cặp chất không xảy ra phản ứng là

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ là gì?

  Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng là

  • A. Ag + Cu(NO3)2.
  • B. Zn + Fe(NO3)2.
  • C. Fe + Cu(NO3)2.
  • D. Cu + AgNO3.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ag + Cu(NO3)2 không xẩy ra phản xạ vì như thế Ag đứng sau Cu vô mặt hàng năng lượng điện chất hóa học nên ko đẩy được Cu thoát khỏi hỗn hợp muối hạt.

  Đáp án A.

Mã câu hỏi: 251064

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: toán lớp 5 phép chia

CÂU HỎI KHÁC

 • Dung dịch hóa học tại đây thực hiện xanh lơ giấy má quỳ tím?
 • Ở nhiệt độ phỏng thông thường, Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Trong nó học tập, người tao dùng natri hiđrocacbonat nhằm thực hiện dung dịch chữa trị nhức bao tử, công thức của natri hiđrocacbonat là
 • Số nguyên vẹn tử H vô phân tử saccarozơ là
 • Chất này với tính lưỡng tính bên dưới đây?
 • Chất này tại đây hoàn toàn có thể thực hiện mượt tính cứng của nước cứng vĩnh cửu?
 • Chất này tại đây với phản xạ trùng ngưng?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xenlulozơ axetat, olon. Số tơ tự tạo là
 • Cho 9 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80% chiếm được V lít khí CO2. Giá trị của V là
 • Cho 0,15 mol Ala-Gly thuộc tính với hỗn hợp KOH dư, đun rét. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số mol KOH vẫn phản xạ là
 • X là hóa học rắn vô đánh giá, white color, ko tan nội địa nguội; nội địa rét (từ 65oC trở lên) gửi trở nên hỗn hợp keo dán nhớt. Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp chứa chấp hóa học Y vô hỗn hợp keo dán nhớt bên trên thấy xuất hiện tại màu xanh lá cây tím. Chất X và Y theo thứ tự là
 • Cho m gam bột Fe thuộc tính với hỗn hợp CuSO4 dư, sau khoản thời gian kết thúc giục phản xạ thấy chiếm được 6,4 gam sắt kẽm kim loại Cu. Giá trị của m là
 • Nghiền nhỏ 1 gam CH3COONa nằm trong 2 gam vôi tôi xút (CaO và NaOH) rồi cho tới vô lòng ống thử. Đun rét đều ống thử, tiếp sau đó đun triệu tập phần với chứa chấp láo phù hợp phản xạ. Hiđrocacbon sinh đi ra vô thực nghiệm bên trên là
 • Cho Fe thuộc tính với lượng dư những chất: khí Cl2; hỗn hợp HNO3 quánh nóng; hỗn hợp HCl; hỗn hợp CuSO4. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số tình huống sinh đi ra muối hạt sắt(II) là
 • Hòa tan trọn vẹn 0,12 mol Al bởi vì hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được V lít khí H2. Giá trị của V là
 • Phát biểu này tại đây ko trúng về amin?
 • Cho m gam láo phù hợp X bao gồm phụ vương este đều đơn chức thuộc tính tối nhiều với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được láo phù hợp Y bao gồm nhị ancol nằm trong mặt hàng đồng đẳng và 34,4 gam láo phù hợp muối hạt Z. Đốt cháy trọn vẹn Y, chiếm được 3,584 lít khí CO2 và 4,68 gam H2O. Giá trị của m là
 • Dẫn a mol láo phù hợp X bao gồm tương đối nước và CO2 trải qua cacbon nung đỏ au, sau khoản thời gian kết thúc giục phản xạ thu được một,73a mol láo phù hợp Y bao gồm CO, H2 và CO2. Dẫn toàn cỗ Y qua loa ống sứ đựng 13,6 gam láo phù hợp bao gồm CuO và Fe2O3 dư, nung rét. Sau phản xạ chiếm được 11,264 gam hóa học rắn. Giá trị của a là
