công thức chung của anken là

Định nghĩa đúng đắn định nghĩa Anken và những lý thuyết cơ phiên bản nhất như: công thức kết cấu, cơ hội gọi thương hiệu của Anken và những đặc thù chất hóa học của chính nó như luật lệ nằm trong, trùng khớp và phản xạ oxi hoá.

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử của chính nó đem có một links song C=C sót lại thì toàn bộ đều là links đơn.

  Bạn đang xem: công thức chung của anken là

 • Công thức giản dị và đơn giản nhất của ăn ý hóa học nhập mặt hàng Anken là CH2=CH2.

Anken là ăn ý chất

2. Công thức kết cấu và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhì cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon thuở đầu, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được phát âm theo dõi sự bố trí theo thứ tự là số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh - số chỉ địa điểm của links song - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học cơ vật lý của Anken

 • Các anken kể từ C C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở chuồn là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì nhiệt độ chừng sôi, lượng riêng rẽ và nhiệt độ nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhàng rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được nhập một trong những dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong số dung môi cơ học như rượu, ete,...

 • Các anken đều không tồn tại màu sắc.

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp trọn vẹn cỗ kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài xích tập dượt nhập đề ganh đua Hóa trung học phổ thông độc quyền của VUIHOC

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta đem phương trình tổng quát tháo của phản xạ nằm trong hidro như sau: 

CnH2n + H$\xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong ăn ý halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta đem phương trình tổng quát tháo của phản xạ nằm trong ăn ý halogen như sau: 

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm nhận thấy Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH+ Cl→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong ăn ý Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen Lúc phản xạ sẽ tạo nên rời khỏi láo ăn ý những thành phầm nhập ê thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ. 

CH3-CH=CH+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý: 

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo dõi mặt hàng HCl, HBr, HI. 

 • Phản ứng nằm trong HX nhập anken bất đối tạo nên láo ăn ý bao gồm nhì thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong HX tiếp tục tuân theo dõi quy tắc Maccopnhicop. 

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong nhập nguyên vẹn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với nguyên vẹn tử hoặc group nguyên vẹn tử X ưu tiên nằm trong nhập nguyên vẹn tử Cacbon đem bậc cao hơn nữa nhập phản xạ nằm trong HX nhập links bội thì nguyên vẹn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong ăn ý H2O (đun rét, đem axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong ăn ý nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $\xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH(spc)

                                       +CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong H2O cũng tuân theo dõi quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH gắn thêm nhập C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK đem xúc tác, đun rét, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} \xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ loại phản xạ trùng hợp: nA $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong ăn ý thường xuyên nhiều phân tử nhỏ tương đương nhau hoặc tương tự động nhau tạo ra trở thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp. 

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng  oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo ra trở thành ancol nhiều chức đem 2 group -OH hoặc đứt mạch C vị trí nối tạo ra trở thành anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị thất lạc màu sắc vì thế Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO+ 4H2O → 3CnH2n(OH)+ 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tớ hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm nhận thấy Anken vì thế nó làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím. 

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương  trình tổng quát: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2 → nCO+ nH2O

 • Chú ý: Phản ứng thắp cháy của Anken có: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O→ nCO+ nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ C2H+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta hoàn toàn có thể pha trộn Anken từ các việc thu kể từ mối cung cấp khí chế vươn lên là dầu lửa.

 • Tách Hkhỏi Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$\xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $\xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 nguyên vẹn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 nguyên vẹn tử halogen): 

PPTQ: CnH2nX+ Zn $\xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 đem xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô tư vấn và kiến thiết quãng thời gian ôn ganh đua hiệu suất cao và thích hợp nhất với phiên bản thân

6. Một số bài xích tập dượt trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng này trong số đồng đẳng sau của etilen đem %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì: 

Ta đem công thức cộng đồng của Anken là CnH2n

%C = $\frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vì thế 85,71%.

Câu 2: Bài mang đến hóa học X đem công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của mặt hàng đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc thường hay gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D 

Các đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức C4H8 là 

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy đem 3 đồng phân kết cấu.

Câu 5: Phản ứng này được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten: 

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng thắp cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế Lúc dẫn láo ăn ý khí qua chuyện hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát ra khỏi hỗn hợp.

CH2=CH+ Br→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây loại này phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en)                                            (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO0,2M tạo ra trở thành hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta đem phương trình: 

3C2H+ 2KMnO+ 4H2O3 → C2H4(OH)+ 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tớ có: 

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $\frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen Lúc triển khai phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vì thế 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho láo ăn ý X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện tại phản xạ thắp cháy trọn vẹn 1 mol láo ăn ý X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken sót lại nhập X hoàn toàn có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2\xrightarrow{t^{o}}$ nCO+ nH2O

1              4,75 mol

1.$\frac{3n}{2}$ = 4,75

 n = 3,17

Vậy hóa học sót lại cần đem > 3C (vì Hỗn ăn ý chứa chấp propen đem 3C)

Dựa nhập đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác quyết định CTCT của hóa học X biết Lúc triển khai thử nghiệm thắp cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở nhận được 40ml COở nằm trong ĐK nhiệt độ chừng, áp suất. tường hóa học X đem kết cấu mạch phân nhánh và đem kĩ năng thất lạc màu sắc dd Brom. 

Lời giải: 

10ml X → 40ml CO2

Số C nhập X = $\frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài mang đến hóa học X làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom nên suy rời khỏi X ko no và mạch hở, đem 4C 

Vậy X là (CH3)2C = CH2

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks hùn tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Bài viết lách bên trên đang được tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức kết cấu, cơ hội gọi thương hiệu, đặc thù cơ vật lý, đặc thù hoá học tập, cùng theo với này đó là những ví dụ ví dụ về những dạng bài xích về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện chất lượng những dạng bài xích tập dượt của Anken. Và để sở hữu sản phẩm tốt nhất có thể, những em học viên nhớ rằng truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề ngay lập tức ngày hôm nay nhé!