trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao sử dụng thủ tục

  Bạn đang xem: trong pascal để đóng tệp ta dùng thủ tục

  • A. Close(<biến tệp>)
  • B. Stop(<biến tệp>
  • C. Close(<tên tệp>)
  • D. Stop(<tên tệp>);

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 151867

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Xem thêm: XoilacTV - Địa chỉ soi kèo hôm nay chuẩn xác nhất

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao sử dụng thủ tục
 • Khai báo  Var a: array[1..10] of Integer. Trong những câu mệnh lệnh sau, mệnh lệnh nào là bị lỗi:
 • Mảng là loại dữ liệu:
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, đoạn lịch trình sau thể hiện screen sản phẩm gì?(Phần khai báo và kết cổ động chương tr
 • Để gắn thương hiệu tệp mang lại vươn lên là tệp tao dùng câu lệnh:
 • Trong ngôn từ thiết kế pascal, giấy tờ thủ tục chèn xâu S1 nhập xâu S2 chính thức từ vựng trí vt tao viết:
 • Kết trái khoáy của việc triển khai hàm pos(‘ab’, ‘defbcad’) là  :
 • Tham chiếu cho tới thành phần mảng một chiều được xác lập vày ?
 • Trong những khai báo sau, khai báo nào là đúng?
 • Kiểu tài liệu những thành phần đem nhập mảng là :
 • Cú pháp khai báo cấu tạo lặp dạng  lùi với số đợt lặp biết trước là:
 • Trong những tuyên bố sau, tuyên bố nào là là Sai?
 • Cho st1:= ‘abc’;  st2:=‘deft’. Kết trái khoáy gọi insert(st2,st1,3):
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, (chọn câu đúng)
 • ‘hoc’ +‘Tin’ triển khai phép tắc ghép xâu bên trên mang lại sản phẩm gì?
 • Trong ngôn từ thiết kế Pascal, tuyên bố nào là sau đó là đích thị với câu mệnh lệnh rẽ nhánh if…then…?
 • Cú pháp nhằm khai báo mảng một chiều thẳng là:
 • Mở tệp f nhằm gọi tài liệu tao dùng mệnh lệnh nào là sau đây:
 • Trong pascal ngỏ tệp nhằm ghi sản phẩm tao dùng thủ tục:
 • Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng:
 • Hàm EOF() có mức giá trị
 • Mảng một chiều là:
 • Khai báo nào là sau đó là đúng:
 • Cho st:=‘chuc cac ban may man’,sản phẩm của hàm length(st) là:
 • Trong ngôn từ thiết kế pascal, giấy tờ thủ tục Delete(st, vt, n) triển khai việc làm gì trong các việc sau:
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ thiết kế Pascal, hàm Length(S) mang lại sản phẩm là gì ?
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ thiết kế pascal, giấy tờ thủ tục Insert(S1, S2, n) triển khai việc làm gì ?
 • Chọn đáp án đúng: Trong ngôn từ thiết kế Pascal, câu mệnh lệnh nào là sau đó là đích thị ?
 • Chọn đáp án đúng: Hãy điền nhập khu vực trống không trong khúc lịch trình sau đây:Nhập 2 xâu kể từ keyboard và đánh giá kí tự động trước tiên của xâu
 • Chọn đáp án đúng: Hãy cho biết thêm sản phẩm sau khoản thời gian triển khai lịch trình sau đây:Program mangmotchieu;Var   M:array[1..

AANETWORK

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA