định luật hacđi vanbec phản ánh sự

Câu hỏi:

25/03/2023 13,431

Bạn đang xem: định luật hacđi vanbec phản ánh sự

A. rơi rụng ổn định lăm le tần số kha khá của những alen nhập quần thể ngẫu phối.

B. rơi rụng ổn định lăm le tần số những thể đồng thích hợp nhập quần thể ngẫu phối.

C. ổn định lăm le về tần số alen và bộ phận loại ren nhập quần thể ngẫu phối.

Đáp án chủ yếu xác

D. rơi rụng thăng bằng bộ phận loại ren nhập quần thể ngẫu phối.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần chuyên mục đem bộ phận loại ren ban sơ 0,3AA. 0,45Aa: 0,25aa. Nếu loại bỏ không còn group thành viên đem loại ren aa, thì qua loa giao hợp tình cờ, ở mới sau những thành viên đem loại ren này xuất hiện tại quay về với tỉ lệ thành phần bao nhiêu?

A. 0,09   

B. 0,3

C. 0,16   

D. 0,4

Câu 2:

Ở người, căn bệnh bạch tạng tự ren d tạo nên. Những người bạch tạng được gặp gỡ với tần số khoảng tầm 1/20000. Tỉ lệ xác suất số đứa ở thể dị thích hợp Dd là bao nhiêu?   

A. Khoảng 2,5%  

B. Khoảng 1,25%    

C. Khoảng 0,6951%

D. Khoảng 1,4%.

Câu 3:

Trong một quần thể thăng bằng, người tớ xác lập đem đôi mươi,25% số thành viên đem lông lâu năm và sót lại là lông ngắn ngủi. thạo A. lông ngắn ngủi, a: lông lâu năm. Tỉ lệ A/a của quần thể bên trên là bao nhiêu?

A. 0,80

Xem thêm: hoc10.com bộ sách cánh diều lớp 1

B. 1,25  

C. 1,22   

D. 0,85

Câu 4:

Trong một quần thể giao hợp nếu như một ren đem 3 allele a1, a2, a3 thì sự giao hợp tự tại sẽ tạo nên ra  

A. 8 loại tổng hợp ren.   

B. 6 loại tổng hợp ren.

C. 10 loại tổng hợp ren.  

D. 4 loại tổng hợp ren.

Câu 5:

Xét 2 alen W, w của một quần thể thăng bằng với tổng số 225 thành viên, nhập bại liệt số thành viên đồng thích hợp trội vội vàng gấp đôi số thành viên dị thích hợp và vội vàng 16 chuyến số thành viên lặn. Số thành viên đem loại ren dị thích hợp nhập quần thể là bao nhiêu?

A. 36 cá thể 

B. 144 thành viên. 

C. 18 cá thể 

D. 72 thành viên.

Câu 6:

Một quần thể ở tình trạng thăng bằng Hacđi-Vanbec đem 2 alen D, d; nhập bại liệt số thành viên dd cướp tỉ lệ thành phần 16%. Tần số kha khá của từng alen nhập quần thể là bao nhiêu?

A. D = 0,16; d = 0,84

B. D = 0,4; d = 0,6

C. D = 0,84; d = 0,16   

D. D = 0,6; d = 0,4

Xem thêm: số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số