chất thuộc loại polisaccarit là

Câu hỏi:

03/08/2022 5,455

Bạn đang xem: chất thuộc loại polisaccarit là

C. fructozơ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Để gọi thương hiệu của este (RCOOR') tao hiểu theo đuổi loại tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

Metyl axetat đem công thức chất hóa học là CH3COOCH3

CTPT là của metyl axetat là C3H6O2.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho mặt hàng những dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số hỗn hợp nhập mặt hàng phản xạ được với Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường tạo nên trở nên hỗn hợp có màu sắc xanh rì lam là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Nhóm bao gồm những hóa học đều thuộc tính với Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp xanh rì lam nhập trong cả là:

A. glixerol, fomandehit, fructozơ, saccarozơ.

B. glixerol, glucozo, fructozơ, xenlulozo.

C. saccarozơ, glixerol, fructozơ, glucozo.

D. etanol, fructozơ, glucozo, saccarozơ.

Câu 3:

Chất nào là tại đây không tham gia phản xạ thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Glucozo.

C. Saccarozo.

Xem thêm: Soi keo hom nay - Dự đoán tỷ số bóng đá siêu chính xác

D. Xenlulozo.

Câu 4:

Cho m gam glucozơ phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 (đun nóng), chiếm được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 9,0.                         

B.36,0.

C. 18,0.

D. 16,2.

Câu 5:

Chất nằm trong loại cacbohiđrat là

A. poli (vinyl clorua).

B. etylaxetat.

C. xenlulozo.

D. glixerol.

Câu 6:

Chất không phản ứng với glucozơ là

A. NaOH.          

B. AgNO3/NH3.

C. Cu(OH)2.

D. H2.

Câu 7:

 Đặc điểm kiểu như nhau thân thiện glucozơ và saccarozơ là

A. đều sở hữu nhập củ cải lối.

B. đều nhập cuộc phản xạ tráng gương.

C. đều được dùng nhập nó học tập thực hiện "huyết thanh ngọt".

Xem thêm: bảng tuần hoàn hóa học lớp 9

D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở sức nóng chừng thông thường mang đến hỗn hợp màu xanh lá cây.