đề thi hóa 8 giữa kì 2Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

Dưới đấy là Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì 2 sở hữu đáp án năm học tập 2023 - 2024, cực kỳ sát đề đầu tiên. Hi vọng cỗ đề ganh đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài xích ganh đua Hóa học tập 8.

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề thi hóa 8 giữa kì 2

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

I. TRẮC NGHIỆM(3 điểm): Hãy lựa chọn đáp án đích trong những câu sau:

Câu 1: Chất sở hữu công thức chất hóa học nào là sau đấy là oxit?

A. ZnO

B. Zn(OH)2

C. ZnCO3

D. ZnSO4

Câu 2: Đốt cháy trọn vẹn khí metan (CH4) vô khí oxi (vừa đủ). Sản phẩm của phản xạ là:

A. CO2.

B. H2O.

C. CO2 và H2O.

D. CO2, H2O và O2.

Câu 3: Cho những phương trình chất hóa học của những phản xạ sau:

1) CaCO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)CaO + CO2

2) Fe + S Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) FeS          

3) Zn + 2HClĐề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)ZnCl2 + H2

4) 2Fe + 3Cl2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) 2FeCl3

Trong những phản xạ trên: số phản xạ hóa phù hợp, phản xạ phân diệt theo thứ tự là:

A. 3; 1.

B. 2; 1.

C. 1; 3.

D. 1; 2.

Câu 4: Thành phần thể tích của không gian gồm:

A. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% những khí không giống (CO2, khá nước, khí khan hiếm,...).

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% những khí không giống (CO2, khá nước, khí khan hiếm,...).

C. 21% những khí không giống, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

D. 21% khí oxi, 78% những khí không giống, 1% khí nitơ.

Câu 5: Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít khí CH4 vào trong bình chứa chấp khí oxi. Thể tích khí oxi (đo ở đktc) nên dùng là:

A. 2,24 lít.

B. 3,36 lít.

C. 4,48 lít.

D. 6,72 lít.

Câu 6: Dãy hóa học nào là tại đây bao gồm toàn oxit bazơ?

A. SO3; P2O5.

B. Na2O; SO3.

C. SO2; CaO.

D. Na­2O; CaO.

II. TỰ LUẬN (điểm)

Câu 1 (1 điểm)

       Cho hình vẽ tế bào mô tả thực nghiệm pha chế khí oxi vô chống thực nghiệm. Hãy xác lập 1, 2, 3, 4?

Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)

Câu 2 (1 điểm): Giải quí bên trên sao: Khi nhốt một con cái dế mèn vào một trong những lọ nhỏ rồi che nút kín, sau đó 1 thời hạn loài vật tiếp tục bị tiêu diệt mặc dù có đầy đủ thức ăn?

Câu 3 (1 điểm): Cho những oxit sở hữu công thức chất hóa học sau: SO2; Fe2O3, CO2, CaO. Chất nào là nằm trong loại oxit bazơ, hóa học nào là nằm trong loại oxit axit. Gọi thương hiệu những oxit đó? 

Câu 4 (2 điểm): Hoàn trở nên những phương trình hoá học tập của những phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có):

a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) ………

b) Fe + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) ……..

             c) KMnO4Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)K2MnO4 + MnO2 + …..

          d) ………Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) KCl + O2

Câu 5 (2 điểm): Đốt cháy trọn vẹn 2,48 gam photpho vào trong bình chứa chấp khí oxi, tạo nên trở nên điphotpho pentaoxit.

a) Tính lượng phù hợp hóa học tạo nên thành?

b) Nếu vào trong bình chứa chấp 4 gam khí oxi. Hỏi sau thời điểm phản xạ kết thúc giục hóa học nào là còn dư và dư từng nào gam?

