đuôi al là loại từ gì

Key takeaways:

 • Các kể từ đem đuôi -al sau gốc kể từ, thông thường là một trong những danh kể từ, được gọi là tính kể từ đuôi -al. Tính kể từ này thông thường đem nghĩa "thuộc về, tương quan đến".

  Bạn đang xem: đuôi al là loại từ gì

 • Một số tính kể từ đuôi -al thông thường bắt gặp vô giờ đồng hồ Anh: annual, critical, experimental, medical, physical, natural, universal,…

 • Tính kể từ này rất có thể được vận dụng vô phần tranh tài IELTS Speaking Part 1 Khi nói đến những chủ thể như: musical, historical, emotional,…

Tính kể từ đuôi -al là gì?

Tính kể từ đuôi -al là những kể từ được đưa đến bằng phương pháp tăng đuôi -al vào sau cùng gốc kể từ, thông thường là một trong những danh kể từ. Nó thông thường đem ý nghĩa sâu sắc “thuộc về, tương quan đến” gốc kể từ cơ. Ví dụ:

 • historical (thuộc lịch sử) được đưa đến kể từ history (lịch sử)

 • physical (thuộc vật lý) được đưa đến kể từ physics (vật lý)

 • economical (thuộc kinh tế) được đưa đến kể từ economy (kinh tế)

Tính kể từ đem đuôi -al rất có thể vấp ngã nghĩa mang đến danh kể từ, ví dụ:

 • a historical sự kiện (một sự khiếu nại lịch sử)

 • a physical exam (một bài bác đánh giá vật lý)

 • an economical solution (một biện pháp kinh tế)

Tính kể từ đem đuôi -al cũng rất có thể vấp ngã nghĩa mang đến trạng kể từ, ví dụ:

 • historically speaking (nói về lịch sử)

 • physically fit (vóc dáng vẻ khỏe khoắn mạnh)

 • economically viable (khả ganh đua về kinh tế)

Tính kể từ đuôi -al là gì?

Tổng hợp ý những tính kể từ đuôi -al thông thường bắt gặp vô giờ đồng hồ Anh

Tính kể từ đuôi -al thông thường bắt gặp vô giờ đồng hồ Anh có không ít loại, rất có thể biểu diễn miêu tả tình trạng, đặc thù, mối liên hệ, xuất xứ, thuộc sở hữu nghành nghề nào là, vân vân. Phần này tiếp tục tổ hợp những tính kể từ đem đuôi -al thông thường bắt gặp vô giờ đồng hồ Anh, cùng theo với dịch nghĩa và phiên âm.

