đúng ghi đ sai ghi s

Câu hỏi:

12/09/2022 387

Bạn đang xem: đúng ghi đ sai ghi s

Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 28,4 × 100 = 284

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tỉ số Xác Suất của 15 và 60 là:

A. 25%

B. 30%

C. 40%

D. 45%

Câu 2:

Diện tích của một hình tam giác có tính nhiều năm cạnh lòng là 12,5 centimet và độ cao ứng là 3dm là:

A. 18,75 dm2

B. 18,75 cm2

C. 187,5 cm2

D. 187,5 dm2

Câu 3:

Tính độ quý hiếm biểu thức:

(47,45 – 32,89) : 3,2 + 16,8 × 5

Xem thêm: mở bài gián tiếp việt bắc

Câu 4:

Một lớp học tập đem 36 học viên, nhập cơ đem 18 học viên phái đẹp. Hỏi số học viên phái đẹp lúc lắc từng nào Xác Suất số học viên cả lớp?

Câu 5:

Kết trái ngược của luật lệ phân tách 3,43 : 100 là

A. 0,343

B. 3,043

C. 0,0343

D. 3430

Câu 6:

3 m 15 centimet = ……… centimet. Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là:

A. 0,315

B. 3,15

C. 31,5

D. 315

Câu 7:

Chữ số 6 nhập số 31,056 nằm trong hàng:

A. Đơn vị

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Xem thêm: tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