giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác nào dưới đây có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Giả sử một mối quan hệ tiếp tục với tài liệu, thao tác sửa đổi cấu tạo nào là sau đây ko thực hiện thay cho thay đổi tài liệu của quan tiền hệ?

  Bạn đang xem: giả sử một quan hệ đã có dữ liệu thao tác nào dưới đây có thể làm thay đổi dữ liệu quan hệ

  • A. Thu hẹp độ cao thấp của nằm trong tính   
  • B. Thêm nhập mối quan hệ một vài nằm trong tính 
  • C. Thay thay đổi loại tài liệu của nằm trong tính 
  • D. Xóa một vài nằm trong tính  

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 110228

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: đường cao tam giác vuông

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: các thành phần của ngôn ngữ lập trình

CÂU HỎI KHÁC

 • Đặc điểm của Báo cáo là gì?
 • Khi ham muốn sửa thay đổi design report, tớ lựa chọn report rồi nháy nút nào?
 • Trong khi sửa thay đổi design Báo cáo tớ ko thể thao tác gì?
 • Muốn dùng phông chữ giờ Việt nhập report, cần thiết thực hiện gì?
 • Cho biết hình hình ảnh sau đó là bước nào là khi tạo ra báo cáo?
 • Sắp xếp công việc chính nhằm design report vì thế thuật sĩ?
 • Mô hình thông dụng nhằm xây cất hạ tầng tài liệu mối quan hệ là gì?
 • có thể update tài liệu như thêm thắt, xóa hoặc sửa bạn dạng ghi nhập một bảng” với nhập nội dung đặc thù nào là của quy mô tài liệu quan tiền hệ?
 • Cơ sở tài liệu mối quan hệ là gì?
 • Thuật ngữ bộ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng người sử dụng là gì?
 • Hãy lựa chọn tuyên bố đúng vào lúc nói tới liên kết?
 • Giả sử một mối quan hệ tiếp tục với tài liệu, thao tác sửa đổi cấu tạo nào là sau đây ko thực hiện thay cho thay đổi tài liệu của quan tiền hệ?
 • Bảng bên trên ko cần là 1 trong những mối quan hệ vì thế vi phạm đặc thù nào là sau đây?
 • Khẳng toan nào là sau đó là sai khi nói tới khoá chủ yếu nhập bảng?
 • Giả sử một bảng với những ngôi trường SOBH (Số hiệu bảo hiểm) và HOTEN (Họ tên) thì lựa chọn ngôi trường SOBH thực hiện khoá chủ yếu vì? 
 • Khóa chủ yếu của bảng DANH_PHACH là?
 • Cột lớp nước ngoài khóa với đặc thù nào là sau đây?
 • Để biết loại của một cuốn sách thì có nhu cầu các bảng nào?
 • Công việc nào là ko nằm trong thao tác tạo ra lập CSDLQH?
 • Công việc nào là tại đây ko cần là thao tác update dữ liệu?
 • Công việc nào là ko nằm trong thao tác khai quật CSDLQH?
 • Khai báo cấu tạo cho 1 bảng KHÔNG bao hàm việc làm nào là sau đây?
 • Khi ham muốn thiết lập mối quan hệ (Relationship) thân thích nhị bảng thì từng bảng phải?
 • Khi tạo ra bảng tớ ko cần thiết thực hiện điều gì?
 • Chọn tuyên bố chính về khai quật CSDL
 • Trong CSDL, thương hiệu một học viên nhập ngôi trường chúng ta thương hiệu đươc sửa đổi kể từ Quan trở thành Quang, khích thước CSDL này thay cho đỏi thế nào khi lưu trữ?
 • Trường phù hợp nào là tại đây cần thiết thêm thắt tối thiểu một cỗ (record) nhập CSDL quản lý và vận hành sinh viên?
 • Cho biết ĐK thanh lọc tài liệu của khuôn mẫu hỏi?
 • Cho biết ĐK thanh lọc tài liệu của khuôn mẫu chất vấn của design sau?
 • Để tăng đơn giá bán cho tới bảng MAT_HANG lên 10%, dòng sản phẩm mệnh lệnh nào là được lựa chọn nhằm thực thi?
 • Chọn chủ kiến chính : Thuật ngữ quan tiền hệ” người sử dụng nhập hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:
 • Chọn chủ kiến chính : Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
 • Chọn chủ kiến chính : Nếu thêm thắt sai sót một bảng thực hiện tài liệu mối cung cấp trong lúc tạo ra khuôn mẫu chất vấn, nhằm quăng quật bảng bại liệt ngoài hành lang cửa số design, tớ thực
 • Ý nào là tại đây đúngThao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:
 • Ý nào là tại đây đúngTrong hành lang cửa số CSDL đang được thao tác, nhằm cởi một khuôn mẫu chất vấn tiếp tục với, tớ thực hiện:
 • Ý nào là tại đây đúngMô hình thông dụng nhằm xây cất CSDL mối quan hệ là:
 • Ý nào là tại đây đúngTrong Access, khi tạo ra link Một trong những bảng, thì :
 • Ý nào là tại đây đúngKhi update tài liệu nhập bảng, tớ ko thể nhằm trống không ngôi trường nào là sau đây?
 • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng bại liệt ko cần là 1 trong mối quan hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?
 • Ý nào là tại đây đúngTrong chính sách design của biểu khuôn mẫu, tớ với thể:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA