cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

Câu hỏi:

10/09/2019 74,237

Bạn đang xem: cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

A. tách tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tỉ trọng ngành công nghiệp và công ty tăng.

Đáp án chủ yếu xác

B. tăng tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp, tỉ trọng ngành công nghiệp và công ty tách.

C. tách tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp, tỉ trọng ngành công ty tăng.

D. tăng tỉ trọng ngành nông-lâm-ngư nghiệp và công nghiệp, tỉ trọng ngành công ty tăng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Cơ cấu làm việc phân theo đuổi ngành tài chính đang xuất hiện sự di chuyển tích đặc biệt bên dưới sự tác dụng của quy trình CNH-HĐH, theo phía tách tỉ trọng làm việc vô ngành nông-lâm-ngư nghiệp và tăng tỉ trọng làm việc vô ngành công nghiệp và công ty.

Đáp án: A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để giải quyết và xử lý yếu tố việc thực hiện không cần phải có phương án nào?

A. Phân tía lại dân sinh sống và làm việc.

B. Đa dạng sinh hoạt tài chính ở vùng quê.

C. Đa dạng những mô hình huấn luyện và đào tạo.

D. Chuyển không còn làm việc vùng quê xuống trở nên thị.

Câu 2:

Nguồn làm việc việt nam còn tồn tại giới hạn về

A. chuyên môn trình độ kỹ năng.

B. mối cung cấp làm việc bổ sung cập nhật thường niên.

C. tay nghề phát triển nông nghiệp.

D. tài năng tiếp nhận khoa học tập – nghệ thuật.

Câu 3:

Đặc điểm này tại đây đích thị với mối cung cấp làm việc nước ta

A. đầy đủ, tăng thời gian nhanh.

Xem thêm: đỉnh phan xi păng cao bao nhiêu mét

B. đầy đủ, tăng lờ lững.

C. số lượng không nhiều, tăng thời gian nhanh.

D. con số không nhiều, tăng lờ lững.

Câu 4:

Mỗi năm trung bình mối cung cấp làm việc việt nam sở hữu thêm

A. 0,5 triệu làm việc.

B. 0,7 triệu làm việc.

C. rộng lớn 1 triệu làm việc.

D. sát nhị triệu làm việc.

Câu 5:

Thế mạnh không cần của làm việc nước ta là

A. nhiều tay nghề vô phát triển nông nghiệp.

B. sở hữu tài năng tiếp nhận khoa học tập kỹ năng.

C. quality mối cung cấp làm việc được nâng cao.

D. con số không nhiều, làm việc thiếu vắng nhiều.

Câu 6:

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO ĐÀO TẠO

Nhận lăm le này tại đây không đúng:

A. Tỉ lệ làm việc qua quýt huấn luyện và đào tạo tăng qua quýt trong thời điểm.

B. Tỉ lệ làm việc ko qua quýt huấn luyện và đào tạo tách qua quýt trong thời điểm.

C. Tỉ lệ làm việc phân theo đuổi huấn luyện và đào tạo đồng đều.

Xem thêm: các dạng toán lớp 2

D. Tỉ lệ làm việc qua quýt huấn luyện và đào tạo nhỏ rộng lớn ko qua quýt huấn luyện và đào tạo.