(Cho vẹn toàn tử khối của những vẹn toàn tố: Phường = 31; O = 16; C =12; H = 1)

------------------ Hết ------------------     

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

B

A

C

D

Câu 1: Đáp án A

 Oxit là phù hợp hóa học của 2 yếu tố, vô bại liệt có một yếu tố là oxi => ZnO

Câu 2: Đáp án C

CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) CO+ 2H2O

Do oxi là vừa phải đầy đủ nên thành phầm đơn giản CO2, H2O (không còn oxi dư)

Câu 3: Đáp án B

 - Phản ứng hóa   phù hợp là phản xạ chất hóa học vô bại liệt có duy nhất một hóa học vừa mới được tạo nên trở nên kể từ 2 hoặc nhiều hóa học thuở đầu. => Phản ứng 2 và 4

- Phản ứng phân diệt là phản xạ hoá học tập vô bại liệt 1 hóa học sinh đi ra nhị hoặc nhiều hóa học mới 

=> phản xạ 1

Câu 4: Đáp án A

Câu 5: Đáp án C

CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) CO+ 2H2O

nCH4 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

nO2 = 0,1.2 = 0,2 mol

VO2 = 0,2. 22,4 = 4,48 lít

Câu 6: Đáp án D

Oxit bazơ là oxit của sắt kẽm kim loại và ứng với cùng một bazơ.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1): KMnO4 hoặc KClO3; (2): đèn cồn; (3): bông; (4): Khí oxi 

Câu 2: Vì vô quy trình thở của bọn chúng cần thiết oxi cho tới quy trình trao thay đổi hóa học (quá trình này thêm phần vô sự tồn tại của những người và động vật), Khi tao che nút kín Có nghĩa là sau đó 1 thời hạn vô lọ tiếp tục không còn khí oxi nhằm giữ lại sự sinh sống. Do bại liệt loài vật tiếp tục bị tiêu diệt.

Câu 3: Oxit bazơ là: Fe2O3 (Sắt (III) oxit), CaO (canxi oxit)

Oxit axit là: SO2 (Lưu huỳnh đioxit), CO2 (cacbon đioxit/ khí cacbonic)

Câu 4: 

 a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)SO2

 b) 3Fe + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)Fe3O4

 c) 2KMnO4Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)K2MnO4 + MnO2 + O2↑ 

 d) 2KClO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)2KCl + 3O2↑ 

Câu 5: 

a) Số mol của Phường là: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)

                      4P   +   5O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1) 2P2O5                    (1)

Theo PTHH: 4       ------->          2            (mol)         

Theo bài xích ra:  0,08   ------->        0,04           (mol)

Khối lượng P2O5 tạo nên trở nên là: 

       => Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)

b)  Số mol của oxi là: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)

Xét tỉ lệ: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)=> O2 dư, Phường phản xạ không còn.

4P        +    5O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)2P2O5

Theo PTHH: 4     ---->      5                              (mol)

Theo bài xích ra: 0,08  --->    Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)

 => Số mol oxi nhập cuộc phản xạ là: Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)

=> Số mol oxi còn dư sau phản ứng:Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 1)(dư) = 0,125 – 0,1 = 0,025 (mol)

=> Khối lượng oxi còn dư là: m = 0,025 . 32 = 0,8 (g)

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 2)

Đề ganh đua Hóa học tập lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy lựa chọn đáp án đích trong những câu sau:

Câu 1. Trong chống thực nghiệm, oxi được pha chế kể từ 2 hóa học nào là sau đây?

