đề thi toán lớp 2 học kì 1Bộ 60 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua Toán lớp 2 Học kì 1.

Top 60 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK1 Toán 2 CTST Xem test Đề HK1 Toán 2 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 2 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề thi đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 2 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Kết nối học thức năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Kết nối học thức năm 2023 với yêu tinh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Cánh diều năm 2023 vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Cánh diều năm 2023 với yêu tinh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời tạo nên với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 Chân trời tạo nên vận chuyển nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 Chân trời tạo nên với yêu tinh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Xem test Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK1 Toán 2 CTST Xem test Đề HK1 Toán 2 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Quảng cáo

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

        A. Năm chín             B. Năm mươi chín    C. Chín năm             D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là loại Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là loại mấy?

        A. Thứ Hai               B. Thứ Ba                C. Thứ Tư                D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 với 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

        A. 99                        B. 89                        C.98                        D.100

Câu 4: 92 bởi vì tổng của nhì số này vô của cặp số sau đây?

        A. 32 và 50              B. 55 và 47               C. 37 và 55               D. 55 và  47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây với từng nào tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

        A.   2                        B.  4                         C.  3                         D.  5

Quảng cáo

Câu 6: An với 8 viên bi. Hùng với nhiều hơn thế nữa An 2 viên bi. Hỏi Hùng với từng nào viên bi?

        A. 6 viên bi              B. 10 viên bi             C. 11 viên bi             D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

        36 + 47                    100 – 65                   47 + 37                    94 – 57    

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

        a. 37 + hắn = 81                                           b. 63 – hắn = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một quần thể vườn với 100 cây moi, sau thời điểm chào bán chuồn một trong những cây moi thì quần thể vườn sót lại 37 cây moi. Hỏi tiếp tục chào bán từng nào cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ tăng một quãng trực tiếp vô hình mặt mày nhằm có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc thương hiệu những hình đó?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn trặn vô vần âm trước thành quả chính.

Câu 1: Số lớn số 1 với nhì chữ số là: 

        A. 100                       B. 99                         C. 90                        D. 98 

Câu 2: Điền dấu(<, >, =) tương thích vô dù trống:    7+ 8 ☐ 8+ 7 

        A. <                          B. >                          C. =                          D. Không điền được

Xem thêm: vai trò của thoát hơi nước

Câu 3: Điền số tương thích vô dù trống: ☐  – 35 = 65              

        A. 90                        B. 35                         C. 100                       D. 30      

Câu 4: Số? 

        1 giờ chiều hoặc …..giờ

        A. 12                        B.   13                      C. 14                        D. 15

Câu 5: Hình mặt mày với từng nào hình tứ giác? 

A. 1                          B. 2                           

C. 3                          D. 4

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Cánh diều

Câu 6: Kết trái khoáy của phép tắc tính: 36 + 28 – 14 là: 

        A. 54                       B. 50                        C. 40                        D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

        a) 26 + 29                                                 b)  41 – 27   

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

        a) x + 18 = 60                                           b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3:  (2 điểm) Mai với 35 nhành hoa, Lan với thấp hơn Mai 8 nhành hoa. Hỏi Lan với từng nào bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy ghi chép phép tắc trừ với số bị trừ, số trừ và hiệu cân nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian lận thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn trặn vô vần âm trước thành quả đúng:

Câu 1: Số ngay tắp lự trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mày với bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vô điểm chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày với …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai với 16 cái kẹo, Mai với nhiều hơn thế nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan với từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi mon 11 là loại nhì. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm ni tuổi tác của ông là số tròn trặn chục lớn số 1 với nhì chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi tác. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem test Đề HK1 Toán 2 KNTT Xem test Đề HK1 Toán 2 CTST Xem test Đề HK1 Toán 2 CD

Xem tăng những đề thi đua Toán lớp 2 với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)
 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023
 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)
 • Top 50 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (cả tía sách)

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ở đâu xuất hiện điện từ trường

Loạt bài bác Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học