công thức tính hình tròn

Hình tròn trĩnh là 1 trong mỗi hình học tập đơn giản và giản dị nhất, được dùng thoáng rộng nhập cuộc sống và những nghành không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình tròn trụ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng một công thức đơn giản và giản dị dựa vào nửa đường kính của hình tròn trụ cơ. Hãy nằm trong dò la hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình tròn trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là 1 hình học tập đặc biệt quan trọng được tạo nên bởi vì một tụ tập những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mày phẳng, nhập cơ từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình tròn trụ một khoảng cách bởi vì nửa đường kính của hình tròn trụ cơ. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trọng tâm hình tròn trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền của chính nó.

Bạn đang xem: công thức tính hình tròn

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng tiến hành, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình tròn trụ là số đo diện tích S phía bên trong lối viền của hình tròn trụ cơ. Nó biểu thị cường độ cướp lưu giữ diện tích S của hình tròn trụ bên trên mặt mày bằng phẳng. Công thức tính diện tích S hình tròn trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • r là nửa đường kính của hình tròn trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình tròn trụ, tao chỉ việc nửa đường kính của hình tròn trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình tròn trụ là 5 centimet, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình tròn trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng ăn ý những công thức tính diện tích S tam giác khá đầy đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có không ít công thức tính diện tích S hình tròn trụ hoàn toàn có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và dò la đi ra điều giải. Cùng SMIS dò la hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn trụ tại vị trí sau đây.

Tính diện tích S hình tròn trụ theo đuổi phân phối kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo đuổi nửa đường kính, tao dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân thuộc 2 lần bán kính và chu vi của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác ấn định nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori gom con trẻ khai banh trí tuệ Toán học?

Tính diện tích S hình tròn trụ theo đuổi lối kính

Để tính diện tích S của hình tròn trụ theo đuổi 2 lần bán kính, tao nên biết 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Sau cơ, tao hoàn toàn có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

Bước 1: Xác ấn định 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ. Đường kính là khoảng cách thân thuộc nhì điểm bên trên lối viền của hình tròn trụ và trải qua tâm của hình tròn trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình tròn trụ. Bán kính của hình tròn trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình tròn trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình tròn trụ với 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác ấn định 2 lần bán kính (d) của hình tròn trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình tròn trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình tròn trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình tròn trụ với 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình tròn trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình tròn trụ là C = 2πr, nhập cơ C là chu vi, r là nửa đường kính và π là 1 hằng số được xác lập bởi vì tỷ số thân thuộc chu vi và 2 lần bán kính của một hình tròn trụ với nửa đường kính bởi vì 1.

Từ cơ tao tiếp tục tính được diện tích S hình tròn trụ bởi vì công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là 1 hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: học phí đại học tài chính marketing

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình tròn trụ với nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình tròn trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori với gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ quen thuộc thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình tròn trụ quen thuộc thuộc

Dưới đó là một trong những dạng bài xích tập dượt không xa lạ về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, các bạn sẽ đạt được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình tròn trụ cơ theo đuổi công thức: S = πR2. Còn nếu như mang lại 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ cơ tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình tròn trụ là 5cm, thì diện tích S của hình tròn trụ cơ là:

Diện tích hình tròn trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình tròn trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập dượt này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình tròn trụ C, nhưng mà C= 2πr. Từ cơ chúng ta có thể tính được diện tích S hình tròn trụ theo đuổi công thức: S= C^2 / 4π. Tại trên đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm ra nửa đường kính r đơn giản và dễ dàng.

Ví dụ: lõi chu vi hình tròn trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình tròn trụ cơ.

Ta với S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ.

Nếu chúng ta với diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập cơ r là nửa đường kính của hình tròn trụ và A là diện tích S của hình tròn trụ.
 • d = 2r, nhập cơ d là 2 lần bán kính của hình tròn trụ và r là nửa đường kính của hình tròn trụ.

Cho diện tích S của hình tròn trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu chúng ta biết diện tích S của hình tròn trụ, chúng ta có thể tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình tròn trụ lúc biết diện tích S, tao cần thiết tiến hành quá trình sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình tròn trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình tròn trụ và một lối vuông góc rời qua chuyện tâm hình tròn trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời.

Giả sử nửa đường kính của hình tròn trụ là r và lối vuông góc rời qua chuyện tâm hình tròn trụ với chiều lâu năm là d. Ta hoàn toàn có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời Khi d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị rời là 1 phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính bởi vì d/2. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời Khi d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị rời là 1 phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính bởi vì r và được rời bởi vì một hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh bởi vì r. Do cơ, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị rời là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong cơ, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình tròn trụ với nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh với chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình tròn trụ với chu vi bởi vì với diện tích S của một hình vuông vắn với cạnh bởi vì 8 centimet. Tính diện tích S của hình tròn trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình tròn trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình tròn trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình tròn trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD với 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mày của cái đĩa CD?

Xem thêm: cho tam giác abc vuông tại a

Giải:

 • Bán kính hình tròn trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình tròn trụ = π x phân phối kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện trí tuệ mang lại con trẻ bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình tròn trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập dượt ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình tròn trụ và áp dụng nhập vào tiếp thu kiến thức.

Tác giả

Bình luận