chất nào sau đây không tan trong nước

Câu hỏi:

03/03/2020 35,442

A. Xenlulozơ

Bạn đang xem: chất nào sau đây không tan trong nước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nung rét Fe với hóa học nào là tại đây thì tạo nên thích hợp hóa học Fe (II) 

A. S

B. Dung dịch HNO3

C. O2

D. Cl2

Câu 2:

Cho 0,05 mol láo thích hợp nhị este đơn chức X và Y tính năng một vừa hai phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH nhận được láo thích hợp những hóa học cơ học Z. Đốt cháy trọn vẹn Z nhận được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm cất cánh tương đối láo thích hợp Z nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 2,34

B. 4,56

C. 5,64

D. 3,48

Câu 3:

Điện phân 1 lít hỗn hợp AgNO3 với năng lượng điện vô cùng trơ, hỗn hợp sau năng lượng điện phân với pH=2. Coi thể tích hỗn hợp sau năng lượng điện phân không bao giờ thay đổi. Khối lượng Ag bám ở catot là

A. 2,16g

B. 0,108g

C. 1,08g

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

D. 0,54g

Câu 4:

Dung dịch chứa chấp láo thích hợp nào là tại đây rất có thể hòa tan bột đồng ?

A. NaCl + HCl

B. HCl + FeCl2

C. Fe(NO3)2 + KNO3

D. HCl + KNO3

Câu 5:

Cho láo thích hợp X bao gồm Al và Mg tính năng với cùng một lít hỗn hợp bao gồm AgNO3 a mol/l và Cu(NO3)2 2a mol/l, nhận được 45,2 gam hóa học rắn Y. Cho Y tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh, rét (dư), nhận được 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). hiểu những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là

A. 0,25.

B. 0,30.

C. 0,15.

D. 0,20.

Câu 6:

Thành phần chủ yếu của “khí thiên nhiên” là

A. metan

B. etan

C. propan

Xem thêm: giới hạn sinh thái là

D. n-butan