chất nào sau đây không phải là polime

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là polime


Chia sẻ bởi: SDSA


Chất này tại đây không cần là polime?

Chủ đề liên quan

Chất này tại đây với bộ phận đó là hóa học béo?

Este này tại đây không có kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương là

Phân đạm cung ứng mang đến cây

Chất bột X black color, với kỹ năng hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong vô số loại mặt mũi nạ chống độc. Chất X là

Ở ĐK phù hợp amino axit phản xạ với hóa học này tạo nên trở nên este?

Kim loại này tại đây phản xạ mạnh mẽ nhất với nước ở nhiệt độ chừng thường?

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện phenolphtalein gửi sang trọng màu sắc hồng?

Muối kali aluminat với công thức là

Cacbohiđrat này có khá nhiều vô cây mía và củ cải đường?

Ở ĐK phù hợp, sắt kẽm kim loại này tại đây bị S lão hóa lên nút lão hóa +3?

Chất này tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước với tính cứng vĩnh cửu?

Xem thêm: enjoy + ving hay to v

Nhóm những hóa học khí (hoặc hơi) này sau đây đều tạo nên cảm giác ngôi nhà kính khi mật độ của bọn chúng vô khí quyển vượt lên trước vượt tiêu xài chuẩn chỉnh mang đến phép?

Chất này tại đây vừa phải phản xạ với hỗn hợp NaOH loãng, vừa phải phản xạ với hỗn hợp HCl?

Kim loại này tại đây khử được ion Fe2+ vô dung dịch?

Buta-1,3-đien với công thức phân tử là

Hợp hóa học này của can xi được dùng để làm đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

D

Thạch cao sinh sống (CaSO4.2H2O).

Dãy bao gồm những hóa học đều không tham gia phản xạ tráng bạc là

B

tinh bột, anđehit fomic.

Xem thêm: cấu trúc câu hỏi đuôi

Cho hỗn hợp những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; H2NCH2COOH; H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc xanh rờn là

Đốt cháy trọn vẹn m gam lếu thích hợp Mg và Al cần thiết vừa phải đầy đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), chiếm được 9,1 gam lếu thích hợp nhị oxit. Giá trị của m là

Lên men m gam glucozơ trở nên ancol etylic với hiệu suất 60%, chiếm được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là