đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

20/05/2020 57,100

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko thay đổi nhập nhị đầu đoạn mạch bao gồm trở nên trở R vướng tiếp nối nhau với tụ năng lượng điện. Dung kháng của tụ năng lượng điện là 100 Ω. Khi kiểm soát và điều chỉnh R thì bên trên nhị độ quý hiếm R1R2 năng suất hấp phụ của đoạn mạch như nhau. sành năng lượng điện áp hiệu dụng thân thuộc nhị đầu tụ năng lượng điện khi R=R1 vày nhị phiên năng lượng điện áp hiệu dụng thân thuộc nhị đầu tụ năng lượng điện khi R=R2. Các giá bán trị R1 và R2

C. R1=50Ω,R2=200Ω

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm trở nên trở R, cuộn chạc thuần cảm có tính tự động cảm L và tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C vướng tiếp nối nhau. sành năng lượng điện áp hiệu dụng nhị đầu đoạn mạch là U, cảm kháng ZL , dung kháng ZC (với ZCZL ) và tần số loại năng lượng điện nhập mạch ko thay đổi. Thay thay đổi R cho tới độ quý hiếm R0 thì năng suất hấp phụ của đoạn mạch đạt độ quý hiếm cực lớn Pm , khi đó

A. R0=ZL+ZC

B. Pm=U2/R0

C. Pm=ZL2/ZC

D. R0=|ZLZC|

Câu 2:

Mạch năng lượng điện xoay chiều RLC vướng tiếp nối nhau, với ZL=100Ω,ZC=200Ω,R là trở nên trở (0R) Biết năng lượng điện áp nhị đầu đoạn mạch với biểu thức u=1002cos100πt(V) Điều chỉnh R nhằm ULmax khi đó

A. R=0 và ULmax=200V

B. R=100Ω và ULmax=200V

C. R=0 và ULmax=100V

D. R=100Ω và ULmax=100V

Câu 3:

Cho mạch năng lượng điện xoay chiều tiếp nối nhau bao gồm trở nên trở R, cuộn chạc thuần cảm với cảm kháng 200Ω và tụ năng lượng điện với dung kháng 100Ω . Điện áp bịa đặt nhập nhị đầu đoạn mạch u=1002cos100πt(V) Xác định vị trị của trở nên trở nhằm năng suất hấp phụ bên trên đoạn mạch 40 W.

A. 100Ω hoặc 150Ω

B. 100Ω hoặc 50Ω

Xem thêm: tính chu vi đường tròn

C. 200Ω hoặc 150Ω

D. 200Ω hoặc 50Ω

Câu 4:

Một đoạn mạch xoay chiều vướng tiếp nối nhau bao gồm tụ C=50/π(μF) ; cuộn cảm thuần có tính tự động cảm 0,8/π(H) và trở nên trở R. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp u=200cos100πt(V) (t đo vày giây). Để năng suất hấp phụ của mạch cực lớn thì độ quý hiếm của trở nên trở và năng suất cực lớn là

A. 120Ω và 250W

B. 120Ω và 2503W

C. 280Ω và 2503W

D. 280Ω và 250W

Câu 5:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhị đầu một quãng mạch AB tiếp nối nhau bao gồm trở nên trở R, cuộn cảm thuần và tụ năng lượng điện. Thay thay đổi R thì mạch hấp phụ và một năng suất ứng với nhị độ quý hiếm của trở nên trở là R1=90ΩR2=160Ω . Hệ số năng suất của mạch AB ứng với R1R2 lần lượt là

A. 0,6 và 0,75

B. 0,6 và 0,8

C. 0,8 và 0,6

D. 0,75 và 0,6

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp u=100cos(ωt+π12)(V) nhập nhị đầu đoạn mạch AB bao gồm nhị đoạn AM và MB vướng tiếp nối nhau. Đoạn AM bao gồm tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C tiếp nối nhau với năng lượng điện trở R và đoạn MB chỉ mất cuộn cảm với năng lượng điện trở thuần r và có tính tự động cảm L. sành L=rRC . Vào thời gian t0 , năng lượng điện áp bên trên MB vày 64 V thì năng lượng điện áp bên trên AM là 36 V. Điện áp hiệu dụng bên trên đoạn AM hoàn toàn có thể là

A. 50V

B. 503

C. 402V

Xem thêm: tuyến yên nằm ở đâu

D. 302V