cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2=6 công bội của cấp số nhân đã cho bằng

Cho cấp cho số nhân un với u1 = 2 và u2 = 6 Công bội của

Cho cấp cho số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) với \({u_1} = 2\) và \({u_2} = 6.\) Công bội của cấp cho số nhân tiếp tục mang đến bằng:

Bạn đang xem: cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và u2=6 công bội của cấp số nhân đã cho bằng


\(3\)

\( - 4\)

\(4\)

\(\dfrac{1}{3}\)

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Gọi \(q\,\,\,\,\left( {q e 0} \right)\) là công bội của cấp cho số nhân tiếp tục mang đến. Khi đó: \(q = \dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}}.\)

Giải chi tiết:

Gọi \(q\) là công bội của cấp cho số nhân tiếp tục mang đến.

\( \Rightarrow q = \dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}} = \dfrac{6}{2} = 3.\)

Chọn  A.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên rời khỏi chữ ghi chép nhập thời gia

  Xem thêm: bài văn miêu tả con vật

  Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên rời khỏi chữ ghi chép nhập thời hạn nào?

 • Quốc hiệu của VN bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Quốc hiệu của VN bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là

 • Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong con kiến là

 • Kinh đô của VN bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của VN bên dưới thời Ngô là

 • Bằng kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến chống quân x

  phẳng kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ rời khỏi những đường nét lạ mắt nhập cơ hội tấn công giặc của Lý Thường Kiệt?

  b. Đánh giá bán tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt nhập cuộc kháng chiến?

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những v

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những quốc gia phong con kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới vào đầu thế kỷ XVI?

 • Quê mùi hương của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê mùi hương của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là

 • Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm thứ tự trước tiên lên đường vòng quan

  Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm thứ tự trước tiên lên đường vòng xung quanh trái khoáy khu đất bởi vì đường thủy là

 • Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang nhập năm nào là 1351 1

  Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

  Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang nhập năm nào?

 • Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình bản vẽ xây dựng vượt trội của quốc gia Lào thời phong con kiến là