câu bị dộng thì hiện tại đơn

Bên cạnh câu dữ thế chủ động nằm trong vô vàn loại câu vô giờ Anh, câu thụ động thì lúc này đơn lưu giữ một địa điểm vô nằm trong cần thiết. Đây là dạng câu thông thường gặp gỡ vô cuộc sống tương đương vô giấy tờ. Hãy nằm trong Langmaster bới sâu sắc vô kiến thức và kỹ năng lý thuyết và thực hành thực tế bài bác luyện của dạng câu này nhé!

1. Khái niệm câu bị động

Câu thụ động (Passive Voice) là dạng câu được sử dụng Khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề cho tới đối tượng người tiêu dùng (chủ ngữ) là kẻ hoặc vật Chịu tác dụng của hành vi rộng lớn là bạn dạng thân thích hành vi bại liệt. Thì của động kể từ của câu thụ động nên tuân theo dõi thì của động kể từ của câu dữ thế chủ động.

Bạn đang xem: câu bị dộng thì hiện tại đơn

Ví dụ. My wallet was stolen yesterday. (Ví gia sản tôi bị trộm thất lạc ngày ngày hôm qua.)

→ Chủ thể là “ví gia sản tôi” ko thể tự động “trộm” được nhưng mà bị một ai bại liệt “trộm” thất lạc. Vậy nên  vô tình huống này nhớ dùng câu thụ động.

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

=> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH

2. Công thức công thụ động thì lúc này đơn

 • Câu khẳng định

Công thức: S + am/is/are + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • Lipsticks are often collected by my sister. (Những thỏi son thông thường được thuế tầm bởi vì chị tôi.)
 • This tree is planted by my father. (Cái cây này được trồng bởi vì phụ thân tôi.)
 • I am punished by my teacher because of not doing homework. (Tôi bị trị bởi vì nhà giáo vì như thế ko thực hiện bài bác luyện về căn nhà.)
 • Câu phủ định

Công thức: S + am/is/are + not + PII + (by O)

Ví dụ. 

 • This task isn’t done. (Công việc này không được thực hiện đoạn.)
 • The flowers aren’t watered by my mother today. (Những cành hoa vẫn không được u tôi tưới nước vô thời điểm ngày hôm nay.)
 • My dog isn’t fed by my father. (Chú chó của tôi vẫn không được phụ thân tôi mang lại ăn.)
 • Câu nghi vấn vấn

Công thức: Am/is/are + S + PII + (by O)?

Ví dụ.

 • Is this letter written by Anna? (Bức thư này còn có nên được ghi chép bởi vì Anna không?)
 • Is your motorbike bought by your dad? (Xe máy các bạn với nên tự phụ thân bạn oder không?)
 • Are Math classes taught here every day? (Các lớp học tập Toán đã đạt được dạy dỗ ở phía trên thường ngày không?)

null

3. Phân biệt câu dữ thế chủ động thì lúc này đơn và câu thụ động thì lúc này đơn

 • Câu dữ thế chủ động thì lúc này đơn
 •  Khái niệm: Câu dữ thế chủ động là câu được sử dụng Khi bạn dạng thân thích cửa hàng được nhắc tới rất có thể tự động tiến hành được hành vi.
 • Công thức khái quát: S + V (s/es) + O
 • Ví dụ: My wife waters the flowers everyday. (Vợ tôi tưới nước mang lại hoa từng ngày.)
 • Câu thụ động thì lúc này đơn
 •  Khái niệm: Câu thụ động là câu nhưng mà cửa hàng phải chịu bởi vì một hành vi.
 • Công thức bao quát : S + am/is/are + PII + (by O)
 • Ví dụ: The flowers are watered by my wife everyday. (Những cành hoa được tưới nước bởi vì bà xã tôi từng ngày.)

null

Phân biệt câu dữ thế chủ động và câu thụ động thì lúc này đơn

4. Cách quy đổi kể từ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động thì lúc này đơn

 • Để gửi câu dữ thế chủ động thanh lịch câu thụ động thì lúc này đơn, tao tiến hành 3 bước sau đây:
 • Bước 1: Xác tấp tểnh tân ngữ vô câu dữ thế chủ động nhằm gửi trở nên công ty ngữ của câu thụ động.
 • Bước 2: Xác tấp tểnh thì của động kể từ vô câu dữ thế chủ động (ở đấy là thì lúc này đơn) rồi vận động kể từ về thể thụ động (có quy tắc thì thêm thắt -ed, bất quy tắc thì sử dụng phân kể từ 2).
 • Bước 3: Chuyển công ty ngữ vô câu dữ thế chủ động trở nên tân ngữ vô câu thụ động, thêm thắt “by” phần bên trước tân ngữ. Đối với cửa hàng ko xác lập như by them, by people thì rất có thể bỏ lỡ.

Ví dụ: Câu công ty động: My grandmother waters the trees every morning. (Bà tôi tưới nước mang lại cây vào cụ thể từng buổi sớm.)

