công thức định luật 2 newton

Định luật II Newton là 1 trong kiến thức và kỹ năng khôn xiết cần thiết vô cơ vật lý. Trong nội dung bài viết ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục dò thám hiểu về nội dung và công thức toan luật II Newton. Dường như sẽ có được những bài bác tập dượt tự động luận kèm theo nhằm ôn tập dượt. Cùng VUIHOC theo dõi dõi nhé!

1. Phát biểu nội dung toan luật 2 Newton

Nội dung toan luật II Newton: Gia tốc của một vật nằm trong phía với lực thuộc tính lên vật. Độ rộng lớn của vận tốc tỉ trọng thuận với sự cân đối của lực và tỉ trọng nghịch ngợm với lượng của vật.

Bạn đang xem: công thức định luật 2 newton

2. Công thức toan luật 2 Newton

Theo toan luật ii niu-tơn thì: $\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}$ (1)

Trong cơ tao có: 

 • F: là sự cân đối của lực (tính theo dõi đơn vị chức năng N)

 • m: là lượng của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng kg)

 • a: là vận tốc của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng $m/s^2$)

Từ công thức (1) phía trên, tao rất có thể dò thám rời khỏi những lực thuộc tính vô vật: $\vec{F}= m\vec{a}$

Trong tình huống, vật chịu đựng thuộc tính của tương đối nhiều lực thì tao sở hữu hiệp lực F được xem bằng: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + … + \vec{F_n}$

Đăng ký ngay lập tức sẽ được những thầy cô ôn tập dượt và kiến tạo suốt thời gian học tập tập THPT vững vàng vàng

3. Mở rộng lớn toan luật 2 Newton

Từ công thức (1) phía trên, theo dõi toan luật II Niu-tơn thì Vector vận tốc luôn luôn nằm trong phía với vector lực: F a

Theo toan luật I Niu-tơn: nếu như 1 vật ko chịu đựng thuộc tính của lực nào là hoặc chịu đựng thuộc tính của những lực sở hữu hiệp lực bởi 0 thì vật đang được đứng yên ổn tiếp tục nối tiếp đứng yên ổn và vật đang được hoạt động tiếp tục nối tiếp hoạt động trực tiếp đều.

Khối lượng là đại lượng vô phía, đặc thù mà đến mức quán tính chủ quan của những vật.

Giữa trọng lượng và lượng của một vật sở hữu côn trùng quan lại hệ: $ \vec{P} = m \vec{g}$

Độ rộng lớn trọng tải là trọng lượng: $P = mg (N)$

Trong cơ tao có:

 • P: là trọng lượng của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng N)

 • g: là vận tốc rơi tự tại, $g = 9.8 m/s^2$ hoặc $g = 10 m/s^2$ theo dõi đề bài bác quy ước.

 • m: là lượng của vật (tính theo dõi đơn vị chức năng kg)

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu tổ hợp kiến thức và kỹ năng và những cách thức giải từng dạng bài bác tập dượt vô đề đua Vật Lý trung học phổ thông Quốc gia

4. Bài tập dượt rèn luyện toan luật 2 Newton

Câu 1: Một vật đang được đứng yên ổn bên trên mặt mày phẳng lặng ở ngang thì được truyền một lực F. Sau 10s vật này đạt được véc tơ vận tốc tức thời 4m/s. Bỏ qua loa quỷ sát thân mật vật và mặt mày phẳng lặng, nếu như gữ nguyên vẹn vị trí hướng của lực tuy nhiên tăng vội vàng gấp đôi sự cân đối lực F vô vật thì sau 5s véc tơ vận tốc tức thời của vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

 • Áp dụng công thức: $v_1=v_0+a_1t_1 \rightarrow a_1= \frac{v_1-v_o}{t_1}=\frac{4-0}{10}=0.4 m/s^2$

 • Mà $F_1 = ma_1 = m. 0,4 (N)$

 • Khi tăng lực F gấp hai trở thành $F_2 = 2. F_1 = 0.8m$ → $a_2=\frac{F_2}{m}=0,8mm=0.8m/s^2$

 • Mà $v_2 = v_0 + a_2t_2 = 0 + 0,8. 15 = 12 m/s$

Vậy Khi không thay đổi vị trí hướng của lực và tăng vội vàng gấp đôi sự cân đối lực F vô vật thì sau 15s véc tơ vận tốc tức thời của vật là 12 m/s

Câu 2: Một xe hơi sở hữu lượng 1.5T đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời v = 54 km/h thì hãm phanh và hoạt động lừ đừ dần dần đều. thạo lực hãm bởi 3000N. Tính quãng lối và thời hạn xe cộ lên đường được cho tới Khi xe cộ dừng hoàn toàn lại.