A. CuO; Fe3O4                                    B. KMnO4; KClO3

C. Không khí; H2O                              D. KMnO4; MnO2

Câu 2. Trong những phản xạ chất hóa học sau, phản xạ nào là là phản xạ hóa hợp:

A. S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)SO2                                      B. CaCO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) CaO + CO2

C. CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) CO2 + 2H2O        D. 2H2OĐề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)2H2 + O2

Câu 3. Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là xẩy ra sự oxi hóa

A. CaO + H2O → Ca(OH)2                     B. S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) SO2

C. K2O + H2O → 2KOH                      D. CaCO3Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) CaO + CO2

Câu 4. Người tao thu khí oxi bằng phương pháp đẩy không gian nhờ vào đặc thù nào là tại đây của oxi:

A. Khí O2 nhẹ nhõm rộng lớn ko khí

C. Khí O2 là khí ko mùi hương.

B. Khí O2 dễ dàng hoà tan nội địa.

D. Khí O2 nặng nề rộng lớn ko khí

Câu 5. Hiện tượng nào là sau đấy là sự lão hóa chậm:

A. Đốt động vô không gian.

B. Sắt nhằm lâu vô không gian bị han.

 C. Nước bốc khá.

D. Đốt cháy sulfur vô khôngkhí.

Câu 6. Phản ứng nào là bên dưới đấy là phản xạ phân hủy

A. CuO + H2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)Cu + H2O            B. CO2 + Ca(OH)2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)CaCO3 + H2O

C. CaO + H2OĐề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) Ca(OH)2           D. Ca(HCO3)2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) CaCO3 + CO2 + H2O

IITỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:  Cho những hóa học sau: SO2, Fe2O3, Al2O3, P2O5. Đọc thương hiệu và hãy cho thấy những hóa học nào là là oxit bazơ, là oxit axit?

Câu 2:  Hoàn trở nên phản xạ sau:

a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)             b) Fe + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)

c) Phường + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)              d) CH4 + O2 Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) 

Câu 3: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam Sắt (Fe) vô ko khí

a) Tính lượng thành phầm thu được?

b) Tính thể tích khí oxi, và thể tích ko.khí nên dùng ở đktc? (biết rằng oxi cướp 20% thể tích ko khí)

c) Tính lượng KMnO4 cần thiết dùng để làm pha chế đầy đủ oxi cho tới phản xạ trên? thạo rằng lượng oxi nhận được hao hụt 20%

Cho biết: Fe = 56, O = 16, K = 39, Mn = 55

------------------ Hết ------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

B

D

B

D

Câu 1: Đáp án B

Trong chống thực nghiệm, khí oxi đươc pha chế bằng phương pháp đun rét những phù hợp hóa học nhiều oxi và dễ dẫn đến phân diệt ở nhiệt độ chừng cao như KMnO4 và KClO3

Câu 2: Đáp án A

- Phản ứng hóa  hợp là phản xạ chất hóa học vô bại liệt có duy nhất một hóa học vừa mới được tạo nên trở nên kể từ 2 hoặc nhiều hóa học thuở đầu. => Phản ứng A

Câu 3: Đáp án B

Sự tính năng của oxi với cùng một hóa học là sự việc oxi hóa

Câu 4: Đáp án D

Thu khí oxi vì thế nhị cách: đẩy không gian hoặc đẩy nước

Oxi đẩy không gian thoát khỏi lọ vì thế oxi nặng nề rộng lớn không gian.

Câu 5: Đáp án B

Sự lão hóa chậm chạp là sự việc lão hóa sở hữu lan nhiệt độ tuy nhiên ko vạc sáng sủa, thông thường xẩy ra vô bất ngờ : những dụng cụ vì thế gang, thép vô bất ngờ dần dần trở thành oxit, sự lão hóa chậm chạp những hóa học cơ học vô khung người ra mắt liên tiếp,…

Xem thêm: các mảng kiến tạo có thể di chuyển là do

Câu 6: Đáp án D 

 Phản ứng phân diệt là phản xạ hoá học tập vô bại liệt 1 hóa học sinh đi ra nhị hoặc nhiều hóa học mới 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: 

Oxit axit: SO2, P2O5

SO2: Lưu huỳnh đioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Oxit bazơ: Fe2O3, Al2O3

Fe2O3: Sắt (III) oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Câu 2: 

a) S + O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) SO2

b) 3Fe + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) Fe3O4

c) 4P + 5O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)2P2O5

d) CH4 + 2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2)CO2 + 2H2O

Câu 3: 

a/ Số mol Fe là : nFe = 16,8: 56 = 0,3 mol

PTPƯ:

