hoạt động giao thông vận tải biển của nước ta hiện nay

hint-header

Cập nhật ngày: 28-12-2022

Bạn đang xem: hoạt động giao thông vận tải biển của nước ta hiện nay


Chia sẻ bởi: Trần Thị Kim Ngân


Hoạt động giao thông vận tải vận tải đường bộ hải dương của việt nam lúc bấy giờ

chủ yếu ớt trở nên tân tiến ở miền Bắc.

B

năng lực vận fake tăng.

C

chỉ vận fake nội địa.

D

chưa với những cảng nước thâm thúy.

Chủ đề liên quan

Hoạt động nuôi trồng thủy sản của việt nam hiện tại nay

A

hiệu ngược tài chính đặc biệt thấp.

D

chỉ triệu tập ở sông suối.

Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 9, cho thấy thêm điểm nào là tại đây với sức nóng phỏng thấp nhất vô mon 1?

Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 10, cho thấy thêm sông nào là tại đây sập rời khỏi hải dương qua chuyện cửa ngõ Hàm Luông?

Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 23, cho thấy thêm lối số 63 nối Cà Mau với điểm nào là sau đây?

Vị trí nằm sát liền những vòng đai sinh khoáng nên việt nam

A

giàu khoáng sản tài nguyên.

B

đa dạng những loại loại vật.

C

thuận lợi gặp mặt những nước.

D

ít bị tác động của thiên tai.

Căn cứ vô lấn át lát địa lí nước Việt Nam trang 26, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp nào là tại đây nằm trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ?

Căn cứ vô lấn át lát địa lí nước Việt Nam trang 15, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất?

Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 14, cho thấy thêm cao nguyên trung bộ nào là tại đây có tính to lớn nhất?

Căn cứ vô lấn át lát địa lí nước Việt Nam trang 21, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp nào là tại đây với con số ngành không nhiều nhất?

Các khu đô thị ở việt nam hiện tại nay

A

tập trung đa số người ở toàn nước.

B

không tăng thêm về mặt mày con số.

C

thu mút hút nhiều nguồn chi phí góp vốn đầu tư.

D

chủ yếu ớt là tài chính nông nghiệp.

Cho bảng số liệu
TỈ SUẤT SINH VÀ TỈ SUẤT TỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á NĂM 2020
(Đơn vị : ‰)

Quốc gia
Thái Lan
Myanmar
Việt Nam
Philippines
Tỉ suất sinh
10
18
16
22
Tỉ suất tử
8
8
6
6

(Nguồn niên giám đo đếm nước Việt Nam 2020, Nhà xuất phiên bản đo đếm 2021)
Theo bảng số liệu cho thấy thêm vương quốc nào là tại đây với tỉ trọng ngày càng tăng số lượng dân sinh bất ngờ cao nhất?

Xem thêm: lãnh thổ liên bang nga không có kiểu khí hậu nào sau đây

Hoạt động chăn nuôi ở việt nam hiện tại nay

A

hoàn toàn đáp ứng xuất khẩu.

B

chủ yếu ớt là nuôi gia súc rộng lớn.

C

chú trọng tạo ra sản phẩm & hàng hóa.

D

chỉ trở nên tân tiến ở vùng cồn núi.

Biểu hiện tại của biểu hiện mất mặt thăng bằng sinh thái xanh ở việt nam là

Phân tía công nghiệp theo đuổi bờ cõi của việt nam hiện tại nay

A

vùng trung thu nhiều hơn thế ven bờ biển.

B

tập trung tối đa ở miền Trung.

C

chưa với công nghiệp ở miền núi.

D

có cường độ triệu tập không được đều.

Trung du và miền núi Bắc Sở trở nên tân tiến sức nóng năng lượng điện đa số kể từ mối cung cấp tích điện

Biện pháp nhằm đảm bảo khoáng sản khu đất nông nghiệp ở vùng đồng vì chưng là

Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 27, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp Huế với những ngành nào là sau đây?

A

Chế đổi mới sản phẩm nông nghiệp, đóng góp tàu, cơ khí.

B

Chế đổi mới sản phẩm nông nghiệp, luyện kim, cơ khí.

C

Chế đổi mới sản phẩm nông nghiệp, chế đổi mới mộc, cơ khí.

D

chế đổi mới sản phẩm nông nghiệp, tết may, cơ khí.

Căn cứ vô lấn át lát địa lí nước Việt Nam trang 8, cho thấy thêm ở Tĩnh Túc với loại tài nguyên nào là sau đây?

Căn cứ vô Atlat địa lí nước Việt Nam trang 29, cho thấy thêm phàn nàn bùn có rất nhiều ở những tỉnh nào là sau đây?

Trong tổ chức cơ cấu GDP phân theo đuổi bộ phận tài chính việt nam lúc bấy giờ

A

nhà nước Xu thế hạn chế tỷ trọng.

B

ngoài sông núi tỷ trọng thấp nhất.

C

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

kinh tế cá nhân ko trở nên tân tiến.

D

vẫn chưa xuất hiện quốc tế nhập cuộc.