con mèo tiếng anh là gì

Tôi với nhì con mèo.

I have two cats.

Bạn đang xem: con mèo tiếng anh là gì

Những loại vật có một không hai nhìn thấy bên trên con cái tàu là 1 con cái chó và một con mèo.

The only living things found on the ship were a dog and a cat.

“Đừng thưa mèo của tao là con mèo nhỏ khốn khổ”, Phu nhân Danbury thưa choang choang.

“Do not refer to lớn my cat as a miserable little kitty,” Lady Danbury boomed.

Tôi tương tự con mèo vậy.

I'm lượt thích a cat.

Tôi đang được suy nghĩ cậu đang được thưa nó là 1 con mèo.

I thought you said it was a cat.

Đó là con mèo!

That's a cat!

Billy lắp đặt pin nhập con mèo u và bịa đặt nó lên bàn.

Billy plugged the mother cat with batteries and mix it on the table.

Em chỉ là 1 con mèo nhỏ.

You're just a little kitten.

Tôi ko khi nào suy nghĩ hình ảnh mến một con mèo phung phí cũng chính vì đang được có những lúc...

I'd never have expected him to lớn lượt thích a wild cat because for a while there...

Tất cả những gì bạn phải là 1 liên kết Internet và một con mèo ngộ nghĩnh.

All you need is an Internet connection and a funny cat.

Chỉ biết hắn với con mèo thương hiệu Henry.

I vì thế know that he has a kitty named Henry.

Như là ôm một nhành đinh mùi hương tím, hay 1 con mèo con.

Like holding a branch of lilac or a kitten.

Nhưng anh tao còn rộng lớn một con mèo.

Xem thêm: tính từ ed và ing

But he was more than vãn a cat.

Gair đã mang Tom quay trở lại Anh sau cuộc chiến tranh tuy nhiên con mèo đang được bị tiêu diệt ngay lập tức tiếp sau đó.

Gair brought Tom back to lớn England after the war but the cat died soon afterwards.

Chúng tao với hàng loạt hình ảnh chụp tùy hứng về con mèo Pickles của tôi

We have a whole line of inspirational photographic cards... featuring Pickles, my cat.

Tuy nhiên tôi ham muốn tôi rất có thể ra mắt mang lại chúng ta Dinah con mèo của bọn chúng tôi:

And yet I wish I could show you our cat Dinah:

Scarlett’s Magic là 1 con mèo Savannah, sinh ngày 6 mon 3 năm 2008.

Scarlett’s Magic is a Savannah cat, born on March 6, 2008 at.

Nãy giờ bà rước con mèo chuồn đâu vậy?

Where were you with the cat?

Những con mèo này là anh trai và em gái.

These cats were a brother and sister.

Tôi lại ghi nhớ con mèo loại phụ vương của tôi.

I found it on my first dive in Poole harbour.

Giết con mèo là ý tưởng sáng tạo của tớ.

The cat was my idea.

Tớ nghịch tặc bài xích " Con mèo bốc mùi hương " mang lại căn nhà tài trợ cũ của tớ.

I played Smelly Cat for my old ad agency.

Với hắn ông đơn thuần con mèo con.

You'd be lượt thích a kitten to lớn him.

Giống như con mèo.

Xem thêm: điểm chuẩn đại học nha trang 2022

– Like the cat.

“Mình ko thể tin yêu rằng bà ấy đem bám theo con mèo.”

“I can’t believe she brought her cat.”