=>  Câu bị động: The trees are watered by my grandmother every morning. (Những khuôn cây được bà tôi tưới nước vô hằng ngày.)

 • Cách quy đổi ở thì lúc này đơn
 • Câu công ty động: S1 + V + O
 • Câu bị động: S2 + To Be + PII

(Chủ ngữ + dạng của động kể từ to tướng be is/am/are + động kể từ dạng phân kể từ 2).

 • Một số Note Khi gửi kể từ câu dữ thế chủ động thanh lịch câu bị động:
 • Những nội động kể từ (là động kể từ ko đòi hỏi tân ngữ) thì ko sử dụng ở dạng thụ động. Ví dụ. My leg hurts. (Chân của tôi nhức.)
 • Nếu công ty ngữ vô câu phụ trách mang lại chủ yếu của hành vi thì cũng ko được gửi trở nên câu thụ động. 

Ví dụ: My brother goes jogging in the morning. (Anh tôi lên đường chạy cỗ vô buổi sớm.)

 • Người hoặc vật thẳng phát sinh hành vi thì sử dụng với by, vật con gián tiếp phát sinh hành vi thì sử dụng với with. 

Ví dụ: The fish was killed with a knife. (Con cá bị thực hiện thịt bươi con cái dao.)

           The fish was killed by my mother. (Con cá bị thực hiện thịt bởi vì u tôi.)

 • Trong một trong những tình huống, động kể từ to tướng be/to get + P2 ko đem nghĩa thụ động. Nó rất có thể biểu diễn miêu tả trường hợp nhưng mà công ty ngữ đang được gặp gỡ phải 

Ví dụ: He got lost on the street. (Anh ấy lạc đàng phía trên phố.)

hoặc chỉ việc công ty ngữ tự động thực hiện lấy 

The little girl gets dressed very quickly. (Cô nhỏ nhắn khoác ăn mặc quần áo rất rất nhanh chóng.)

 • Sự chuyển đổi về thời và thế đều thay cho thay đổi với động kể từ to tướng be, còn phân kể từ 2 không thay đổi.

Xem thêm:

=> SƠ ĐỒ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH CÓ THỰC SỰ GIÚP GHI NHỚ HIỆU QUẢ?

=> THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (PRESENT SIMPLE) - CÔNG THỨC, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

5. Một số dạng câu thụ động thì lúc này đơn phổ biến

5.1. Câu thụ động với 2 tân ngữ

Trong giờ Anh, với một trong những động kể từ được theo dõi sau bởi vì 2 tân ngữ: give, show, tell, ask, teach, send… 

Những câu chứa chấp động kể từ chủ yếu này sẽ có được 2 dạng câu thụ động. Tân ngữ chỉ người thực hiện công ty ngữ sẽ không còn cần thiết giới kể từ đi kèm theo. trái lại, nếu như gửi tân ngữ chỉ vật lên trước, các bạn nên sử dụng một giới kể từ tương thích tất nhiên. 

Ví dụ: I gave Arian a gift. (Tôi tặng mang lại Arian một số quà) 

=> Arian was given a gift (by me). (Arian được tặng một số quà)

=> A gift was given to tướng Arian by bu. (Một phần quà được tôi tặng mang lại Arian)

5.2. Câu thụ động với động kể từ tường thuật

Các động kể từ trần thuật bao gồm:  consider, know, think, suppose, believe, rumour, say, declare, feel, report, find,...

 • Câu công ty động:  S + V + that + S’ + V’ + O … (trong bại liệt S là công ty ngữ, S’ là công ty ngữ thụ động, O là tân ngữ, O’ là tân ngữ bị động).
 • Cấu trúc: S + V + that + S’ + V’ + O …

=>Cách 1: S + be + PII + to tướng V’

=> Cách 2: It + be + PII + that + S’ + V’

Ví dụ: Everyone says that Kris is rich.

=> Kris is said to tướng be rich.

=> It is said that Kris is rich.

null

Một số dạng câu thụ động thì lúc này đơn

5.3. Câu thụ động được gửi kể từ câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

 • Câu công ty động: …have someone + V (bare) something

=> Câu bị động: …have something + PII (+ by someone)

Ví dụ. Adam has his son buy a cup of tea. (Adam nhờ nam nhi bản thân mua sắm một tách trà.)

→ Adam has a cup of tea bought by his son. (Adam với tách trà nhưng mà anh nhờ nam nhi bản thân mua sắm.)

 • Câu công ty động: … make someone + V (bare) something

=> Câu bị động: … (something) + be made + to tướng V + (by someone)

Ví dụ. Elena makes the hairdresser cut her hair. (Elena nhằm người công nhân hạn chế tóc hạn chế tóc cho bản thân.)

→ Her hair is made to tướng cut by the hairdresser. (Tóc của cô ấy ấy được hạn chế bởi vì người công nhân hạn chế tóc.)

