có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần

Câu hỏi:

18/08/2022 2,396

Đáp án đích là: D

Bạn đang xem: có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số mà các chữ số của nó viết theo thứ tự giảm dần

Vì số đem chín chữ số ghi chép theo gót trật tự hạn chế dần dần nên chỉ có thể hoàn toàn có thể là chữ số chín hoặc chữ số 8 hàng đầu.

Trường hợp ý 1, số chín đứng đầu

Từ những số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 từng một thứ tự tớ loại bỏ một số trong những tớ tiếp tục lập được một số ít đem 9 chữ số ghi chép theo gót trật tự hạn chế dần dần tuy nhiên số chín hàng đầu.

Vậy tình huống 1 đem 9 số được lập

Trường hợp ý 2, số 8 đứng đầu

Vì kể từ 0 cho tới 8 đem chín chữ số nên tớ chỉ lập được một số ít đem 9 chữ số ghi chép theo gót trật tự hạn chế đần

Vậy cả hai tình huống đem 9 + 1 = 10 số

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một liên đoàn soccer đem 10 group, từng group nên đá 4 trận với từng group không giống, 2 trận ở Sảnh mái ấm và 2 trận ở Sảnh khách hàng. Số trận đấu được bố trí là

A. 180;

B. 160;

C. 90;

D. 45.

Câu 2:

Trên giá bán sách đem 7 cuốn sách Tiếng Nga không giống nhau, 9 cuốn sách Tiếng Anh không giống nhau và 8 cuốn sách Tiếng Việt không giống nhau. Số cơ hội lựa chọn nhì cuốn sách không giống loại là

A. 24;

B. 504;

C. 191;

D. 305.

Câu 3:

An ham muốn qua loa mái ấm Bình nhằm nằm trong Bình cho tới nghịch tặc mái ấm Cường. Từ mái ấm An cho tới mái ấm Bình đem 4 con phố lên đường, kể từ mái ấm Bình cho tới mái ấm Cường đem 6 con phố lên đường. Hỏi An đem từng nào cơ hội lựa chọn lối đi cho tới mái ấm Cường?

A. 16;

B. 10;

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

C. 24;

D. 36.

Câu 4:

Từ những chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 hoàn toàn có thể lập được từng nào số bất ngờ chẵn đem thân phụ chữ số không giống nhau?

A. 210;

B. 105;

C. 168;

D. 145.

Câu 5:

Cho các chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 số những số bất ngờ chẵn đem 3 chữ số lập trở thành kể từ những chữ số tiếp tục cho tới là

A. 36;

B. 18;

C. 256;

D. 108;

Câu 6:

Từ TP.HCM A cho tới TP.HCM B đem 3 con phố, kể từ TP.HCM A cho tới TP.HCM C đem 2 con phố, kể từ TP.HCM B cho tới TP.HCM D đem 2 con phố, kể từ TP.HCM C cho tới TP.HCM D đem 3 con phố, không tồn tại con phố nào là nối kể từ TP.HCM C cho tới TP.HCM B. Hỏi đem từng nào con phố lên đường kể từ TP.HCM A cho tới TP.HCM D.

A. 6;

B. 12;

C. 18;

Xem thêm: toán lớp 4 trang 16

D. 36.