đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Câu hỏi:

27/08/2019 59,744

D. glucozo

Bạn đang xem: đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tinh bột bao gồm những gốc α – glucozơ links cùng nhau nên những khi thủy phân vô hỗn hợp axit loãng tiếp tục tao chiếm được glucozơ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đấy là đúng?

A. Glucozơ bị khử vì chưng hỗn hợp AgNO3 vô NH3

B. Amilopectin sở hữu cấu hình mạch phân nhánh

C. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom

D. Xenlulozơ sở hữu cấu hình mạch phân nhánh

Câu 2:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2

B. thủy phân

C. tráng gương

D. trùng ngưng

Câu 3:

Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong những hóa học bên trên, số hóa học một vừa hai phải sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc một vừa hai phải sở hữu kĩ năng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Phát biểu này tại đây đúng?

A. Saccarozơ sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem thêm: âm mưu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozo vì chưng H2 (Ni, t0) chiếm được sobitol.

C. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ vô hỗn hợp H2SO4 đun giá chiếm được fructozơ.

D. Tinh bột hòa tan chất lượng nội địa và etanol

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn sở hữu vị ngọt, dễ dàng tan nội địa.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo ra phức blue color lam.

(d) Khi thủy phân trọn vẹn lếu láo thích hợp bao gồm tinh ranh bột và saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit.

(e) Khi đun giá glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 chiếm được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều tính năng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.

Số tuyên bố chính là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

So sánh đặc điểm của glucozơ, tinh ranh bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 hóa học đều dễ dàng tan nội địa và đều sở hữu những group -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, còn sót lại glucozơ, tinh ranh bột, saccarozơ đều rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

(3) Cả 4 hóa học đều bị thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit.

(4) Khi nhen cháy trọn vẹn 4 hóa học bên trên đều chiếm được số mol CO2 và H2O cân nhau.

(5) Cả 4 hóa học đều là những hóa học rắn, white color.

Trong những đối chiếu bên trên, số đối chiếu ko chính là

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: phương tiện đi lại chủ yếu của cư dân phù nam là

D. 2