hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

Câu hỏi:

06/07/2020 17,097

Bạn đang xem: hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang điện

A. Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại Khi bị phát sáng với bước sóng độ sáng tương thích.

Đáp án chủ yếu xác

B. Electron nhảy thoát khỏi sắt kẽm kim loại Khi đem ion đập vô sắt kẽm kim loại tê liệt.

C. Electron bị nhảy thoát khỏi một vẹn toàn tử Khi vẹn toàn tử này đụng chạm va với vẹn toàn tử không giống.

D. Electron bứt thoát khỏi sắt kẽm kim loại Khi sắt kẽm kim loại bị nung giá.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Electron bị nhảy thoát khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại Khi bị phát sáng với bước sóng độ sáng tương thích.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photon sẽ sở hữu tích điện to hơn nế như đó có:

A. Cách sóng rộng lớn hơn

B. Tần số rộng lớn hơn

C. Biên kích cỡ hơn

D. Vận tốc rộng lớn hơn

Câu 2:

Nếu ý niệm độ sáng chỉ mất đặc điểm sóng thì ko thể lý giải được hiện tượng kỳ lạ này bên dưới đây?

A. Khúc xạ độ sáng.

B. Giao sứt mẻ độ sáng.

C. Phản xạ độ sáng.

D. Quang năng lượng điện.

Câu 3:

Chiếu cho tới mặt phẳng của một sắt kẽm kim loại phản xạ đem bước sóng λ , số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại tê liệt là λ0. thạo hằng số Plăng là h, véc tơ vận tốc tức thời độ sáng vô chân ko là c. Để đem hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện xẩy ra thìA

Xem thêm: 1+2+3+...+100

Aλ>λ0

Bλ<hcλ0

Cλhcλ0

Dλλ0

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp đích. Khi chiếu 2 độ sáng đem tần số f1=1015Hz và f2=1,5.1015Hz vào một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của một tế bào quang đãng năng lượng điện, người tao thấy tỉ số những động năng ban sơ cực lớn của những electron quang đãng năng lượng điện là vày 3. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại tê liệt là:

A. 1015Hz

B1,5.1015Hz

C7,5.1014Hz

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu theo lần lượt vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những phản xạ đem bước sóng là λ1=0,18μmλ2=0,21μm và λ3=0,35μm. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Bức xạ này làm cho được hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

A. Hai phản xạ (λ1 và λ2).

B. Không đem phản xạ này vô tía phản xạ bên trên.

C. Cả tía phản xạ (λ1λ2 và λ3).

D. Chỉ đem bức xạ λ1.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp đích. Chọn h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s. Cho công bay electron của sắt kẽm kim loại là A=2eV. Cách sóng số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là:

A. 0,621μm

B. 0,525μm

C. 0,675μm

Xem thêm: tổng hợp các dạng toán nâng cao lớp 3 có đáp an

D. 0,58μm