cơ quan nào của liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

Theo Hiến chương, Liên phù hợp quốc bao gồm 6 phòng ban chủ yếu là:

Đại hội đồng Liên phù hợp quốc: là phòng ban thảo luận và hoạch quyết định quyết sách mang tính chất thay mặt bao quấn nhất của Liên phù hợp quốc, bao gồm toàn bộ 193 vương quốc member. Vào mon 9 mỗi năm, những nguyên vẹn thủ và điều khiển những vương quốc member Liên phù hợp quốc họp bên trên trụ sở Liên phù hợp quốc ở Thủ đô New York (Hoa Kỳ) nhằm nhập cuộc phiên thảo luận của Khóa họp mỗi năm Đại hội đồng Liên phù hợp quốc. Các member Đại hội đồng đều đồng đẳng, ko phân biệt vương quốc rộng lớn hoặc nhỏ, từng quỗc gia member đều được một phiếu bầu. Hằng năm, Đại hội đồng bầu rời khỏi Chủ tịch những khóa họp thường xuyên với nhiệm kỳ 1 năm.

Hội đồng chỉ bảo an: với trách móc nhiệm đó là giữ gìn độc lập và bình yên quốc tế. Hội đồng chỉ bảo an với 15 Ủy viên, vô cơ với 5 Ủy viên túc trực (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) và 10 Ủy viên ko túc trực được bầu thay mặt cho những group chống. Mỗi ủy viên đều phải sở hữu một phiếu bầu. Theo Hiến chương, Hội đồng chỉ bảo an hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp nhằm mục tiêu giải quyết và xử lý độc lập những tranh giành chấp, xung đột và Khi quan trọng, hoàn toàn có thể dùng những giải pháp, cho dù là trừng vạc, chống chế và vũ lực, nhằm mục tiêu loại trừ những ông tơ rình rập đe dọa, phá hủy độc lập, hoặc những hành vi xâm lăng. Các đưa ra quyết định và quyết nghị của Hội đồng chỉ bảo an Khi và được trải qua đều mang tính chất hóa học buộc ràng và toàn bộ những member của Liên phù hợp quốc đều phải sở hữu trách móc nhiệm nên tôn trọng và thực hành. Chức Chủ tịch Hội đồng chỉ bảo an được luân phiên trong những nước ủy viên theo đòi từng mon.

Bạn đang xem: cơ quan nào của liên hợp quốc giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới

Hội đồng Kinh tế-Xã hội (ECOSOC): là phòng ban biên soạn thảo và điều phối những quyết sách xúc tiến liên minh quốc tế trong những nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, xã hội và nhân quyền của Liên phù hợp quốc, và được đặt điều bên dưới quyền của Đại hội đồng Liên phù hợp quốc. Phần rộng lớn những quyết nghị và đưa ra quyết định của Đại hội đồng về kinh tế tài chính, xã hội, nhân quyền và nhân đạo đều bắt mối cung cấp kể từ những khuyến nghị tự ECOSOC trình lên. Hội đồng Kinh tế-Xã hội với 54 member tự Đại hội đồng bầu rời khỏi với nhiệm kỳ phụ thân năm. Đây cũng chính là diễn đàn chủ yếu của Liên phù hợp quốc nhằm thảo luận, reviews và thể hiện những phát minh, ý tưởng sáng tạo xúc tiến xây dựng tiềm năng cải cách và phát triển vững chắc.

Hội đồng Quản thác: được xây dựng theo đòi Chương XIII của Hiến chương Liên phù hợp quốc với trách nhiệm giám sát quốc tế so với 11 vùng cương vực quản lí thác được đặt điều vô khối hệ thống theo đòi những văn bản riêng rẽ với vương quốc quản lý và vận hành những vùng cương vực này. Đến năm 1994, toàn bộ những vùng cương vực quản lí thác này đang trở thành những vùng tự động trị hoặc giành được song lập.

Toà án Quốc tế: là phòng ban pháp luật chủ yếu của Liên phù hợp quốc và với trụ sở ở La Hay (Hà Lan). Chức năng chủ yếu của Tòa án Quốc tế là giải quyết và xử lý bởi vì giải pháp hoà bình những tranh giành chấp quốc tế, những vụ khiếu nại tự những vương quốc fake lên phù phù hợp với pháp luật quốc tế. Mục chi tiêu của tòa án là vận dụng những tập luyện quán quốc tế nhằm thiết lập những quy tắc được những vương quốc tương quan đầu tiên thừa nhận, những tiền lệ quốc tế được đồng ý như luật, những phương pháp công cộng của pháp luật quốc tế được những vương quốc thừa nhận, những phán quyết của những tòa án… Tòa án cũng khuyến nghị Đại hội đồng, Hội đồng chỉ bảo an về nghành nghề dịch vụ pháp luật, những yếu tố pháp luật nổi lên vô phạm vi hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban này.

Toà án Quốc tế với trụ sở ở La Hay (Hà Lan). (Ảnh: Reuters)

Xem thêm: tính diện tích tứ giác

Toà án Quốc tế với trụ sở ở La Hay (Hà Lan). (Ảnh: Reuters)

Ban Thư ký: bao gồm một Tổng Thư ký và những nhân viên cấp dưới giải quyết và xử lý những việc làm từng ngày của Liên phù hợp quốc. Tổng Thư ký là viên chức quản lý và vận hành tối đa của tổ chức triển khai này, tự Đại hội đồng Liên phù hợp quốc chỉ định theo đòi đề xuất của Hội đồng chỉ bảo an với nhiệm kỳ 5 năm. Kể kể từ Khi xây dựng năm 1945 đến giờ, Liên phù hợp quốc vẫn với 9 vị Tổng Thư ký, hiện nay là Tổng Thư ký Antonio Guterres (tháng 1/2017).

Xem thêm: đại học nam cần thơ điểm chuẩn

Ngoài rời khỏi vô khối hệ thống Liên phù hợp quốc còn tồn tại thật nhiều những công tác, quỹ, phòng ban trình độ với máy bộ và ngân sách riêng rẽ. Các công tác và quỹ với ngân sách hoạt động và sinh hoạt được lấy kể từ mối cung cấp góp phần tự động nguyện, những phòng ban trình độ với ngân sách kể từ mối cung cấp góp phần tự động nguyện và góp phần theo đòi phân chia mỗi năm.

Các quỹ và chương trình: Chương trình Phát triển Liên phù hợp quốc (UNDP), Chương trình Môi ngôi trường Liên phù hợp quốc (UNEP), Quỹ Dân số Liên phù hợp quốc (UNFPA), UN-Habitat, Quỹ Nhi đồng Liên phù hợp quốc (UNICEF), Chương trình Lương thực Liên phù hợp quốc (WFP).

Các phòng ban chuyên nghiệp môn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên phù hợp quốc (FAO), Tổ chức Hàng ko quốc tế (ICAO), Quỹ Quốc tế về cải cách và phát triển nông nghiệp (IFAD), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Tổ chức Văn hóa, Khoa học tập và giáo dục và đào tạo Liên phù hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên phù hợp quốc (UNIDO), Tổ chức Du lịch toàn cầu (UNWTO), Liên minh Bưu chủ yếu quốc tế (UPU), Tổ chức Y tế toàn cầu (WHO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ toàn cầu (WIPO), Tổ chức Khí tượng toàn cầu (WMO), Ngân mặt hàng Thế giới (WB).