công thức tính chu vi đường tròn

Cách tính chu vi và diện tích S hình tròn là kỹ năng cơ bạn dạng cần thiết cho tới việc giải quyết và xử lý bài xích tập luyện hình học tập.

Công thức tính chu vi hình tròn trụ, diện tích S hình tròn là nền tảng cần thiết, không chỉ là dành riêng cho học viên mà còn phải cho tới những người dân thao tác tương quan cho tới đo lường và đo lường.

Bạn đang xem: công thức tính chu vi đường tròn

Cách tính chu vi hình tròn trụ và diện tích S hình tròn, với ví dụ minh họa

Việc học tập và bắt được công thức, phương pháp tính chu vi hình tròn trụ, diện tích S hình tròn tiếp tục tạo nên hiệu suất cao cho tới việc học tập và thao tác.

Mục Lục bài xích viết:
1. Hình tròn trĩnh.
2. Công thức tính chu vi hình tròn trụ.
3. Công thức tính diện tích S hình tròn trụ.
4. Công thức tính diện tích S hình quạt.
5. Phương pháp học tập công thức tính diện tích S, chu vi hình tròn trụ.
6. Bài tập luyện tương quan.

Cách tính chu vi hình tròn trụ và diện tích S hình tròn

1. Hình tròn trĩnh là gì?

Hình tròn trĩnh bên trên mặt mũi phẳng phiu là điểm bên phía trong đàng tròn trĩnh. Chu vi, nửa đường kính và tâm của hình tròn trụ tương quan cho tới đàng tròn trĩnh xung quanh. Hình tròn trĩnh rất có thể là đóng góp hoặc phanh tùy nằm trong vô việc với chứa chấp đàng tròn trĩnh biên hay là không.

2. Chu vi hình tròn trụ

- Chu vi hình tròn trụ là đường giáp ranh biên giới giới hình tròn trụ, được xem bằng phương pháp nhân 2 lần bán kính với pi hoặc nhân gấp đôi nửa đường kính với pi.

- Ví dụ : Hình tròn trĩnh C với 2 lần bán kính 10cm. Chu vi hình tròn trụ C là:
C = 10 x Pi = 31,4 centimet.

3. Diện tích hình tròn trụ

- Diện tích hình tròn trụ là phần lắc của hình tròn trụ bên trên mặt phẳng chắc chắn và được xem vì chưng công thức S = Pi x r2.

Trong đó:
r : Bán kính hình tròn trụ, vì chưng một nửa 2 lần bán kính (d).
Pi: Số Pi (~3,141...).

- Ví dụ: Hình tròn trĩnh C với 2 lần bán kính d = 10cm. Diện tích hình tròn trụ C là:
S = Pi x r2 = 3,14 x 52 = 78,5 (cm2).

* Công thức tính diện tích S đàng tròn trĩnh lúc biết đàng kính: S = Pi x (d/2)2

- Trong đó: d là 2 lần bán kính.

- Ví dụ: Hình tròn trĩnh C với 2 lần bán kính 8cm. Diện tích hình tròn trụ C là:
S = Pi x d2/4 = 50,256 (cm2).

* Công thức tính phụ thuộc chu vi hình tròn: S = C2/(4Pi) 

Trong đó: C là chu vi.

Chứng minh công thức:
Ta có: Chu vi hình tròn trụ C = 2Pi.r.
=> r = C/(2Pi).
=> Diện tích hình tròn trụ là: S =C2/(4Pi).

Xem thêm: biện pháp tu từ ẩn dụ

Ví dụ: Cho hình tròn trụ C với chu vi là 16 cm2. Tính diện tích S hình tròn trụ C.
Giải: Chu vi hình tròn trụ C = 2Pi.r => r = C/(2Pi).
Do bại, diện tích S hình tròn trụ là S = C2/(4Pi) = trăng tròn,382 (cm2).

* Công thức tính phụ thuộc hình quạt: 

Trong bại, S: Diện tích toàn phần hình tròn trụ.
Shq: Diện tích hình quạt.
C: Số đo góc ở tâm.

