luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và trị cháy với những văn bạn dạng quy phạm pháp lý này chỉ dẫn ganh đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, vận dụng những Luật chống cháy và trị cháy, văn bạn dạng quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

I. Luật Phòng cháy và trị cháy

1. Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị kim chỉ nan dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

3. Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP quy ấn định việc kết hợp thân thiện Sở Công an với Sở Quốc chống vô tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP quy ấn định về bảo đảm cháy, nổ nên (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP quy ấn định cụ thể một vài điều và giải pháp thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị ấn định 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị ấn định 144/2021/NĐ-CP quy ấn định xử trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề bình yên, trật tự động, an toàn và tin cậy xã hội; chống, kháng tệ nàn xã hội; chống cháy, trị cháy; cứu giúp nàn, cứu giúp hộ; chống, kháng đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới nhất nhất

Luật Phòng cháy trị và trị cháy

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn bạn dạng chỉ dẫn mới nhất nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp trong số những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân team vô công tác làm việc bảo đảm an toàn rừng (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy ấn định cụ thể một vài điều của Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy ấn định cụ thể một vài điều và giải pháp thực hành Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Luật Phòng cháy và trị cháy và Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

Xem thêm: đặt câu theo mẫu ai là gì

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một vài chính sách so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member team dân chống, team chống cháy và trị cháy hạ tầng và chuyên nghiệp ngành nhập cuộc đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy ấn định về quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu giúp nàn, cứu nạn (bắt đầu với hiệu lực thực thi hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và trị cháy vô hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Trung tâm nằm trong diện quản lý và vận hành về chống cháy và trị cháy

>> Trung tâm liệu có nguy hiểm về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ đồ vật về an toàn và tin cậy chống cháy, trị cháy

>> Xây dựng và thực luyện phương án chống cháy, trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, trị cháy cơ sở

>> Kiểm ấn định phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Kiểm tra an toàn và tin cậy về chống cháy, trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc quản lý và vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Lập làm hồ sơ quản lý và vận hành, theo đòi dõi hoạt động và sinh hoạt chống cháy, trị cháy

Xem thêm: nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10km

>> chỉ cai quản, bảo trì phương tiện đi lại trị cháy thông dụng

>> chỉ cai quản, bảo trì khối hệ thống báo cháy, trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng an toàn và tin cậy về chống cháy, trị cháy