đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1Bộ 50 Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 6 Giữa học tập kì 1.

Top 50 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Xem thử Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không thực hiện quy tắc tính hãy cho biết thêm tổng nào là tại đây phân tách không còn mang đến 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + trăng tròn.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142;                 B. 143;                 C. 144;                 D. 145

Câu 3. Phát biểu bên dưới đấy là sai?

A. 6 là ước của 12.

B. 35 + 14 phân tách không còn mang đến 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân tách không còn mang đến 13.

Câu 4: Số La Mã màn trình diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện nay quy tắc tính:

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21;

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

Bài 2. (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13;

c) 32 < 2x ≤ 512;

d) Thay x nhập số Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)  bằng văn bản số phù hợp nhằm số cơ phân tách không còn mang đến 9.

Bài 3. (2 điểm) Trong 1 trong các buổi tập dượt đồng trình diễn thể thao có tầm khoảng 400 cho tới 500 người nhập cuộc. Thầy tổng phụ trách móc mang đến xếp trở nên mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 thì đều quá một người. Hỏi sở hữu đúng đắn từng nào người dự buổi tập dượt đồng trình diễn thể thao.

Bài 4. (1 điểm) Trong một quy tắc phân tách, số bị phân tách là 89, số dư là 12. Tìm số phân tách và thương.

Bài 5. (1 điểm) Gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A ko phân tách không còn mang đến 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.

Ta có:

+) Vì 80Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 1 945Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 15Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 80 + 1 945 + 15Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5. Do cơ A trúng.

+) Vì 1 930Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 100Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 và 21Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 1 930 + 100 + 21 ko phân tách không còn mang đến 5. Do cơ B sai.

+) Vì 105Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5; 20Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 và 34Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 34 + 105 + trăng tròn ko phân tách không còn mang đến 5. Do cơ C sai.

+) Vì 1 025Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)5; 2 125Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 và 46Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5 nên 1 025 + 2 125 + 46 ko phân tách không còn mang đến 5. Do cơ D sai.

Chọn A.

Câu 2.

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3.

Ta sở hữu 12 phân tách không còn mang đến 6 nên 6 là ước của 12. Do cơ A trúng.

Vì 35 phân tách không còn mang đến 7 và 14 phân tách không còn mang đến 7 nên 35 + 14 phân tách không còn mang đến 7. Do cơ B trúng.

121 ko phân tách không còn mang đến 12 nên 121 ko là bội của 12. Do cơ C sai.

Ta sở hữu 219.26 = 219.13.2 phân tách không còn mang đến 13, 13 cũng phân tách không còn mang đến 13 nên 219.26 + 13 phân tách không còn mang đến 13. Do cơ D trúng.

Chọn C.

Câu 4.

Số La Mã màn trình diễn mang đến số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23

= 120 + [55 – (11 – 6)2] + 8

= 120 + [55 – 52] + 8

= 120 + [55 – 25] + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21

= 21.[2 232:8 – 180] + 21

= 21.[279 – 180] + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

= 321 – 21[2.27 + 64:32) – 52]

= 321 – 21[54 + 2 – 52]

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2.

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13

{8 + [1 + 22]}:x = 13

{8 + [1 + 4]}:x = 13

{8 + 5}:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 < 2x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 < 2x ≤ 29.

Khi đó: 5 < x ≤ 9, nhưng mà x là số ngẫu nhiên nên x ∈ {6; 7; 8; 9}.

Vậy x ∈ {6; 7; 8; 9}.

d) Ta sở hữu 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số đang được mang đến phân tách không còn mang đến 9 thì 10 + x nên phân tách không còn mang đến 9.

Nên x nằm trong {8; 17; 26; …}.

Mà x là chữ số nên x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3.

Gọi số người nhập cuộc buổi tập dượt đồng trình diễn thể thao là x (x ∈ N, 400 < x < 500).

Do số người nhập cuộc xếp thàng mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 đều quá một người nên tớ có:

x – 1Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề) 5

x – 1Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)6

x – 1Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối học thức năm 2023 sở hữu đáp án (15 đề)8

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta sở hữu 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy đi ra BC(5, 6, 8) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Do cơ x – 1 ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Hay x ∈ {1; 121; 241; 361; 481; 601; …}.

Mà 400 < x < 500 nên x = 481. 

Bài 4.

Gọi số phân tách và thương theo lần lượt là b và q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) và b > 12 (số phân tách to hơn số dư).

Từ cơ 89 = bq + 12. Suy đi ra bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do cơ 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số phân tách vì chưng 77, thương vì chưng 1.

Bài 5.

