lúa mì phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

24/08/2022 5,936

B. cận sức nóng và nhiệt đới gió mùa.

Bạn đang xem: lúa mì phân bố tập trung ở miền

C. ôn đới và hàn đới.

D. ôn đới và cận sức nóng.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án đích thị là: D

Lúa mì là cây cải cách và phát triển tốt nhất có thể bên trên khu đất phì nhiêu màu mỡ, cần thiết nhiều phân bón. Lúa mì là cây thực phẩm chủ yếu của miền ôn đới và cận sức nóng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngô phân bổ tối đa ở miền

Câu 2:

Khu vực châu Á gió mùa rét là điểm có tiếng về cây

Câu 3:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây tiểu mạch là ưa khí hậu

Xem thêm: tập làm văn tả đồ vật lớp 5

Câu 4:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng thảo vẹn toàn ôn đới và cận nhiệt?

Câu 5:

Lúa gạo phân bổ triệu tập ở miền

Câu 6:

Loại cây nào là tại đây phân bổ ở cả miền nhiệt đới gió mùa, cận sức nóng và ôn đới nóng?

Câu 7:

Ngô là cây cải cách và phát triển chất lượng tốt bên trên đất

Câu 8:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa mì?

Câu 9:

Lúa mì là cây cải cách và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất

Câu 10:

Cây nào là tại đây được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới gió mùa gió mùa rét, cận sức nóng gió máy mùa?

Câu 11:

Đặc điểm sinh thái xanh của cây ngô là ưa khí hậu

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 137

Câu 12:

Nước nào là tại đây trồng nhiều ngô?

Câu 13:

Nước nào là tại đây trồng nhiều lúa gạo?

Câu 14:

Lúa gạo là cây cải cách và phát triển tốt nhất có thể bên trên đất