4. Công thức tính diện tích S hình quạt tròn

Trong hình tròn trụ nửa đường kính R, diện tích S hình tròn trụ n được xem theo đuổi công thức là:

Trong bại,

- n là góc của hình quạt tròn trĩnh.
- l là phỏng lâu năm cung n vô hình quạt.

5. Phương pháp lưu giữ công thức, phương pháp tính diện tích S, chu vi hình tròn

- Khi học tập công thức hoàn thành hao hao phương pháp tính, hãy áp dụng vô thực hiện bài xích tập luyện nhằm ghi lưu giữ công thức và nắm rõ thực chất yếu tố. 
- Hình như, bạn cũng có thể học tập công thức trải qua thơ:

Hình tròn trĩnh diện tích S đơn giản
Bình phương nửa đường kính nhân ngay lập tức vào
Ba phảy mươi tứ bề sau
Chu vi cũng dễ dàng tính mau các bạn à
Đường kính nhân ra
Ba phảy mươi tứ, thế là đang được hoàn thành. 

6. Bài thói quen diện tích S, chu vi hình tròn

Bài tập luyện 1: Cho hình tròn trụ C với diện tích S vì chưng 26 cm2. Tính chu vi hình tròn trụ.

Bài giải: 

- Diện tích hình tròn trụ là S = Pi.r2
Mà diện tích S vì chưng 26 cm2 => r = 2,877cm
- Chu vi hình tròn trụ là C = d.Pi = 2r.Pi = 2 . 2,887 . 3,14 = 18,068 (cm)
Vậy chu vi của hình tròn trụ vì chưng 18,068cm.

Bài tập luyện 2: Tính diện tích S hình tròn trụ, lúc biết chu vi C vì chưng 15,33cm.

Bài giải:

- Ta với, chu vi hình tròn  C = d.Pi = 2r.Pi => r = C/(2Pi)
- Diện tích hình tròn trụ là S = Pi.r2
=> S = Pi. (C/2Pi)2  =   18,71 (cm2).
Vậy diện tích S hình tròn trụ là 18,71 (cm2).

Công thức tính diện tích S hình tròn trụ và chu vi hình tròn trụ rất có thể dùng linh động cho tới nhiều mô hình, kể từ giản dị cho tới phức tạp. Điều xứng đáng lưu ý, bọn chúng cũng vận dụng vô việc phó nhau toàn thân tam giác và hình tròn trụ. Việc tính diện tích S tam giác hoặc chu vi trước bại hùn xác lập những độ quý hiếm không giống một cơ hội thuận tiện.

Hy vọng kỹ năng về công thức, phương pháp tính chu vi hình tròn trụ và diện tích S hình tròn trụ tiếp tục tương hỗ độc giả vô giải quyết và xử lý nhiều mẫu mã việc.

Trong hình tứ giác, hình bình hành đặc biệt quan trọng với những đặc thù đặc thù như 2 cặp góc đối vì chưng, cạnh đối tuy vậy tuy vậy, và đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng. gí dụng những đặc thù này, tất cả chúng ta rất có thể đơn giản dễ dàng tính diện tích S và chu vi hình bình hành.

Công thức tính chu vi và diện tích S hình cung cấp nguyệt cũng chính là kỹ năng cần thiết, hữu ích cho tới việc giải những bài xích tập luyện thực tiễn.

Xem thêm: hô hào vận động đông du

Xem thêm: Bài ghi chép về công thức tính chu vi và diện tích S hình cung cấp nguyệt

Chúc chúng ta đạt được thành công xuất sắc.

Khi nắm rõ kỹ năng về tam giác, việc đo lường chu vi tam giác sẽ hỗ trợ học viên giải quyết và xử lý việc hình học tập một cơ hội thuận tiện.

Nội dung được cải cách và phát triển vì chưng đội hình Mytour với mục tiêu đỡ đần và tăng thưởng thức quý khách hàng. Mọi chủ ý góp sức van lơn phấn chấn lòng tương tác tổng đài chuyên nghiệp sóc: 1900 2083 hoặc email: [email protected]