hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

Câu hỏi:

06/06/2020 9,778

Bạn đang xem: hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

B. Áo nước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi sức nóng phỏng nước nhập áo nước xấp xỉ số lượng giới hạn vẫn tấp tểnh, cầu xin hằng sức nóng sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa ngõ thông với lối nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa ngõ thông với lối nước nhập két thực hiện mát

D. Mở cả hai cửa

Câu 2:

Khi sức nóng phỏng nước nhập áo nước bên dưới số lượng giới hạn tấp tểnh trước, cầu xin hằng sức nóng sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa ngõ thông với lối nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa ngõ thông với lối nước nhập két thực hiện mát

D. Mở cả hai cửa

Câu 3:

Bộ phận nào là tại đây ko nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

A. Quạt gió

B. Puli và đai truyền

C. Áo nước

D. Bầu thanh lọc dầu

Xem thêm: nghị luận tình yêu thương

Câu 4:

Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì chưng nước bao gồm bao nhiêu loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì chưng bầu không khí sở hữu cụ thể đặc thù nào?

A. Trục khuỷu

B. Vòi phun

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu 6:

Nước qua quýt két được tạo non do?

A. Diện tích xúc tiếp rất rộng lớn của vỏ ống với ko khí

B. Quạt gió máy hít bầu không khí qua quýt giàn ống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7:

Bộ phận nào là tại đây nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

A. Van hằng nhiệt

B. Két nước

C. Bơm nước

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: tính từ ed và ing