các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi:

03/03/2020 54,180

Bạn đang xem: các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

B. chính thức vị axit amin Met. 

Đáp án chủ yếu xác

C. chính thức từ là 1 tinh vi aa-tARN.

D. chính thức vị axit foocmin-Met.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Ở tế bào nhân thực, axit amin khai mạc là metionin, ở loại vật nhân sơ, axit amin khai mạc là foocmin metionin.

→ Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình phiên mã, ARN-polimeraza tiếp tục tương tác với vùng này nhằm thực hiện ren túa xoắn?

A. Vùng mã hoá.

B. Vùng vận hành.

C. Vùng phát động.

D. Vùng kết thúc đẩy.

Câu 2:

Trong quy trình dịch mã, link peptit trước tiên được tạo hình giữa:

A. axit amin khai mạc với axit amin loại nhất.

B. nhì axit amin nằm trong loại hoặc không giống loại 

C. axit amin loại nhất với axit amin loại nhì.

D. nhì axit amin nối tiếp nhau.

Câu 3:

Khi nói đến cấu hình không khí của phân tử ADN, điều này tại đây ko đúng?

A. Chiều nhiều năm của một chu kì xoắn là 3,4Å bao gồm 10 cặp nulêôtit. 

B. nhì mạch của ADN xếp tuy nhiên song và ngược hướng nhau. 

Xem thêm: chức năng của tuyến tụy

C. những cặp bazơ nitơ link cùng nhau theo đòi phép tắc bổ sung cập nhật.

D. với cấu hình nhì mạch xoắn kép, 2 lần bán kính vòng xoắn 20Å.

Câu 4:

Một đoạn phân tử ADN với tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 link hiđrô. Đoạn ADN này:

A. Có 300 chu kì xoắn

B. Có 750 xitôzin (X)

C. Có 600 ađênin (A)

D. nhiều năm 4080 Å

Câu 5:

Những dạng đột biến chuyển này tại đây thực hiện thay cho thay đổi sắc thái của NST.

1. đột biến chuyển ren.

2. mất mặt đoạn NST.

3. lặp đoạn NST.

4. Đảo đoạn ngoài tâm động.

5. Chuyển đoạn ko tương hỗ.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3, 5

C. 2, 3, 5

D. 2, 3, 4, 5

Câu 6:

Ở đậu Hà lan (2n = 14). Kết luận này tại đây không đúng?

A. số NST ở thể tam bội là 21.

B. số NST ở thể tư nhiễm là 28.

C. số NST ở thể một nhiễm là 13.

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

D. số NST ở thể tứ bội là 28.