máy biến thế có cuộn dây

Câu hỏi:

13/07/2020 16,915

Bạn đang xem: máy biến thế có cuộn dây

A. Đưa điện vào là cuộn sơ cấp

Đáp án chủ yếu xác

B. Đưa điện vào là cuộn cung cấp

C. Đưa điện vào là cuộn thứ cấp

D. Lấy điện rời khỏi là cuộn sơ cấp

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Máy vươn lên là thế đem cuộn chão trả năng lượng điện nhập là cuộn sơ cung cấp và cuộn chão lấy năng lượng điện rời khỏi là cuộn loại cung cấp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đem dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều, ko thay đổi chạy nhập cuộn chão sơ cung cấp của một máy vươn lên là thế thì nhập cuộn loại cung cấp vẫn nối trở nên mạch kín

A. Có dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều ko thay đổi.

B. Có dòng sản phẩm năng lượng điện một chiều chuyển đổi.

C. Có dòng sản phẩm năng lượng điện xoay chiều.

D. Vẫn ko xuất hiện dòng sản phẩm năng lượng điện.

Câu 2:

Trong máy vươn lên là thế:

A. Cả nhị cuộn chão đều được gọi công cộng là cuộn sơ cung cấp.

B. Cả nhị cuộn chão đều được gọi công cộng là cuộn loại cung cấp.

C. Cuộn dẫn năng lượng điện nhập là cuộn sơ cung cấp, cuộn dẫn năng lượng điện rời khỏi là cuộn loại cung cấp.

D. Cuộn dẫn năng lượng điện nhập là cuộn loại cung cấp, cuộn dẫn năng lượng điện rời khỏi là cuộn sơ cung cấp.

Câu 3:

Máy vươn lên là thế là tranh bị dùng để chuyển đổi hiệu năng lượng điện thế của dòng sản phẩm điện 

A. Xoay chiều

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội

B. Một chiều ko thay đổi.

C. Xoay chiều và cả một chiều ko đổi

D. Không đổi.

Câu 4:

Để sử dụng thiết bị có hiệu năng lượng điện thế định mức 24V ở nguồn điện có hiệu năng lượng điện thế 220V phải sử dụng máy biến thế có nhị cuộn chão với số vòng chão tương ứng là:

A. Sơ cấp 3458 vòng, thứ cấp 380 vòng

B. Sơ cấp 380 vòng, thứ cấp 3458 vòng

C. Sơ cấp 360 vòng, thứ cấp 3300 vòng

D. Sơ cấp 3300 vòng, thứ cấp 360 vòng

Câu 5:

Để nâng hiệu năng lượng điện thế kể từ U = 25000V lên đến hiệu năng lượng điện thế U' = 500000V, thì nên người sử dụng máy vươn lên là thế đem tỉ số thân ái số vòng chão của cuộn sơ cung cấp và số vòng chão của cuộn loại cung cấp là:

A. 0,005

B. 0,05

C. 0,5

D. 5

Câu 6:

Máy biến thế dùng để:

A. Tăng, giảm hiệu điện thế một chiều

B. Tăng, giảm hiệu điện thế xoay chiều

C. Tạo rời khỏi dòng điện một chiều

Xem thêm: ngày xuân con én đưa thoi

D. Tạo rời khỏi dòng điện xoay chiều