i will call and tell you something interesting

Câu hỏi:

30/06/2022 10,252

A. before I came trang chính after work                         

Bạn đang xem: i will call and tell you something interesting

B. after I had come trang chính after work

C. while I was coming trang chính after work            

D. when I come trang chính after work

Đáp án chủ yếu xác

D

Kiến thức về những loại mệnh đề - mệnh đề trạng ngữ
Tạm dịch: Mình tiếp tục gọi năng lượng điện và kể mang lại cậu nghe về một điều rất rất thú vị Lúc bản thân về mái ấm sau thời điểm xong xuôi việc.
*Xét những đáp án:
- Động kể từ của vế câu mang lại trước ở nhập đề bài xích ở thì sau này → trình diễn miêu tả một hành vi ko xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra ở nhập sau này nên ở vế sau, ko thể phân chia động kể từ ở thì quá khứ, quá khứ tiếp nối hoặc quá khứ triển khai xong.
→ loại A, B, C. → D chính (phối thì lúc này đơn với sau này đơn) lẫn lộn cả về mặt mày ngữ nghĩa.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions

I have never read such a good book before.

A. This is the first time I read a good book .  

B. This is the first time I have read a good book.

C. This book is the best I have never read.              

 D. This book is the best I read .

Câu 2:

Smoking is not allowed in the museum.

A. You mustn’t smoke in the museum.

B. You can smoke in the museum

C. You don’t have to lớn smoke in the museum

D. You may smoke in the museum

Câu 3:

I am deeply impressive  by the beauty of Ancient capital of Hue

A. impressive

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt

B. beauty

C. Ancient capital

D. of

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Since he started primary school, he helped his mother prepare meals, do the washing up and take care of his younger sister.

A. started

B. helped

C. milk

D. take care

Câu 5:

There is concern about several confidential documents which have gone missing.

A. attentive                 

B. secretive           

C. diplomatic                 

D. healthy

Câu 6:

The English grammar _____by our teacher.

A. has explained   

B. has been explained     

C. have beee explained    

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 1 lesson 3

D. have explained