STT

Tính từ

Phiên âm

Dịch nghĩa

1

additional

Audio icon/əˈdɪʃ.ən.əl/

thêm vô, vấp ngã sung

2

annual

Audio icon/ˈæn.ju.əl/

hàng năm, thông thường niên

3

artificial

Audio icon/ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl/

nhân tạo ra, fake tạo

4

casual

Audio icon/ˈkæʒ.u.əl/

bình thông thường, ko trang trọng

5

classical

Audio icon/ˈklæs.ɪ.kəl/

cổ điển, kinh điển

6

critical

Audio icon/ˈkrɪt.ɪ.kəl/

phê bình, chỉ trích; cần thiết, cung cấp bách

7

cultural

Audio icon/ˈkʌl.tʃ.ər.əl/

thuộc văn hóa truyền thống, văn minh

8

digital

Audio icon/ˈdɪdʒ.ɪ.təl/

kỹ thuật số, số hóa

9

educational

Audio icon/ˌedʒ.uˈkeɪ.ʃən.əl/

có tính dạy dỗ, mang ý nghĩa giáo dục

10

emotional

Audio icon/ɪˈməʊ.ʃən.əl/

có tính xúc cảm, mang ý nghĩa cảm xúc

11

environmental

Audio icon/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/

thuộc môi trường xung quanh, bảo đảm an toàn môi trường

12

essential

Audio icon/ɪˈsen.ʃəl/

thiết yếu ớt, cần thiết thiết

13

experimental

Audio icon/ɪkˌsper.ɪˈmen.təl/

thí nghiệm, demo nghiệm

14

financial

Audio icon/faɪˈnæn.ʃəl/

tài chủ yếu, thuộc sở hữu tài chính

15

formal

Audio icon/ˈfɔː.məl/

trang trọng, chủ yếu thức

16

general

Audio icon/ˈdʒen.ər.əl/

chung, tổng quát

17

historical

Audio icon/hɪˈstɒr.ɪ.kəl/ 

lịch sử, đem tương quan cho tới lịch sử

18

individual

Audio icon/ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ 

cá nhân, riêng rẽ biệt

19

industrial

Audio icon/ɪnˈdʌs.tri.əl/ 

công nghiệp, thuộc sở hữu công nghiệp

20

international

Audio icon/ˌɪn.təˈnæʃ.n̩.əl/ 

quốc tế, thuộc sở hữu quốc tế

21

legal

Audio icon/ˈliː.ɡəl/

hợp pháp, thuộc sở hữu luật pháp

22

logical

Audio icon/ˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ 

hợp lý, đem lý lẽ

Xem thêm: Tiến lên miền Nam iOS - Tải Game Miễn Phí, Kiếm Thưởng Liền Tay

23

medical

Audio icon/ˈmed.ɪ.kəl/ 

y tế, hắn khoa, thuộc sở hữu hắn tế, hắn khoa

24

musical

Audio icon/ˈmjuː.zɪ.kəl/ 

âm nhạc, thuộc sở hữu âm nhạc

25

natural

Audio icon/ˈnætʃ.ər.əl/ 

tự nhiên, thuộc sở hữu tự động nhiên

26

original

Audio icon/əˈrɪdʒ.ɪ.nəl/ 

nguyên phiên bản, khác biệt, sáng sủa tạo

27

personal

Audio icon/ˈpɜː.s(ə)n.əl/ 

cá nhân, riêng rẽ tư

28

physical

Audio icon/ˈfɪz.ɪ.k(ə)l/ 

vật lý, thể hóa học, thuộc sở hữu cơ vật lý, thể chất

29

political

Audio icon/pəˈlɪt.ɪ.k(ə)l/ 

chính trị, thuộc sở hữu chủ yếu trị

30

practical

Audio icon/ˈpræk.tɪ.k(ə)l/ 

thực tế, thiết thực

31

professional

Audio icon/prəˈfeʃ.n̩.əl/

chuyên nghiệp, thuộc sở hữu nghề ngỗng nghiệp

32

rational

Audio icon/ˈræʃ.n̩.əl/ 

hợp lý, đem lý trí

33

regional

Audio icon/ˈriː.dʒ.n̩.əl/ 

khu vực, khu vực, thuộc sở hữu chống, địa phương

34

social

Audio icon/ˈsəʊ.ʃ(ə).l̩/ 

xã hội, tiếp xúc, thuộc sở hữu xã hội, phú tiếp

35

special

Audio icon/ˈspeʃ.(j)(e).l̩/ 

đặc biệt, riêng rẽ biệt

36

technical

Audio icon/ˈtek.nɪ.k(æ).l̩/

kỹ thuật, thường xuyên môn

37

traditional

Audio icon/trəˈdɪʃ.n̩.əl/ 

truyền thống, thuộc sở hữu truyền thống

38

tropical

Audio icon/ˈtrɒp.ɪ.k(æ).l̩/ 

nhiệt đới, thuộc sở hữu sức nóng đới

39

universal

Audio icon/ˌjuː.nɪˈvɜː.s(ə).l̩/ 

toàn cầu, phổ quát lác, thuộc sở hữu toàn thế giới, phổ quát

40

visual

Audio icon/ˈvɪʒ.u.əl/ 

thị giác, hình hình họa, thuộc sở hữu cảm giác của mắt, hình ảnh

Ứng dụng tính kể từ đuôi -al vô IELTS Speaking Part 1

Dưới đó là những thắc mắc và câu vấn đáp dài hơn nữa dùng tính kể từ đem đuôi -al vô chủ thể âm thanh vô IELTS Speaking Part 1:

Q: Do you enjoy listening đồ sộ classical music? (Bạn đem mến nghe nhạc truyền thống không?)

A: Yes, I bởi enjoy listening đồ sộ classical music from time đồ sộ time. I find it relaxing and soothing, especially when I need đồ sộ focus or unwind. I also appreciate the beauty and complexity of classical compositions and the skill and talent of the performers. Vâng, thỉnh phảng phất tôi mến nghe nhạc truyền thống. Tôi thấy nó thư giãn và giải trí và nhẹ dịu, nhất là Khi tôi cần thiết triệu tập hoặc thư giãn và giải trí. (Tôi cũng Review cao vẻ đẹp mắt và sự phức tạp của những kiệt tác truyền thống tương tự tài năng và tài năng của những người dân màn trình diễn.)

