look up nghĩa là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: look up nghĩa là gì


Cụm động kể từ Look up đem 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Look up

Ý nghĩa của Look up là:

 • Tham khảo tư liệu tìm hiểu thêm

Ví dụ cụm động kể từ Look up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look up:

 
- I didn't know the correct spelling so sánh I had to lớn LOOK it UP in the dictionary.
Tôi ko biết chủ yếu miêu tả đúng chuẩn nên tôi cần tra nó nhập tự vị.

Nghĩa kể từ Look up

Ý nghĩa của Look up là:

 • Cải tiến thủ

Ví dụ cụm động kể từ Look up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look up:

 
- The economy is LOOKING UP.
Nền tài chính đang được cả tiến thủ.

Nghĩa kể từ Look up

Ý nghĩa của Look up là:

 • Tìm lần một người chúng ta cũ

Ví dụ cụm động kể từ Look up

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Look up:

 
- I LOOKED him UP when I went back to lớn Cambridge.
Tôi lần tìm tòi anh ấy Lúc tôi quay về Cambridge.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Look up bên trên, động kể từ Look còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Look after

 • Cụm động từ Look back

 • Cụm động từ Look down on

 • Cụm động từ Look for

 • Cụm động từ Look forward to

 • Cụm động từ Look in

 • Cụm động từ Look in on

 • Cụm động từ Look into

 • Cụm động từ Look on

 • Cụm động từ Look on as

  Xem thêm: toán lớp 5 trang 178 179

 • Cụm động từ Look out

 • Cụm động từ Look out for

 • Cụm động từ Look over

 • Cụm động kể từ Look round

 • Cụm động từ Look through

 • Cụm động từ Look to

 • Cụm động từ Look up

 • Cụm động kể từ Look up to

 • Cụm động kể từ Look upon as


Trang trước

Trang sau  

l-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất