điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Điểm cực lớn, điểm rất rất đái của hàm số là gì, ĐK cần thiết nhằm hàm số đạt rất rất trị, ĐK đầy đủ, quy tắc thăm dò rất rất trị của hàm số

Cực đạicực đái của hàm số được học tập ở bài bác 2 (Cực trị hàm số) nằm trong lịch trình toán Giải tích lớp 12.

Bạn đang xem: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

Gồm sở hữu những khái niệm: điểm cực lớn của hàm số, điểm rất rất đái của hàm số, độ quý hiếm cực lớn của hàm số, độ quý hiếm rất rất đái của hàm số, điểm rất rất trị của vật dụng thị hàm số.

cực trị của hàm số

Lưu ý phân biệt: "điểm cực lớn của hàm số" và "điểm cực lớn của vật dụng thị hàm số".

2. Điều khiếu nại cần thiết nhằm hàm số đạt rất rất trị

cực trị của hàm số

3. Điều khiếu nại đầy đủ nhằm hàm số đạt cực lớn, rất rất tiểu

Định lí 1

cực trị của hàm số

Xem thêm: so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Định lí 2

cực trị của hàm số

4. Quy tắc thăm dò cực lớn, rất rất đái của hàm số

Quy tắc 1

Từ Định lí 1 tớ sở hữu quy tắc thăm dò rất rất trị như sau:

quy tắc 1 thăm dò rất rất trị hàm số

Xem thêm: lời bài hát đan nguyên đắp mộ cuộc tình

Quy tắc 2

Từ Định lí 2 tớ sở hữu quy tắc thăm dò rất rất trị của hàm số:

quy tắc thăm dò rất rất trị của hàm số

Bài viết lách cực trị hàm sốcác quy tắc thăm dò rất rất trị được đăng bên trên mathvn. Cảm ơn vẫn gọi.