các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ

Mã câu hỏi: 107971

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: đất nước ngàn năm không mỏi cánh tay cung

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: muốn tính chu vi hình bình hành

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Phần mượt nào là là ứng dụng ứng dụng?
 • Trong WINDOWS, thương hiệu tệp nào là sau đó là ăn ý lệ?
 • Hệ quản lý điều hành WINDOWS 2000 là hệ điều hành?
 • Hai thương hiệu tệp nào là tại đây ko thể tồn bên trên bên cạnh đó với nhau?
 • Các phần tử chủ yếu vô sơ vật dụng cấu tạo máy tính?
 • Hệ quản lý điều hành ko đảm nhận việc làm nào là bên dưới đây?
 • Thông tin tưởng vô PC được trình diễn bên dưới dạng?
 • Chọn  group vũ khí là Thiết bị vô (Input Device)?
 • Hệ quản lý điều hành nhờ vào phần nào là nhằm phân loại tệp?
 • Chọn trật tự chính công việc tổ chức nhằm giải câu hỏi bên trên máy tính?
 • Phát biểu nào là trong những tuyên bố bên dưới đó là sai?
 • Các hệ quản lý điều hành phổ biến lúc này thông thường được tàng trữ trên?
 • Chức năng nào là tiếp sau đây ko được xem là tính năng chủ yếu của hệ điều hành?
 • Hình nào là ko trình diễn thuật toán vày sơ vật dụng khối?
 • Sự thành lập của những người máy ASIMO, Tin học tập đang được thêm phần rất to lớn vô nghành nghề nào?
 • Phát biểu nào là về RAM là đúng ?
 • Biểu tượng My Computer chứa chấp gì?
 • Bộ ghi nhớ vô là gì?
 • Muốn nhảy cơ chế tạm thời ngủ PC tao tiến hành những thao tác nào?
 • Chỉ rời khỏi ứng dụng nào là là ứng dụng hệ thống?
 • Hệ quản lý điều hành k đảm nhận việc làm nào là bên dưới đây?
 • BKAV là gì?
 • Thiết bị nào là tại đây vừa phải là vũ khí rời khỏi vừa phải là vũ khí vào?
 • Bộ ghi nhớ ngoài người sử dụng để?
 • Phát biểu nào là sau đó là k đúng mực ?
 • Hãy lựa chọn đáp án chính nhất?
 • Phát biểu nào là sai trong mỗi chủ ý tuyên bố sau?
 • Phát biểu nào là sau đó là chính về ROM ?
 • Bộ ghi nhớ chủ yếu (bộ ghi nhớ trong) bao hàm những phần tử nào?
 • Nhóm nào là sau đó là group vũ khí rời khỏi (Output Device)?