  3Fe   +   2O2Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) Fe3O4  (1)

0,3 mol → 0,2mol → 0,1 mol

Từ (1) tao có số mol Fe3O4 = 0,1mol

→ m Fe3O4 = n.M = 0,1.232 = 23,2gam

b/ Từ (1) tao có số mol O2 tiếp tục người sử dụng nO2 = 0,2 mol

Thể tích khí oxi đã dùng ở đktc: VO2 = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Thể tích ko khí đã dùng: Vkk = 5. VO2= 5.4,48 = 22,4 lít.

c/ PTPƯ

2 KMnO4Đề ganh đua Giữa kì 2 Hóa học tập lớp 8 sở hữu đáp án (Đề 2) K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

0,4444mol  ←  0,222mol

Vì lượng Oxi nhận được hao hụt 10% nên số mol Ocần sở hữu là:

nO2 = 0,2mol.100/90 = 0.222 mol

Từ (2) tao có số mol KMnO4 = 0,444mol

Khối lượng KMnO4 bị nhiệt độ phân

mKMnO4 = n.M = 0,444.158 = 70.152 gam

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 3)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1. Để thu khí hiđro vô chống thực nghiệm bằng phương pháp đẩy nước người tao nhờ vào đặc thù nào là của khí hiđro ?
A. Nhẹ rộng lớn không gian.
C. Không tính năng với không gian.
B. Không tính năng với nước.
 D. Nhẹ rộng lớn không gian và không nhiều tan nội địa.

Câu 2. Phản ứng thế là phản xạ thân thiện phù hợp hóa học với:
A. H2
B. O
C. Cu
 D. Đơn chất

Câu 3: Hỗn phù hợp của hiđro nổ mạnh nhất lúc tỉ lệ thành phần H2: O2 là :
A. 1:1
B. 2:1
C. 3:1
 D. 4:1

Câu 4: Cho 13g Zn vô hỗn hợp chứa chấp 0,5 mol HCl
Thể tích khí H2(đktc) nhận được là:
A. 1,12lít
B. 2,24 lít
C. 3,36 lít
 D. 4,48 lít

Câu 5: Dãy hóa học nào là tính năng với nước:
A. SO3,CaO,P2O5
C. Al2O3,SO3,CaO
B. Na2O,CuO,P2O5
D. CuO,Al2O3,Na2O

Câu 6: Khí X sở hữu tỷ khối với H2 là 8,5. X là khí nào là cho tới bên dưới đây:
A. SO2
B. NH3
C. O2
D. Cl2

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Trong những oxit sau, oxit nào là tính năng với nước. Nếu sở hữu hãy ghi chép phương trình phản xạ : K2O, Al2O3, P2O5, SO3, CaO

Câu 2: Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau:

a.  ZnO +H2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3                            b. KMnO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 K2MnO4 + MnO2 + …..

c. S + O2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3                                  d. Mg + O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3

Câu 3:  Cho 3,25 g Zn tính năng với cùng 1 lượng HCl vừa phải đầy đủ. Dẫn toàn cỗ lượng khí sinh đi ra cho tới trải qua 6g CuO đun rét.
a) Viết phương trình hoá học tập xảy ra?
b) Tính lượng Cu nhận được sau phản xạ và cho thấy hóa học nào là là hóa học khử? Chất oxi hoá?
 c) Chất nào là còn dư sau phản xạ hiđro khử CuO? Khối lượng dư là bao nhiêu?