Hướng dẫn giải: 

 • Ta có: $v_0 = 54 km/h = 15 m/s$, Khi xe cộ dừng hoàn toàn lại thì $v = 0 m/s$

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động, gốc thời hạn là khi chính thức hãm phanh. Định luật II Newton cho thấy thêm $\vec{F_h}=m.\vec{a}$

 • Chiều dương $-F_h = ma$ → $a = \frac{-F}{m} = \frac{-3000}{1500} = -2 m/s^2$

 • Áp dụng công thức $v^2 - v_0^2 = 2. a. s$ → $S=\frac{15^2-0^2}{2.2}$ → $s = 56.25 m$

 • Mà $v=v_0+at$ → $S=\frac{v-v_o}{a} = S=\frac{0-15}{2} = 7.5 (s)$

Vậy kể từ lúc chính thức hãm phanh, xe cộ dịch chuyển tăng được một quãng lối lâu năm 56.25 m vô thời hạn 7.5 s rồi dừng hoàn toàn lại.

Câu 3: Một vật sở hữu lượng 500 g hoạt động thời gian nhanh dần dần đều với véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu 2 m/s. Sau thời hạn 4s, vật dịch chuyển được quãng lối 24 m. thạo vật luôn luôn chịu đựng thuộc tính của lực kéo $F_k$ và lực cản $F_c = 0.5 N$. Tính sự cân đối của lực kéo.

Hướng dẫn giải:

 • Chọn chiều dương là chiều hoạt động của xe

  Xem thêm: đạo hàm của 1/x

 • Theo toan luật II Niu-tơn thì $\vec{F} + \vec{F_c} = m.a$

 • Chiếu lên chiều dương tao sở hữu $F - F_c = ma$ → $F = quỷ + F_c$ (1)

 • Mà $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ → $24=1,4+ \frac{1}{2}a. 4^2$ → $a=2 m/s^2$

 • Thay vô phương trình (1) tao sở hữu F = 0,5. 2 + 0.5 = 1.5 N

Vậy sự cân đối của lực kéo bởi 1.5 N

Câu 4: Vật hoạt động trực tiếp bên trên phần đường AB chịu đựng thuộc tính của lực \vec{F_1} theo dõi phương ngang và tăng cường kể từ 0 lên 10 m/s vô một khoảng chừng thời hạn là t. Trên phần đường BC tiếp theo sau, vật chịu đựng hiệu quả của lực F2 theo dõi phương ngang và tăng cường cho tới 15 m/s cũng vô một khoảng chừng thời hạn là t. Tính tỉ số $\frac{F_2}{F_1}$.

Hướng dẫn giải: 

Áp dụng toan luật 2 Newton cho tới vật tao có:

 • Trên phần đường AB: $a_1 = \frac{F_1}{m}$ (1)

 • Trên phần đường BC: $a_2 = \frac{F_2}{m}$ (2)

 • Lấy $\frac{(2)}{(1)}$ tao được $\frac{F_2}{F_1}=\frac{a_2}{a_1}$ (3)

Mặt không giống tao có:

 • $a_1= \frac{v_1-v_{o1}}{t}= \frac{10-0}{t}= \frac{10}{t}$

 • $a_2= \frac{v_2-v_{o2}}{t}= \frac{15-10}{t}= \frac{5}{t}$

Thay vô phương trình (3) tao được:$ \frac{F_2}{F_1}=\frac{\frac{5}{t}}{\frac{10}{t}}=\frac{1}{2}$

Vậy tỉ số thân mật $\frac{F_2}{F_1}=\frac{1}{2}$

Câu 5: Một vật sở hữu lượng 200 g chính thức hoạt động thời gian nhanh dần dần đều và lên đường được 100 centimet vô thời hạn 5s. thạo lực cản có tính rộng lớn là Fc = 0.02 N.

a) Hãy tính lực kéo $\vec{F_k}$.

b) Sau quãng lối ấy lực kéo nên bởi từng nào nhằm vật hoạt động trực tiếp đều?

Hướng dẫn giải

 • Chọn chiều dương là chiều trả động

 • $m = 200 g  = 0.2 kg; s = 100 centimet = 1 m; t = 5s; v_0 = 0$

c) $F_c = 0.02 N$; $s = v_0 t + 0,5.at^2$ → $a=0.08 (m/s^2)$

$F_k - F_c = ma$ → $F_k = F_c + quỷ = 0.036 N$

Vậy lực kéo $F_k = 0.036 N$

d) Để vật hoạt động trực tiếp đều thì $F_k - F_c = 0$ → $F_k = F_c = 0.02 N$

Vậy lực kéo $F_k$ nhằm vật nối tiếp hoạt động trực tiếp đều là $F_k = 0.02 N$

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ thất lạc gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo dõi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks chung tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Đăng ký học tập demo không tính tiền ngay!!

Xem thêm: lim sinx/x khi x tiến tới 0

Qua nội dung bài viết này, VUIHOC ước rằng rất có thể chung những em nắm chắc kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về toan luật II Newton. Để học tập nhiều hơn thế những kiến thức và kỹ năng Vật lý 10 tương tự Vật lý trung học phổ thông thì những em hãy truy vấn dichvuseotop.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức giờ đây nhé!

>>>Xem thêm: Trọn cỗ lý thuyết và bài bác tập dượt về toan luật I Newton - VUIHOC Vật lý 10

>>>Xem thêm: Nội dung toan luật 3 Newton: Nội dung, công thức và bài bác tập dượt chi tiết