đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Câu hỏi:

07/12/2022 3,575

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị hóa không phải là

A. dân sinh sống trở thành thị theo phía tăng nhanh chóng.

B. dân sinh sống triệu tập vô những TP.HCM rộng lớn.

C. thông dụng thoáng rộng lối sinh sống của trở thành thị.

D. thông dụng nhiều loại giao thông vận tải trở thành thị.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước cải cách và phát triển, tỉ suất tử thô thông thường cao là vì tác dụng hầu hết của nhân tố này sau đây?

A. Dân số già nua.

B. Dịch bệnh

C. Động khu đất.

D. Bão lụt.

Câu 2:

Cây bông cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm vô cùng cao và bám theo mùa.

B. hầu hết khả năng chiếu sáng, rét, ổn định lăm le.

C. Nhiệt phỏng ôn hoà, đem mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko dông tố bão.

Câu 3:

Các tiêu chuẩn này tại đây thể hiện tại được vô tổ chức cơ cấu dân sinh bám theo lao động?

A. Nguồn làm việc, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

B. Tỉ suất sinh, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

C. Tỉ số giới, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

D. Dân số già nua, dân sinh hoạt động và sinh hoạt bám theo điểm kinh tế tài chính.

Câu 4:

Cây mía cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm vô cùng cao và bám theo mùa.

B. hầu hết khả năng chiếu sáng, rét, ổn định lăm le.

C. Nhiệt phỏng ôn hoà, đem mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko dông tố bão.

Câu 5:

Loại này tại đây nằm trong gia súc lớn?

A. Trâu.

B. Lợn.

C. Cừu.

D. Dê.

Câu 6:

Trang trại không đem Điểm lưu ý này sau đây?

A. Mục đích phát hành sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

B. Có quy tế bào phát hành kha khá rộng lớn.

C. Sản xuất triệu tập, vận dụng cơ giới hóa.

D. Có dùng người làm việc thực hiện mướn.

Xem thêm: no one runs the internet