 • Câu công ty động: … get + someone + to tướng V + something

=> Câu bị động: … get + something + PII (by someone) 

Ví dụ. Emma gets her husband to tướng clean the windows for her. (Emma nhờ ck bản thân làm sạch sẽ hành lang cửa số mang lại cô ấy.) 

→ Emma gets the windows cleaned by her husband. (Emma nhằm hành lang cửa số được sản xuất tinh khiết bởi vì ck bản thân.)

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE

=> Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1

=> Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM

5.4. Câu thụ động được gửi kể từ câu dữ thế chủ động là câu hỏi

Công thức: Do/does + S + V-inf + O …? 

=> Am/ is/ are + S’ + PII + (by O)?

Ví dụ: Do you clean the floor? (Bạn làm sạch sẽ sàn căn nhà nên không?)

=> Is the floor cleaned (by you)? (Sàn căn nhà được sản xuất tinh khiết bởi vì các bạn nên không?)

5.5. Câu bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan lại là các động từ chỉ sự nhận thức của loài người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

Công thức : S + V1 + Sb + V2. (nhìn/xem/nghe ai bại liệt thực hiện gì)

=> Sb + am/is/are + PII + to tướng V-inf + (by O)

Ví dụ: I hear her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

=> She is heard to tướng cry. (Cô ấy được nghe thấy là đang được khóc.)

5.6. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

 • Câu khẳng định:

Chủ động: V + O + …

=> Bị Động: Let O + be + PII

Ví dụ: Put your hand down 

=> Let your hand be put down. (Bỏ tay cây bút xuống)

 • Câu phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …

=> Bị động: Let + O + NOT + be + PII

Ví dụ: Do not take this dress. 

=> Let this dress not be taken. (Không lấy cái váy này)

null

Một số dạng câu thụ động thì lúc này đơn

Xem thêm: i look forward to hearing from you

6. Bài luyện câu thụ động thì lúc này đơn

6.1. Bài tập

Bài 1: Điền am / is / are vô địa điểm trống không sao mang lại mến hợp

1. This cake………….. eaten by Nana.

2. Her exercises…………..corrected by teacher.

3. The grass…………….cut by Thomas everyday.

4. My room ……………..cleaned by my mother everyday.

5. A report………………written by Edward.

6. The class……………taught by Mrs.Lily

7. Books …………read by my grandfather every morning.

8. This pencil case……………….bought.

9. This ice-cream ……………. eaten by John.

10. Sandwiches………………eaten by Mia every night.

Bài 2: Chuyến những câu sau thanh lịch câu bị động

1. Jake gets his sister to tướng clean his shoes.

2. Anny has a friend type her composition.

3. Ricky has a barber cut his hair.

4. They has the police arrest the shoplifter.

5. Do you have the shoemaker repair your shoes?

6. She has Jack wash her xế hộp.

7. They have her tell the story again.

8. My father buys that book.

9. Ms.Jane manages the export division.

10. People speak Chinese.

11. Chales rides the xe đạp everyday.

12. Students study Maths everyday.

Bài 3: Chia động kể từ vô ngoặc trở nên thể bị động

1. This type of computer ________ (call) a tablet PC.

2. A lot of criminals ________ (catch) by the police everyday.

3. German ________ (speak) in five European countries.

4. Thousands of things ________ (pay) by credit thẻ every day.

5. Trash ________ (throw) in the bin.

6. This wine ________ (not make) in Italy.

7. Clothes ________ (wash) in the washing machine.

8. A lot of useful information ________ (find) on the Internet.

9. Food ________ (keep) in the fridge.

10. Dishes ________ often________  (wash) by my mother.

null

6.2. Đáp án

Bài 1:

1. is

2. are

3. is

4. is

5. is

6. is

7. are

8. is

9. are

10. are

Bài 2:

1. John gets his shoes cleaned by his sister.

2. Anny has her composition typed by a friend.

3. Ricky has his hair cut.

4. They have the shoplifter arrested.

5. Do you have your shoes repaired?

6. She has her xế hộp washed.

7. They have the story told again.

8. That book is bought by my father.

9. The export division is managed by Ms.Jane.

10. Chinese is spoken.

11. The xe đạp is ridden by Chales everyday.

12. Maths is studied everyday.

Bài 3:

1. is called

2. are caught

3. is spoken

4. are paid

5. is thrown

6. is not made

7. are washed

8. is found

Xem thêm: đôi một khác nhau là gì

9. is kept

10. are – washed

Vậy là các bạn vẫn nằm trong Langmaster trải qua toàn cỗ kiến thức và kỹ năng lý thuyết về câu thụ động thì lúc này đơn và thực hiện bài bác luyện thực hành thực tế về dạng câu này. Đây là phần kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng tuy nhiên rất rất cần thiết cho nên hãy tiếp thu kiến thức thiệt cẩn trọng và thực hiện bài bác luyện thông thường xuyên nhé. Dường như bạn cũng có thể đánh giá chuyên môn giờ Anh free tại phía trên. Chúc bàn sinh hoạt tốt!