tên thương hiệu dạy dỗ Anh ngữ tiên phong hàng đầu được 2.700.000 mái ấm gia đình bên trên từng toàn nước tin cẩn lựa chọn.

Tại VUS đem hơn 2.700 nghề giáo và giáo viên chất lượng, đem trình độ chuyên môn cao và tận tâm với nghề nghiệp lớn số 1 bên trên nước ta.Để phát triển thành nghề giáo bên trên VUS, những người tìm việc cần trải qua không ít vòng đánh giá, nhận xét năng lượng nghiêm nhặt.

 • Trải qua 6 vòng thách thức nhằm nhận xét từng kỹ năng
 • 98 tiếng triển khai huấn luyện và đào tạo và đánh giá sàng thanh lọc.
 • Chiến thắng lịch sử hào hùng với tỉ lệ thành phần chọi 1/10 hơn hết thi đua ĐH.
 • 100% nghề giáo bên trên VUS đều đạt vày CN trở lên trên và vày giảng dạy dỗ giờ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA & TEFL.
 • Không chỉ tạm dừng ở bại, nghề giáo sẽ tiến hành thành phần vận hành quality giảng dạy dỗ (100% đem vày thạc sỹ hoặc tiến sỹ nhập huấn luyện và đào tạo ngữ điệu Anh) thông thường xuyên đánh giá nhận xét kế hoạch nhằm đáp ứng quality giảng dạy dỗ ổn định toan và phù phù hợp với từng học tập viên.

VUS là khối hệ thống giảng dạy dỗ Anh ngữ đạt chi phí chuẩn chỉnh toàn thị trường quốc tế được ghi nhận vày NEAS (Tổ chức song lập tiên phong hàng đầu về nhận xét quality giảng dạy dỗ bên trên toàn thế giới) với 100% hạ tầng đạt ghi nhận bên trên toàn nước.

Ngoài rời khỏi, VUS còn là một trung tâm độc nhất nhập điểm đạt hạng nút Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh và hạng nút Vàng, hạng nút tối đa của Cambridge University Press & Assessment

Xem thêm: phân hiệu đại học thái nguyên tại lào cai

Một trong mỗi điểm nổi trội chung VUS được hàng trăm học tập viên tin cẩn tưởng và lựa lựa chọn này là những cỗ giáo trình và trong suốt lộ trình học tập chuẩn chỉnh quốc tế được trở nên tân tiến vày những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thị trường quốc tế như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,…

Với ước muốn mang tới cho những em môi trường thiên nhiên học hành giờ Anh đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ phấn đấu và trở nên tân tiến, nhằm mục tiêu nâng lên quality cả về giảng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo. Chúng tôi khẳng định chuẩn bị mang lại học tập viên những hành trang vững chãi nhất, chung những em bước ngay gần rộng lớn cho tới thành công xuất sắc.

Bị động thời điểm hiện tại trả thành

Phía bên trên là tổ hợp toàn cỗ kỹ năng về câu bị động hiện tại hoàn thành nằm trong cỗ bài bác luyện đem kèm cặp đáp án nhằm chúng ta tìm hiểu thêm. Hy vọng những tư liệu nhưng mà VUS tiếp tục share sẽ hỗ trợ ích mang lại quy trình tự động học tập và nâng cấp kỹ năng Anh ngữ của chúng ta thường ngày. Theo dõi VUS nhằm cập nhập tăng nhiều kỹ năng hữu dụng chúng ta nhé!