một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Bạn đang xem: một người đi xe đạp từ a đến b với vận tốc 15km/h

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Đáp án:

Độ nhiều năm quãng lối AB là 45 km.

Lời giải:

Gọi chừng nhiều năm quãng lối AB là $x$ (km) $(x>0)$.

$\Rightarrow$ Thời gian dối lên đường là $\dfrac x{15}$ (h)

Thời gian dối về là $\dfrac x{12}$ (h)

Vì thời hạn về nhiều hơn nữa thời hạn lên đường là 45 phút = $\dfrac34$ (h) nên tớ sở hữu phương trình:

Xem thêm: f là gì trong vật lý

$\dfrac x{12} -\dfrac x{15} = \dfrac34$

$\Rightarrow x\left({\dfrac1{12} - \dfrac1{15}}\right) = \dfrac34$

$\Rightarrow \dfrac x{60 }= \dfrac34$

$\Rightarrow x=\dfrac 34 . 60 = 45$ (km)

Vậy chừng nhiều năm quãng lối AB là 45 km.

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: cho dạng đúng của từ trong ngoặc

4.7

51 vote