giải hóa 10

Giải Hoá 10 Chương 1

Nguyên tử

 • Hóa 10 bài xích 1 trang 9: Thành phần vẹn toàn tử
 • Hóa 10 bài xích 2 trang 13, 14: Hạt nhân vẹn toàn tử, yếu tắc hoá học tập, đồng vị
 • Hóa 10 bài xích 3 trang 18 SGK Hóa học tập lớp 10 Luyện tập: Thành phần vẹn toàn tử
 • Hóa 10 bài xích 4 trang 22: Cấu tạo nên vỏ vẹn toàn tử
 • Hóa 10 bài xích 5 trang 27, 28: Cấu hình electron của vẹn toàn tử
 • Hóa 10 bài xích 6 trang 30: Luyện tập dượt kết cấu vỏ vẹn toàn tử

Giải Hoá 10 Chương 2

Bảng tuần trả những yếu tắc chất hóa học và Định luật tuần hoàn

Bạn đang xem: giải hóa 10

 • Hóa 10 bài xích 7 trang 35: Bảng tuần trả những yếu tắc hóa học
 • Hóa 10 bài xích 8 trang 41: Sự chuyển đổi tuần trả thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử của những yếu tắc hóa học
 • Hóa 10 bài xích 9 trang 47, 48: Sự chuyển đổi tuần trả đặc thù của những yếu tắc chất hóa học. Định luật tuần hoàn
 • Hóa 10 bài xích 10 trang 51: Ý nghĩa của bảng tuần trả những yếu tắc hóa học
 • Hóa 10 bài xích 11: Luyện tập dượt bảng tuần trả, sự chuyển đổi tuần trả thông số kỹ thuật electron vẹn toàn tử và đặc thù của những yếu tắc hóa học

Giải Hoá 10 Chương 3

Liên kết hóa học

 • Hóa 10 bài xích 12 trang 59, 60: Liên kết ion - Tinh thể ion
 • Hóa 10 bài xích 13 trang 64: Liên kết nằm trong hóa trị
 • Hóa 10 bài xích 14 trang 70, 71: Tinh thể vẹn toàn tử và tinh ma thể phân tử
 • Hóa 10 bài xích 15 trang 74: Hóa trị và số oxi hóa
 • Hóa 10 bài xích 16 trang 76: Luyện tập dượt - Liên kết hóa học

Giải Hoá 10 Chương 4

Phản ứng lão hóa - khử

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

 • Hóa 10 bài xích 17: Phản ứng lão hóa khử
 • Hóa 10 bài xích 18 trang 86: Phân loại phản xạ vô chất hóa học vô cơ
 • Hóa 10 bài xích 19 trang 88, 89, 90: Luyện tập dượt Phản ứng lão hóa - khử
 • Hóa 10 bài xích đôi mươi trang 92: Bài thực hành thực tế số 1 Phản ứng lão hóa khử

Giải Hoá 10 Chương 5

Nhóm Halogen

Xem thêm: what do you do for a living

 • Hóa 10 bài xích 21 trang 96: Khái quát mắng về group halogen
 • Hóa 10 bài xích 22 trang 101: Clo
 • Hóa 10 bài xích 23 trang 106: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối hạt clorua
 • Hóa 10 bài xích 24 trang 108: Sơ lược về ăn ý hóa học với oxi của clo
 • Hóa 10 bài xích 25 trang 113, 114: Flo - Brom - Iot
 • Hóa 10 bài xích 26 trang 118, 119: Luyện tập dượt group halogen
 • Hóa 10 bài xích 27 trang 120: Bài thực hành thực tế số 2 Tính Hóa chất của khí clo và ăn ý hóa học của clo
 • Hóa 10 bài xích 28 trang 120: Bài thực hành thực tế số 3 Tính Hóa chất của brom và iot

Giải Hoá 10 Chương 6

Oxi - Lưu huỳnh

 • Hóa 10 bài xích 29 trang 127, 128: Oxi - Ozon
 • Hóa 10 bài xích 30 trang 132: Lưu huỳnh
 • Hóa 10 bài xích 31 trang 133: Bài thực hành thực tế số 4 Tính hóa học của oxi, lưu huỳnh
 • Hóa 10 bài xích 32 trang 138, 139: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • Hóa 10 bài xích 33 trang 143: Axit sunfuric - Muối sunfat
 • Hóa 10 bài xích 34 trang 146, 147: Luyện tập dượt Oxi và lưu huỳnh
 • Hóa 10 bài xích 35 trang 148: Bài thực hành thực tế số 5 Tính hóa học những ăn ý hóa học của lưu huỳnh

Giải Hoá 10 Chương 7

Tốc phỏng phản xạ và thăng bằng hóa học

 • Hóa 10 bài xích 36 trang 153, 154: Tốc phỏng phản xạ hóa học
 • Hóa 10 bài xích 37 trang 155: Bài thực hành thực tế số 6 Tốc phỏng phản xạ hóa học
 • Hóa 10 bài xích 38 trang 162, 163: Cân vị hóa học
 • Hóa 10 bài xích 39 trang 166, 167: Luyện tập dượt Tốc phỏng phản xạ và thăng bằng hóa học

Ngoài Giải Toán 10 và Soạn văn 10, VnDoc còn chỉ dẫn chúng ta Giải Hoá 10 sách giáo khoa và sách bài xích tập dượt. Mời chúng ta tham ô khảo