ever since it was first

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrases that best fits each of the numbered blanks.

Ever since it was first possible to lớn make a real robot, people have been hoping for the invention of a machine that would bởi all the necessary jobs around the house. If boring and repetitive factory work could be (1) ________ by robots, why not boring and repetitive household chores too? For a long time the only people who really gave the problem their attention were amateur inventors And they came up against a major difficulty. That is, housework is (2) ________ very complex. It has never been one job it has always been many. A factor robot carries (3) ________ one task endlessly until it is reprogrammed to lớn bởi something else. It doesn’t lập cập the whole factory. A housework robot on the other hand, has to lớn bởi several different types of cleaning and carrying jobs and also has to lớn cope with all the different shapes and positions of rooms, furniture, ornaments, cats and dogs.
(4) ________, there have been some developments recently. Sensors are available to lớn help the robot locate objects and avoid obstacles. We have the technology to lớn produce the hardware. All that is missing the software- the programs (5) ________ will operate the machine

Bạn đang xem: ever since it was first

(1)

A. managed

B. made

C. succeeded

D. given

Đáp án A

Đáp án A
Câu chất vấn kể từ vựng
(to) be managed: được đảm nhiệm
Các đáp án còn lại:
B. made: làm
C. succeeded: trở nên công
D. given: cho
Dịch nghĩa: Nếu những việc làm xí nghiệp sản xuất nhàm ngán và tái diễn hoàn toàn có thể được triển khai vì thế robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng rất được như vậy?

(2)

A. actually

B. likely

C. seriously

D. hardly

Đáp án A

Đáp án A
Câu chất vấn kể từ vựng
actually (adv): thực ra
Các đáp án còn lại:
B. likely (adv): có vẻ như như
C. seriously (adv): nghiêm trang trọng
D. hardly (adv): hầu hết không
Dịch nghĩa: Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực rời khỏi cực kỳ phức tạp.

Đáp án B

Đáp án B
Câu chất vấn giới từ
(to) carry out: tổ chức, thực hiện
Các đáp án còn lại:
A. (to) carry away: đem đi
C. (to) carry over: kéo dãn dài sang trọng đoạn thời hạn hoặc vị trí khác
D. (to) carry off: chiến thắng
Dịch nghĩa: Một con cái robot thao tác ngôi nhà, mặt mày không giống, cần triển khai một việc làm liên tiếp cho tới khi nó được xây dựng lại nhằm thực hiện một việc làm không giống.

(4)

A. Moreover

B. However

C. Although

D. Besides

Đáp án B

Đáp án B
however: tuy rằng nhiên
Các đáp án còn lại:
A. Moreover: rộng lớn nữa
C. Although: đem dù
D. Besides: sát bên đó
Dịch nghĩa: Tuy nhiên, mới đây cũng có thể có một vài ba tiến thủ triển.

(5)

A. who

B. what

C. that

D. where

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội

Đáp án C

Đáp án C
Ở phía trên tao cần thiết một đại kể từ mối quan hệ thay cho thế mang lại danh kể từ chỉ vật programs đã xác lập nên tao người sử dụng that.
Dịch nghĩa: Tất cả những gì không đủ là phần mềm- lịch trình nhằm vận hành công cụ.

Dịch bài
Kể kể từ lượt thứ nhất hoàn toàn có thể đưa đến một robot thực sự, người xem vẫn kỳ vọng về sự sáng tạo rời khỏi một cái máy hoàn toàn có thể thực hiện toàn bộ những việc làm quan trọng xung quanh nhà. Nếu những việc làm xí nghiệp sản xuất nhàm ngán và tái diễn hoàn toàn có thể được triển khai vì thế robot thì tại vì sao những việc lặt vặt nhàm ngán và tái diễn xung quanh nhà lại ko thể cũng rất được như vậy? Trong một thời hạn nhiều năm, những người dân thực sự xem xét cho tới yếu tố này là những ngôi nhà sáng tạo nghiệp dư. Và chúng ta vẫn đương đầu với 1 trở ngại lớn số 1. Đó là, việc làm mái ấm gia đình thực rời khỏi cực kỳ phức tạp. Nó ko lúc nào là một trong những việc làm nó vẫn luôn luôn luôn luôn là thật nhiều việc. Một con cái robot thao tác ngôi nhà, mặt mày không giống, cần triển khai một việc làm liên tiếp cho tới khi nó được xây dựng lại nhằm thực hiện một việc làm không giống. Nó ko thể vận hành cả xí nghiệp sản xuất. Mặt không giống, robot thao tác ngôi nhà cần thực hiện nhiều loại việc làm lau chùi và vệ sinh không giống nhau và cũng cần ứng phó với toàn bộ những hình dạng và địa điểm không giống nhau của chống, đồ đạc và vật dụng, trang bị tô điểm, mèo và chó.
Tuy nhiên, mới đây cũng có thể có một vài ba tiến thủ triển. Cảm trở nên đã có sẵn trước sẽ giúp robot thám thính tìm kiếm những vật thể và rời những trở quan ngại. Chúng tao với technology nhằm phát triển Hartware. Tất cả những gì không đủ là phần mềm- lịch trình nhằm vận hành công cụ.