công thức toán lớp 4

Tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập luyện lại những dạng toán cơ bạn dạng và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng toán lớp 5.

Bài học tập này dichvuseotop.edu.vn tiếp tục tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 các câu hỏi, nội dung kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập luyện và gia tăng kỹ năng.

Bạn đang xem: công thức toán lớp 4

1. Ôn tập luyện về số bất ngờ.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm ghi chép số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số sở hữu 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số sở hữu 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số sở hữu 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số bất ngờ nhỏ nhất là số 0. Số bất ngờ lớn số 1 ko có

- Hai số bất ngờ tiếp tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn tiếp tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là một, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng lớn tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở nên lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở nên lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số bất ngờ.

Để gọi những số bất ngờ tao gọi kể từ trái ngược thanh lịch cần, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ cần thanh lịch trái ngược thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn ăn ý trở nên lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng nghìn ngàn ăn ý trở nên lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vã lên n phen mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng này được tạo thêm một vài chính vị (n - 1) phen số hạng được vội vã lên

 • Nếu số hạng bị sụt giảm n phen, mặt khác những số hạng sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị sụt giảm một vài chính vị (1 -) số hạng bị sụt giảm.

 • Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

 • Tổng của một vài lẻ và một vài chăn là một vài lẻ

 • Tổng của nhị số bất ngờ tiếp tục là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc hạn chế n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vã lên n phen và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một vài chính vị (n - 1) phen số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vã lên n phen thì hiệu bị sụt giảm (n - 1) phen số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu sụt giảm n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vã lên n phen mặt khác sở hữu một quá số không giống bị sụt giảm n phen thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vã lên n phen mặt khác, những quá số sót lại không thay đổi thì tích được vội vã lên n phen và ngược lại nhập một tích sở hữu một quá số bị sụt giảm n phen, những quá số sót lại không thay đổi thì tích cũng trở thành sụt giảm n phen (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số sót lại không thay đổi thì tích được tăng a phen tích những quá số sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc sụt giảm n phen (n > 0) mặt khác số phân tách không thay đổi thì thương cũng tạo thêm (giảm đi) n phen.

 • Trong một phép tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n phen (n > 0) mặt khác số bị phân tách không thay đổi thì thương sụt giảm n phen và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc hạn chế n phen thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân tách sở hữu dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được vội vã (giảm) n phen (n > 0) thì số dư cũng khá được vội vã (giảm) n phen.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5: Các số sở hữu tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số sở hữu tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

2. Ôn tập luyện về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục mang đến.

 • Nếu phân tách cả tử số và kiểu mẫu số của một phân số với nằm trong một vài bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vị phân số tiếp tục mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong kiểu mẫu số

Trong nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số:

 •  Phân số này sở hữu tử số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 • Phân số này sở hữu tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số đều nhau thì nhị phân số cơ đều nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số sở hữu nằm trong tử số:

 •  Phân số này sở hữu kiểu mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số này sở hữu kiểu mẫu số to hơn thì phân số cơ nhỏ thêm hơn.
 •  Nếu kiểu mẫu số đều nhau thì nhị phân số cơ đều nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới mẻ.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi kiểu mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

  Xem thêm: toán lớp 5 trang 178 179

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang đến kiểu mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi kiểu mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, kiểu mẫu số nhân với kiểu mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở nên kiểu mẫu số, kiểu mẫu số trở nên tử số.

3. Ôn tập luyện đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn gam, người tao người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vã 10 phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều tầm thường 1/10 phen đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Bảng đơn vị chức năng đo phỏng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều vội vã 10 phen đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm đều tầm thường 1/10 phen đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon phụ vương, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhị sở hữu 28 ngày (vào năm nhuận sở hữu 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập luyện về số tầm cộng

4.1. Bài toán mò mẫm số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn mò mẫm số tầm nằm trong của rất nhiều số, tao tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ đồ dùng nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn tập luyện dạng mò mẫm nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập luyện mò mẫm nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số cơ.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập luyện dạng toán đặt điều tính của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành phép tắc tính tao tiến hành kể từ cần qua quýt trái

 • Ta thứu tự sở hữu những tích riêng rẽ loại 1, 2, 3… lúc để tính ghi nhớ phải để trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi trật tự kể từ trái ngược qua quýt cần.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính nhập phép tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi ở đầu cuối trừ.

 • Trong phép tắc phân tách sở hữu dư thì số dư khi nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số bất ngờ tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo dõi trật tự kể từ cần thanh lịch trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số bất ngờ tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo dõi trật tự kể từ cần thanh lịch trái ngược, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng nghìn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập luyện hình học

 • Nếu tăng chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm a x 2

 • Nếu hạn chế chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu hạn chế chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục hạn chế lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vã một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phen thì diện tích S tiếp tục tạo thêm từng ấy phen.

 • Nếu hạn chế một chiều này cơ của hình chữ nhật lên từng nào phen thì diện tích S tiếp tục sụt giảm số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tạo thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tạo thêm a phen thì diện tích S tạo thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD sở hữu AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC và để được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa nhập hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD vị diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi vị tích của phỏng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: tác giả hàn mặc tử

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là phỏng lâu năm của hai tuyến đường chéo)

Trên đấy là bài tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 nhằm hùn những em ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa huấn luyện toán online của dichvuseotop.edu.vn để hiểu nhiều kỹ năng hoặc nhé.