các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Câu hỏi:

05/05/2022 3,959

Bạn đang xem: các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

A. vĩ phỏng cao về vĩ phỏng thấp.

B. vĩ phỏng thấp về vĩ phỏng cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. cung cấp cầu Bắc xuống Nam.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B.

Các dòng sản phẩm biển cả rét mướt thông thường được đặt theo hướng chảy kể từ vĩ phỏng thấp về vĩ phỏng cao và ngược lại.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ muối hạt tầm của biển là

A. 32‰.

B. 34‰.

C. 35‰.

D. 33‰.

Câu 2:

Nước biển cả và biển đem bao nhiêu sự vận động?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 3:

Nước đậm cướp khoảng tầm từng nào nhập toàn cỗ lượng nước bên trên Trái Đất?

A. 95%.

Xem thêm: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

B. 90%.

C. 92%.

D. 97%.

Câu 4:

Trên toàn cầu không có biển nào là sau đây?

A. bấm Độ Dương.

B. Bắc Băng Dương.

C. Đại Tây Dương.

D. Châu Nam Cực.

Câu 5:

Hình thức xấp xỉ bên trên điểm của nước biển cả và biển gọi là

A. sóng biển cả.

B. dòng sản phẩm biển cả.

C. thủy triều.

D. triều cường.

Câu 6:

Dao động thủy triều lớn số 1 nhập những ngày nào là sau đây?

A. Trăng tròn trặn và ko trăng.

B. Trăng khuyết và ko trăng.

C. Trăng tròn trặn và trăng khuyết.

D. Trăng khuyết đầu, vào cuối tháng.

Xem thêm: so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết