hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại fe là

hint-header

Cập nhật ngày: 21-09-2022

Bạn đang xem: hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại fe là


Chia sẻ bởi: Hoàng Kim Oanh


Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là

Chủ đề liên quan

Trường hợp ý nào là tại đây không xẩy ra phản xạ hóa học?

A

Sục khí Cl2 vô hỗn hợp FeCl2.

B

Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, nguội.

C

Cho Fe vô hỗn hợp CuCl2.

D

Cho khí O2 tác dụng với bột Fe, đun rét mướt.

Kim loại Fe không tính năng với hỗn hợp nào là sau đây?

Phản ứng nào là tại đây đang được ghi chép không đúng?

C

Fe + 2 AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag.

D

2Fe + 3S Fe2S3.

Ở ĐK thông thường, Fe ko tính năng với hóa hóa học nào là sau đây?

Dung dịch loãng (dư) nào là tại đây tính năng được với sắt kẽm kim loại Fe tạo ra trở thành muối bột sắt(III)?

Kim loại Fe tạo ra muối bột Fe (III) khi phản xạ với

Cho sắt kẽm kim loại Fe vô lượng dư hỗn hợp nào là tại đây không nhận được muối bột Fe3+?

Chất nào là sau đây không thể lão hóa được Fe trở thành Fe3+?

A

Dung dịch axit sunfuric quánh, rét mướt, dư.

C

Dung dịch bạc nitrat dư.

Fe tính năng với hóa hóa học nào là tại đây nhận được thành phầm là hợp ý hóa học Fe (III)?

Cho một không nhiều bột Fe tính năng với hỗn hợp AgNO3 dư nhận được hóa học rắn X. Thành phần của hóa học rắn X là

D

Ag, Fe(NO3)2 , Fe(NO3)3

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 26

Cho láo hợp ý bột Fe,Cu vô hỗn hợp HNO3 loãng, phản xạ kết đôn đốc thấy sở hữu bột Fe còn dư. Dung dịch nhận được sau phản xạ sở hữu chứa:

B

Fe(NO3)3, HNO3, Cu(NO3)2

D

Fe(NO3)2 ,Fe(NO3)3 , Cu(NO3)2

Cho Fe tính năng với diêm sinh ở sức nóng phỏng cao nhận được hóa học rắn X. Cho X vô hỗn hợp H2SO4 loãng, dư nhận được láo hợp ý khí Y bao gồm nhị khí. Các khí vô láo hợp ý Y là

Cho Fe tan không còn vô hỗn hợp HNO3 loãng, thu hỗn hợp X. Cho bột Cu vô hỗn hợp X thấy bột Cu tan dần dần. Cho hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp X thấy sở hữu kết tủa xuất hiện tại. Dung dịch X sở hữu chứa chấp những hóa học tan là:

B

Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, HNO3.

Dãy bao gồm những ion đều lão hóa được sắt kẽm kim loại Fe là

Thực hiện tại những thực nghiệm sau:
(a) Cho bột Mg dư vô hỗn hợp FeCl3
(b) Đốt chạc Fe vô khí Cl2
(c) Cho bột Fe vô hỗn hợp H2SO4 quánh, rét mướt, dư
(d) Cho bột Fe vô hỗn hợp AgNO3
(e) Cho bột Fe dư vô hỗn hợp HNO3 loãng
(f) Cho bột Fe vô hỗn hợp KHSO4
Sau khi những phản xạ xẩy ra trả toan, số thí nghiệm thu sát hoạch được muối bột Fe (II) là

Trong bộ phận của gang, yếu tắc lúc lắc dung lượng tối đa là

Thép là kim loại tổng hợp của Fe với yếu tắc X (chiếm 0,01-2% khối lượng) và một số trong những yếu tắc không giống. X là

Gang là kim loại tổng hợp của Fe với cacbon và một lượng nhỏ những yếu tắc Si, Mn, S., vô bại lượng của cacbon chiếm

Câu nào là đúng vào lúc nói tới thép?

A

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 6 10% C và một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

B

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 2% 5% C và một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

C

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 0,01% 2% C và một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

D

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 6% 10% C và một lượng đặc biệt không nhiều S, Mn, Phường, Si.

Câu nào là đúng vào lúc nói tới gang?

A

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 6 10% C và một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

B

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 2% 5% C và một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

C

Xem thêm: vì sao cần bảo vệ thông tin máy tính

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 0,01% 2% C và một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

D

Là kim loại tổng hợp của Fe sở hữu kể từ 6% 10% C và một lượng đặc biệt không nhiều S, Mn, Phường, Si.