độ bất bão hòa k

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia


Độ bất bão hòa (hay thường hay gọi là chỉ số no của hydro hoặc số vòng và số link đôi[1]) là công thức dùng nhập hóa cơ học nhằm vẽ công thức cấu trúc. Công thức canh ty người tao xác lập đem từng nào vòng, link song, link thân phụ nhập công thức cần thiết vẽ tuy nhiên ko hỗ trợ riêng biệt rẽ con số từng loại. Công thức sau cùng được kiểm ấn định vị NMR, phổ lượng và phổ mặt trời, tương đương kiểm hội chứng.

Bạn đang xem: độ bất bão hòa k

Công thức tính số vòng và link pi[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với phân tử chỉ chứa chấp carbon, hydro, halogen, nitơ và oxy, công thức

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Xem thêm: nghị luận xã hội về ước mơ

Trong cơ a là hóa trị của thành phần, n là số nguyên vẹn tử của thành phần đó

Tổng số link pi và số vòng:

  • Mỗi vòng v là 1 trong những đơn vị chức năng bất bão hòa.
  • 1 Liên kết song (Liên kết song là link tạo nên trở thành kể từ 2 cặp electron bao hàm một link đơn (xich ma) và link pi) là 1 trong những đơn vị chức năng bất bão hòa.
  • 1 Liên kết thân phụ (Liên kết thân phụ là link tạo nên trở thành kể từ 3 cặp electron bao hàm một link đơn (xich ma) và 2 link pi) là nhì đơn vị chức năng bất bão hòa. Ví dụ: Phân tử fomandehit HCHO, CTPT CH2O có: => vậy nhập phân tử HCHO có một link pi hoặc vòng.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ David O. Sparkman. Mass Spectrometry Desk Reference. Pittsburgh: Global View Pub. tr. 54. ISBN 0-9660813-9-0.

Paul R. Young, Practical Spectroscopy ISBN 0-534-37230-9

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Molecular weight and degree of unsaturation calculator
  • Degree of Unsaturation Lưu trữ 2014-01-04 bên trên Wayback Machine