hai tam giác đồng dạng


1. Định nghĩa Tam giác A'B'C' gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

I. Các kỹ năng cần thiết nhớ

Quảng cáo

Bạn đang xem: hai tam giác đồng dạng

Định nghĩa:

Hai tam giác gọi là đồng dạng cùng nhau nếu như bọn chúng đem thân phụ cặp góc cân nhau từng song một và thân phụ cặp cạnh ứng tỉ lệ thành phần.

Ví dụ: $\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Chú ý: 

* Tỉ số những cạnh ứng \(\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}} = k\) được gọi là tỉ số đồng dạng  của nhị tam giác.

Định lí về tạo nên hai tam giác đồng dạng

Nếu một đường thẳng liền mạch rời nhị cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại thì  nó tạo nên trở thành một tam giác mới mẻ đồng dạng với tam giác vẫn mang lại.

Cho $\Delta ABC$, $MN{\rm{//}}BC$

$ \Rightarrow \Delta AMN$$\backsim$$\Delta ABC.$

Chú ý: Định lí cũng như nhập tình huống đường thẳng liền mạch rời phần kéo dãn nhị cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại.

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Sử dụng tam giác đồng dạng nhằm tính phỏng nhiều năm cạnh, chu vi, tỉ số đồng dạng, số đo góc…

Xem thêm: số tròn chục lớn nhất có 3 chữ số

Phương pháp:

Ta dùng khái niệm và tấp tểnh lý về hai tam giác đồng dạng. Sử dụng tấp tểnh lý Ta-lét và đặc thù tỉ lệ thành phần thức nhằm đo lường.

$\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Dạng 2: Sử dụng tam giác đồng dạng nhằm chứng tỏ những nhân tố hình học tập (hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên, …)

Phương pháp:

Ta dùng $\Delta ABC$ $\backsim$ $\Delta A'B'C'$\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat {A'},\,\widehat B = \widehat {B'},\widehat C = \widehat {C'}\\\dfrac{{AB}}{{A'B'}} = \dfrac{{BC}}{{B'C'}} = \dfrac{{CA}}{{C'A'}}\end{array} \right.\)

Và tấp tểnh lý:  Nếu một đường thẳng liền mạch rời nhị cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh còn sót lại thì  nó tạo nên trở thành một tam giác mới mẻ đồng dạng với tam giác vẫn mang lại.


Bình luận

Chia sẻ

 • Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2. Cho nhị tam giác ABC và A’B’C’ (h.29)

 • Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2. 1) Nếu ΔA’B’C’ = ΔABC thì

 • Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

  Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2. Cho tam giác ABC. Kẻ đường thẳng liền mạch a tuy nhiên song với cạnh BC...

 • Bài 23 trang 71 SGK Toán 8 tập dượt 2

  Trong nhị mệnh đề sau, mệnh đề này đúng? Mệnh đề này sai?

 • Bài 24 trang 72 SGK Toán 8 tập dượt 2

  Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ....

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Xem thêm: cách nhận biết biểu đồ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.