đầu năm 1930 nguyễn ái quốc triệu tập hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam là do

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc tập trung Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản VN là do

Bạn đang xem: đầu năm 1930 nguyễn ái quốc triệu tập hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam là do

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc tập trung Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản VN là do

A. trào lưu người công nhân đang được cải tiến và phát triển cho tới trình độ chuyên môn trọn vẹn tự động giác.

B. trào lưu cách mệnh VN đứng trước nguy hại bị phân chia rẽ rộng lớn.

C. Tổng cỗ Hội VN Cách mạng Thanh niên nêu đòi hỏi thống nhất.

D. những tổ chức triển khai nằm trong sản nội địa kiến nghị thống nhất trở nên một đảng.

Đáp án B

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ
25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.TP HCM Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ

Xem thêm: bài văn tả cô giáo hay nhất

Tổng ôn - Luyện ganh đua môn Lịch sử 2024

250.000đ 189.000đ

Tổng ôn Ngữ Văn 200.000đ 119.000đ