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N nên n + 1 ∈ N. 

Xem thêm: bài văn tả về cây hoa hồng lớp 4 ngắn

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân tách không còn mang đến 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn nên n(n + 1) phân tách không còn mang đến 2.

Do cơ n(n + 1) phân tách không còn mang đến 2 với từng số ngẫu nhiên n.

Mà 1 ko phân tách không còn mang đến 2 nên n(n+1) + 1 ko phân tách không còn mang đến 2.

Suy đi ra n(n + 1) + 1 ko phân tách không còn mang đến 2 với từng số ngẫu nhiên n.

Vậy A ko phân tách không còn mang đến 4 với từng số ngẫu nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp nào là tiếp sau đây sở hữu 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N | x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N* | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho giao hội M những số ngẫu nhiên to hơn 14, nhỏ rộng lớn 45 và sở hữu chứa chấp chữ số 3. Phần tử nào là tiếp sau đây ko nằm trong giao hội M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 phân tách không còn mang đến từng nào số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng vội vã được 97 ngôi sao sáng và xếp nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 ngôi sao sáng. Số ngôi sao sáng còn quá ko xếp nhập vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 đi ra quá số yếu tắc được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình nào là bên dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

B. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

C. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

D. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

Câu 7: Hai lối chéo cánh hình thoi có tính nhiều năm theo lần lượt vì chưng 16 centimet và 12 centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong những câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O cân nhau.

B. Sáu cạnh vì chưng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba lối chéo cánh chủ yếu hạn chế nhau bên trên điểm O.

D. Ba lối chéo cánh chủ yếu vì chưng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự động luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện nay những quy tắc tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM sở hữu chu vi vì chưng 180 centimet và chiều nhiều năm MN vội vã 4 đợt chiều rộng lớn công nhân.

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (15 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm):Một group hắn tế bao gồm 48 bác bỏ sĩ và 108 hắn tá. Hỏi rất có thể phân tách group hắn tế trở nên tối đa từng nào tổ nhằm số bác bỏ sĩ và hắn tá được chia đều cả hai bên nhập những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân tách không còn mang đến 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề ganh đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán 6

Thời gian dối thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết giao hội sau A = {x∈ N | 8 ≤ x ≤ 12} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = {8; 9; 10; 11; 12}

B) A = {9; 10; 11; 12}

C) A = {9; 10; 11}

D) A = {9; 10; 11; 12}

Câu 2: Số ngẫu nhiên phân tách mang đến 10 dư 5 sở hữu dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: Phân tích số 300 đi ra quá số vẹn toàn tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: Kết ngược của quy tắc tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: Trong những xác minh sau, xác minh nào là sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm bên cạnh ngược số -4 nên tớ thưa -5 to hơn – 4.

D) Số 0 ko nên số vẹn toàn âm cũng ko nên số vẹn toàn dương.

Câu 6: Trong những mặt hàng số tiếp sau đây, mặt hàng nào là chỉ toàn là số yếu tắc.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: Cho những số vẹn toàn sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số vẹn toàn đang được mang đến theo đuổi trật tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập phù hợp A = {a ∈ Z | -5 < a < 2}

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

Câu 9: Tìm số x ∈ Z thỏa mãn: 2x + 35 = 17

A) 12

B) 9

C) 26

D) -9

Câu 10: Kết ngược của quy tắc tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện nay quy tắc tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:{400:[500 – (125 + 25.7)]}

d) 303 – 3.{[655 – (18:2 + 1). +5]}: 100

Bài 2: Tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d)  2x+1 - 2x = 32

Bài 3: Quý Khách Vinh sở hữu 48 viên bi đỏ chót, 30 viên bi xanh rờn, 66 viên bi vàng. Vinh mong muốn chia đều cả hai bên số bi nhập những túi sao cho từng túi đều phải có cả tía loại bi. Hỏi Vinh rất có thể phân tách tối đa từng nào túi. Khi cơ từng túi sở hữu từng nào viên bi từng loại.

Bài 4: Tìm những số ngẫu nhiên x; hắn biết 2xy + x + 2y = 13

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung không tính tiền nhập cỗ Đề ganh đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu trả phí vừa đủ, Thầy/Cô hí hửng lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem tăng đề ganh đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề ganh đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề ganh đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Giữa kì 2 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề ganh đua Toán 6 theo đuổi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề ganh đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề ganh đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: kết bài viếng lăng bác

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 6 | Đề ganh đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm vừa đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 6 sách mới nhất những môn học