đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

Câu hỏi:

12/02/2020 41,632

Bạn đang xem: đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

D. tư liệu phát hành.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD trang 8 thì tư liệu sản xuất là sự kết hợp giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án thực sự tư liệu phát hành.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân được bộc bạch ý kiến của tôi về những yếu tố chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của quốc gia trải qua quyền nào là bên dưới đây?

A. Quyền bầu cử, ứng cử.

B. Quyền năng khiếu nại.

C. Quyền tự tại ngôn luận.

D. Quyền tố giác.

Câu 2:

Khi cầu rời phát hành thu hẹp kéo đến cung rời là nội dung của biểu lộ nào là nhập mối liên hệ cung – cầu?

A. Thị ngôi trường phân phối cung và cầu.

B. Cung cầu tác dụng cho nhau.

C. Cung cầu tác động cho tới chi phí.

D. Giá cả tác động cho tới cung và cầu.

Câu 3:

Pháp luật vì thế tổ chức triển khai nào là sau đây ban hành?

A. Mặt trận Tổ quốc VN.

B. Chính quyền.

Xem thêm: dù đục dù trong con sông vẫn chảy

C. Đoàn thanh niên.

D. Nhà nước.

Câu 4:

Chủ thể nào là sau đây đem trách móc nhiệm đưa đến những điểu khiếu nại vật hóa học, niềm tin nhằm đảm bảo an toàn mang đến công dân đem năng lực tiến hành được quyền và nghĩa vụ?

A. Các cơ sở và tổ chức triển khai đoàn thể.

B. Nhà nước và toàn cỗ xã hội.

C. Các công dân thừa hưởng quyền và nhiệm vụ.

D. Mọi công dân và những tổ chức triển khai.

Câu 5:

Công an bắt giam cầm người vì như thế nghi hoặc lấy trộm xe cộ máy là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thiết thể của công dân.

B. được pháp lý bảo lãnh về tính chất mạng, sức mạnh của công dân.

C. bất khả xâm phạm về địa điểm ở của công dân.

D. được pháp lý bảo lãnh về danh dự, phẩm giá của công dân.

Câu 6:

Đặc trưng nào là sau đây thể hiện tại quyền làm việc của công dân?

A. Công dân chỉ được thao tác ở một ngành tài chính chắc chắn.

B. Công dân được tự tại dùng mức độ làm việc của tôi.

C. Công dân hoàn toàn có thể thao tác ko cần thiết theo dõi quy ấn định của Luật Lao động.

Xem thêm: cho đường tròn tâm o

D. Công dân nên làm việc bên dưới sự giám sát của tổ chức chính quyền khu vực.