một người đi xe máy từ a đến b

Câu hỏi:

18/03/2020 32,926

Bạn đang xem: một người đi xe máy từ a đến b

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gọi phỏng nhiều năm quãng đàng AB là x (km), (x > 0, km)

Thời lừa lọc lên đường kể từ A cho tới B: Giải bài bác 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (giờ)

Thời lừa lọc lên đường kể từ B cho tới A: Giải bài bác 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 (giờ)

Thời lừa lọc về thấp hơn thời hạn lên đường trăng tròn phút = Giải bài bác 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8 giờ nên tao với phương trình:

Giải bài bác 12 trang 131 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Vậy quãng đàng AB nhiều năm 50km.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem thêm: ai là người đặt tên cho dòng sông

Câu 1:

Phân tích nhiều thức sau trở nên nhân tử: x2 + 2x – 3

Câu 2:

Giải phương trình:

Giải bài bác 9 trang 130 SGK Toán 8 Tập 2 | Giải toán lớp 8

Câu 3:

Chứng minh rằng hiệu những bình phương của nhì số lẻ bất kì thì phân tách không còn cho tới 8.

Câu 4:

Phân tích nhiều thức sau trở nên nhân tử: a2 – b2 – 4a + 4

Câu 5:

Phân tích nhiều thức sau trở nên nhân tử: 4x2y2 – (x2 + y2)2

Câu 6:

Một nhà máy dự tính phát hành 1500 thành phầm nhập 30 ngày. Nhưng nhờ tổ chức triển khai làm việc hợp lý và phải chăng nên thực tiễn tiếp tục phát hành thường ngày vượt lên trên 15 thành phầm. Do cơ nhà máy tiếp tục phát hành không chỉ vượt quá ngưỡng dự tính 255 thành phầm mà còn phải hoàn thiện trước thời hạn. Hỏi thực tiễn nhà máy tiếp tục tinh giảm được bào nhiêu ngày?

Xem thêm: trường đại học lao đông xã hội