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 3

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án B

Câu 2: Đáp án D

Câu 3: Đáp án B

Hỗn phù hợp khí hi đro và oxi là lếu phù hợp nổ, tiếp tục nổ vượt trội nhất nếu như trộn H2 và O2 theo đòi tỉ lệ thành phần về thể tích quả như thông số những hóa học vô phương trình hóa học

2H2 + O2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2H2O

Câu 4: Đáp án D

 nH2 = 13: 65 = 0,2 mol

Zn    +    2HCl  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 ZnCl2   +      H2

0,2          0,5                             0,2        (mol)

Vì 0,2:1 < 0,5 :2 => Zn không còn, HCl dư => H2 tính theo đòi Zn

n H2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít

 Câu 5: Đáp án A

SO+ H2O    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3    H2SO4

CaO + H2O    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Ca(OH)2

P2O5 + 3H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2H3PO4

Câu 6: Đáp án B

MX = 8,5.2 =17 => X là NH3

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Các oxit tính năng với nước 

K2O + H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3   2KOH

P2O+ 3H2O  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2H3PO4

SO3 + H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3    H2SO4

CaO + H2O   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Ca(OH)2

Câu 2:

a.  ZnO +H2ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Zn + H2O

b. 2KMnO4ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 K2MnO4 + MnO2 + O2

c. S + O2ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 SO2

d. 2Mg + O2ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 2MgO

Câu 3:

a) Viết phương trình hóa học: 

Zn + 2HCl    ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 ZnCl2 + H2

H2 + CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3 Cu + H2O

b) nZn = 3,25 : 65 = 0,05 mol => nH2 = 0,05 mol

 nCuO = 6 : 80 = 0,075 mol

Vì 0,05 : 1< 0,075 : 1 => CuO dư, H2 không còn nên tính số mol Cu theo đòi H2

H2    +  CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 3  Cu + H2O

0,05 mol               0,05 mol

=> nCu = 0,05 mol => mCu = 0,05.64 = 3,2 gam

Trong phản xạ bên trên H2 cướp O của CuO => H2 là hóa học khử

CuO nhường nhịn O cho tới H2=> CuO là hóa học oxi hóa

c) Trong phản xạ H2 khử CuO, CuO dư

nCuO dư = 0,075 – 0,05 = 0,025 mol

mCuO dư = 0,025.80 = 2 gam

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Giữa Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Hóa học tập lớp 8

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 4)

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Dãy hỗn hợp nào là sau đây thực hiện thay đổi color quỳ tím trở nên đỏ?
A. H3PO4, HNO3, HCl, NaCl, H2SO4
B. H3PO4, HNO3, KCl, NaOH, H2SO4
C. H3PO4, HNO3, HCl, H3PO3, H2SO4
D. H3PO4, KNO3, HCl, NaCl, H2SO4

Câu 2: Cho những phản xạ sau
1) Cu + 2AgNO3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu(NO3)2 + 2Ag
2) Na2O + H2O ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 2NaOH
 3) Fe + 2HCl  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  FeCl2 + H2
 4) CuO+ 2HCl  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  CuCl+ H2O
5) 2Al + 3H2SO4   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  Al2(SO4)3 + 3H2
6) Mg + CuCl2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  MgCl2 + Cu
7) CaO + CO2  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  CaCO3
 8) HCl+ NaOH ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 NaCl+ H2O

Số phản xạ nằm trong loại phản xạ thế là:
 A. 3          B. 4             C. 5           D. 6

Câu 3: Dãy những hóa học bao gồm toàn oxit axit là: 

A. MgO, SO2         B. CaO, SiO2         C. P2O5, CO2         D. FeO, ZnO

Câu 4: Phương pháp pha chế khí oxi vô chống thực nghiệm là:

A. Đun rét KMnO4 hoặc KClO3 ở nhiệt độ chừng cao

B. Đi kể từ ko khí 

C. Điện phân nước

D. Nhiệt phân CaCO3

Câu 5: Cho những oxit: CaO; Al2O3; N2O5; CuO; Na2O; BaO; MgO; P2O5; Fe3O4; K2O. Số oxit tính năng với nước tạo nên bazơ ứng là:

