hàm counta trong excel

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 dành riêng cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel năm 2016 mang đến Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài viết lách này tế bào miêu tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm COUNTA vô Microsoft Excel.

Bạn đang xem: hàm counta trong excel

Mô tả

Hàm COUNTA đếm số dù ko trống vô một phạm vi.

Cú pháp

COUNTA(value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm COUNTA với những đối số sau đây:

  • value1    Bắt buộc. Đối số đầu tiên bảo hộ mang đến giá trị mà quý khách muốn đếm.

  • value2, ...    Tùy lựa chọn. Các đối số bổ sung bảo hộ mang đến giá trị mà quý khách muốn đếm, tối nhiều 255 đối số.

Chú thích

  • Hàm COUNTA đếm các dù chứa bất kỳ kiểu vấn đề nào, gồm cả giá trị lỗi và văn bản trống (""). Ví dụ, nếu phạm vi chứa một công thức trả về chuỗi trống, thì hàm COUNTA sẽ đếm giá trị đó. Hàm COUNTA ko đếm các dù trống.

  • Nếu quý khách ko cần đếm các giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi (nói cách khác, nếu quý khách chỉ muốn đếm các dù chứa số), hãy dùng hàm COUNT.

  • Nếu quý khách chỉ muốn đếm các dù phục vụ một số xài chí, hãy dùng hàm COUNTIF hoặc hàm COUNTIFS.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới mẻ. Để công thức hiển thị sản phẩm, nên lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

39790

Xem thêm: cho đường tròn tâm o

19

22,24

TRUE

#DIV/0!

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTA(A2:A6)

Đếm số dù ko trống không trong những dù kể từ A2 cho tới A6.

Xem thêm: km, m, dm, cm, mm lớp 2

5

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám huỷ những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và giảng dạy, dò la hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ trang của khách hàng và không những thế nữa.

Cộng đồng giúp cho bạn bịa đặt và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kỹ năng và kiến thức đa dạng.

Tác giả

Bình luận