 • Cho những tuyên bố sau: (a) Sục khí NH3 vô hỗn hợp AlCl3 thấy xuất hiện tại kết tủa.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X cần thiết vừa phải đầy đủ 3,26 mol O2, chiếm được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Cho m gam X thuộc tính với hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, đun rét, chiếm được hỗn hợp chứa chấp x gam muối hạt. Giá trị của x là
 • Cho kể từ từ từng giọt cho tới không còn 100 ml hỗn hợp HCl aM vô 100 ml hỗn hợp Na2CO3 1M, thấy bay đi ra 1,344 lít khí CO2. Giá trị của a là
 • Cho những tuyên bố sau...Có từng nào tuyên bố đúng?
 • Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối hạt amoni của axit cacboxylic nhiều chức; hóa học Y (CmH2m-4O7N6) là hexapeptit tạo nên bởi vì một α-amino axit. hiểu 0,1 mol E bao gồm X và Y thuộc tính tối nhiều với 0,32 mol NaOH vô hỗn hợp, đun rét, chiếm được metylamin và hỗn hợp chỉ chứa chấp 31,32 gam láo phù hợp muối hạt. Phần trăm lượng của X vô E có mức giá trị sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Cho 7,34 gam láo phù hợp E bao gồm nhị este X và Y (đều tạo nên bởi vì axit cacboxylic và ancol; MX MY 150) thuộc tính vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được ancol Z và 6,74 gam láo phù hợp muối hạt T. Cho toàn cỗ lượng Z thuộc tính với Na dư, thu được một,12 lít khí H2. Đốt cháy trọn vẹn T, chiếm được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm lượng của X vô E là
 • Tiến hành thực nghiệm pha trộn etyl axetat theo dõi công việc tại đây, Phát biểu này tại đây ko đúng?
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học X (C8H12O4, chứa chấp nhị chức este) bởi vì hỗn hợp NaOH, chiếm được thành phầm bao gồm ancol Z và láo phù hợp Y bao gồm nhị muối hạt. Axit hóa Y, chiếm được nhị axit cacboxylic Q và Tcó nằm trong số nguyên vẹn tử hiđro (MQ > MT). Cho những tuyên bố sau:
 • Cặp hóa học ko xẩy ra phản xạ là gì?
 • Hoà tan 11,2 gam Fe bởi vì HNO3 loãng (dư), sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc).
 • Sắt (II) oxit là phù hợp hóa học gì?
 • Kim loại có tính cứng lớn số 1 trong những kim loại?
 • Cho hỗn hợp NaOH (dư) vô hỗn hợp chứa chấp láo phù hợp FeCl2 và CrCl3, chiếm được kết tủa X. Nung X vô không gian cho tới lượng ko thay đổi chiếm được hóa học rắn Y. Vậy Y là
 • Có những hỗn hợp Al(NO3)3, NaNO3, Mg(NO3)2, H2SO4. Thuốc test nhằm phân biệt những hỗn hợp cơ là
 • Cho 23,6 gam những sắt kẽm kim loại Al, Cr, Fe thuộc tính với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng (trong ĐK không tồn tại khô
 • Cho 0,65 lít hỗn hợp KOH 0,1M vô 200 ml hỗn hợp AlCl3 0,1M. Sau phản xạ lượng kết tủa tạo nên là
 • Các nguyên vẹn tử nằm trong IIA với thông số kỹ thuật electron phần ngoài nằm trong là
 • Cho sơ đồ vật NaHCO3 + X →  Na2CO3 + H2O. X là phù hợp chất
 • Hòa tan lượng dư oxit Fe kể từ (Fe3O4) vô 400 ml dung dich HCl 0,2M. Sau phản xạ lượng muối hạt chiếm được là
 • Hoà tan 1,56 gam M vô 300 ml hỗn hợp H2SO4 0,1M. Để trung hoà lượng axit dư cần thiết 100 ml hỗn hợp NaOH 0,2M.
 • Phương trình chất hóa học trình diễn cơ hội pha trộn Ag kể từ AgNO3 theo cách thức thuỷ luyện?
 • Cation M+ có thông số kỹ thuật e phần ngoài nằm trong 2s22p6 là

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA