khu giải phóng việt bắc ra đời trong

Câu hỏi:

26/07/2022 9,137

A. phong trào dân công ty 1936-1939.

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc ra đời trong

B. phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. khi Nhật sẵn sàng thay máu chính quyền Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp giải: sgk trang 114, tư duy.

Giải chi tiết:

Ngày 4-6-1945, theo đòi thông tư của Hồ Chính Minh, quần thể hóa giải đầu tiên được xây dựng, gọi là Khu hóa giải Việt Bắc. Đây là khoảng chừng thời hạn đang được điễn đi ra cuộc khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến giành trái đất loại nhì bùng phát, Pháp vẫn tiến hành quyết sách gì sau đây ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới mẻ.

B. Kinh tế thời chiến.

C. Kinh tế lãnh đạo.

D. Thuộc địa thời chiến.

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây phản ánh đích thị chân thành và ý nghĩa cơ phiên bản nhất về việc Thành lập và hoạt động của Đảng nằm trong sản VN đầu xuân năm mới 1930?

A. Mở đi ra một sự thay đổi vĩ đại vô lịch sử vẻ vang cách mệnh VN.

B. Chấm dứt thời gian khủng hoảng rủi ro về đàng lối của cách mệnh VN.

C. Chấm dứt sự khủng hoảng rủi ro về giai cung cấp chỉ huy cách mệnh VN.

D. Chấm dứt sự khủng hoảng rủi ro về tuyến đường hóa giải dân tộc bản địa VN.

Câu 3:

Sự khiếu nại nào là sau đây ra mắt tận nơi số 5D phố Hàm Long – Hà Thành (3/1929)?

Xem thêm: giá trị sử dụng của hàng hóa là

A. Thành lập Chi cỗ Cộng sản trước tiên ở VN.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đại hội lượt loại nhất của Hội VN Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Câu 4:

Mâu thuẫn cơ phiên bản nhất của những dân tộc bản địa Đông Dương kể từ sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất là

A. mâu thuẫn thân ái dân chúng Đông Dương với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn thân ái người công nhân với tư sản.

C. mâu thuẫn thân ái dân cày, người công nhân Đông Dương với Pháp.

D. mâu thuẫn thân ái nông nhân với địa công ty.

Câu 5:

Lí luận nào là sau đây được Hội VN cách mệnh Thanh niên quảng bá về Việt Nam?

A. Lí luận Mác-Lê nin.

B. Lí luận cách mệnh vô sản.

C. Lí luận đấu giành giai cung cấp.

D. Lí luận cách mệnh hóa giải dân tộc bản địa.

Câu 6:

Tổ chức nào là sau đây tự Nguyễn Ái Quốc nằm trong một trong những mái ấm yêu thương nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi xây dựng năm 1921 ở Pháp?

A. Tổ chức Những người Cộng sản.

B. Tổ chức Những người Vô sản 

C. Hội liên hợp nằm trong địa.  

Xem thêm: công thức lượng giác 11

D. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.