Q: How often bởi you attend musical concerts or shows? (Bạn đem thông thường xuyên tham gia những buổi hòa nhạc hoặc công tác màn trình diễn không?)

A: I don’t attend musical concerts or shows very often, maybe once or twice a year. It’s not that I don’t lượt thích them, but they can be quite expensive and sometimes hard đồ sộ get tickets for. However, when I bởi get the chance đồ sộ go, I always have a wonderful time and enjoy the live atmosphere and the interaction with other music lovers. (Tôi ko thông thường xuyên tham gia những buổi hòa nhạc hoặc chương trình biểu diễn, rất có thể một hoặc nhị phiên 1 năm. Không nên là tôi ko mến bọn chúng, tuy nhiên bọn chúng rất có thể khá vướng và nhiều khi khó khăn mua sắm được vé. Tuy nhiên, Khi tôi đem thời cơ cút, tôi luôn luôn có tầm khoảng thời hạn ấn tượng và tận thưởng khoảng không gian thẳng tương tự sự tương tác với những tình nhân âm thanh không giống.)

Q: Are musical instruments usually difficult đồ sộ learn? (Học nhạc cụ đem khó khăn không?)

A: Yes, musical instruments can be quite challenging đồ sộ learn, especially if you don’t have any prior musical background or training. It takes a lot of practice, patience, and dedication đồ sộ master an instrument and play it well. However, it’s also very rewarding and satisfying đồ sộ see your progress and improvement over time. Learning an instrument can also enhance your creativity, memory, and coordination skills. (Có, nhạc cụ rất có thể khá khó khăn học tập, đặc trưng nếu như khách hàng không tồn tại ngẫu nhiên nền tảng hoặc huấn luyện và giảng dạy nào là về âm thanh trước cơ. Cần thật nhiều rèn luyện, kiên trì và góp sức nhằm thuần thục một nhạc cụ và nghịch tặc thuần thục. Tuy nhiên, cũng khá có lợi và ưng ý trong khi thấy sự tiến thủ cỗ và nâng cao của doanh nghiệp theo gót thời hạn. Học một nhạc cụ cũng rất có thể nâng lên kĩ năng tạo ra, trí lưu giữ và tài năng kết hợp của doanh nghiệp.)

Ứng dụng tính kể từ đuôi -al vô IELTS Speaking Part 1

Xem thêm:

 • Tính kể từ đuôi -ly

 • Tính kể từ đuôi -ful và -less

 • Tính kể từ đuôi ing và ed

Bài tập dượt vận dụng

 1. He has a _______ mind and can solve any problem. (logic)

 2. She is very _______ and cares about the environment. (ecologic)

 3. She has a _______ talent for painting and can create amazing artworks. (natural)

 4. The movie was very _______ and made bủ cry a lot. (emotion)

 5. He is a _______ person and always follows the rules. (form)

 6. You need đồ sộ have a _______ plan before starting the project. (practice)

 7. She has a _______ voice and attracts everyone. (music)

 8. He is a _______ chess player and often wins competitions. (tactic)

 9. We had a _______ trip đồ sộ the highlands. (magic)

 10. He is an _______ writer and has many famous works. (origin)

Đáp án:

 1. logical

 2. ecological

 3. natural

 4. emotional

 5. formal

 6. practical

 7. musical

 8. tactical

 9. magical

 10. original

Tổng kết

Bài này vẫn phân tách và sánh sánh tính kể từ đuôi -al vô nhị ngôn từ. Bài này vẫn chỉ ra rằng điểm tương đương và khác lạ của bọn chúng, về ngữ pháp và ngữ nghĩa. Tuy nhiên, bài bác này còn tồn tại giới hạn về tài liệu, phân loại, và gốc kể từ. Do cơ, cần phải có tăng nghiên cứu và phân tích về tính chất kể từ này vô sau này.

Nguồn tham lam khảo:

Xem thêm: danh sách liên kết đơn

 • McIntosh, C. (2013). Cambridge advanced learner's dictionary. Cambridge University Press.

 • WordMom Finder. "Adjectives that kết thúc with AL." https://wordmom.com, wordmom.com/adjectives/end-al.

 • "Adjectives Ending With AL." Word Toolbox, wordtoolbox.com/adjectives-ending-with/al.