A. 3             B. 4              C. 5              D. 2

Câu 6: Cho 11,2 gam Fe vô hỗn hợp chứa chấp 0,25 mol H2SO4.  Thể tích khí nhận được ở đktc là:

A. 4,48 lít               B. 5,6 lít                 C. 8,96 lít               D. 11,2 lít

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Hoàn trở nên những phương trình chất hóa học sau:

a) CH4 + O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

b) Phường + OĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

c) CaCO3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

d) H2 + CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 

Câu 2: Cho những oxit sở hữu công thức: Fe2O3, MgO, CO2, SO3, P2O3, K2O, NO2

Cho biết đâu là oxit bazơ, đâu là oxit axit và gọi thương hiệu những oxit bên trên.

Câu 3: Dùng khí hidro nhằm khử không còn 50g lếu phù hợp A bao gồm đồng(II) oxit và sắt(III) oxit. thạo vô lếu phù hợp sắt(III) oxit cướp 80% lượng. 

a) Viết những phương trình hóa học

b) Tính thể tích khí H2 nên dùng ở đktc.

HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ II – ĐỀ 4

MÔN: HÓA HỌC 8

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) (0,5 điểm/câu đúng)

Câu 1: Đáp án C

Dãy những hỗn hợp axit thực hiện quì fake trở nên đỏ

Câu 2 : Đáp án B

Phản ứng thế là phản xạ chất hóa học thân thiện đơn hóa học và phù hợp hóa học, vô bại liệt vẹn toàn tử của đơn hóa học thay cho thế vẹn toàn tử của một yếu tố không giống vô phù hợp hóa học.Nên những phản xạ thế là: 1,3,5,6

Câu 3: Đáp án C

Câu 4: Đáp án A

Trong chống thực nghiệm, khí oxi đươc pha chế bằng phương pháp đun rét những phù hợp hóa học nhiều oxi và dễ dẫn đến phân diệt ở nhiệt độ chừng cao như KMnO4 và KClO3

Câu 5: Đáp án B

Oxit bazơ tính năng với nước tạo nên bazơ tương ứng: CaO; Na2O; BaO; K2O

Câu 6: Đáp án A

Fe + H2SO4  ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 FeSO4 + H2

nFe = 11,2 : 56 = 0,2 mol

nH2SO4 = 0,25 mol

Vì 0,2 :1 < 0,25 : 1 => Fe là hóa học không còn, H2SO4

Số mol Htính theo đòi hóa học không còn => nH2 = 0,2 mol => VH2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít 

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:

a) CH4 + O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 CO2 + 2H2O

b) 4P + 5O2 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 2P2O5

c) CaCO3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4  CaO + CO2

d) H2 + CuO ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu + H2O

Câu 2:

- Oxit bazơ: Fe2O3, MgO ,K2O

Fe2O: Fe (III) oxit

MgO: magie oxit

K2O : kali oxit

- Oxit axit: CO2, SO3, P2O3, NO2

CO2: cacbon đioxit ( khí cacbonic)

SO3: sulfur trioxit

P2O: điphotpho trioxit

NO: nito đioxit

Câu 3:

a) Phương trình hóa học

H2     + CuO   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu + H2O

3H2    +  Fe2O3 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4   2Fe  + 3H2O

b) mFe2O3 = 50.80% = 40 gam => nFe2O3 = 40:160 = 0,25 mol

mCuO = 50-40 =10 gam => nCuO= 0,125 mol

H2         +        CuO      ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 Cu + H2O

0,125 mol    0,125 mol

3H2    +        Fe2O3   ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ II-De 4 2Fe + 3H2O

0,75 mol       0,25 mol

nH2 = 0,125 + 0,75= 0,875 mol 

VH2 =0,875. 22,4 = 19,6 lít

Quảng cáo

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 84

Bộ đề ganh đua những môn học tập lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 Học kì 1, Học kì 2 của Shop chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua khối lớp 8 của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học